ISSN: 2148-1237
e-ISSN: 2587-0114

Yıl: 2018 Cilt: 53 Sayı: 3

Son Sayıda Yayınlanan Makaleler

Sayfa: 710-723

ARAŞTIRMA MAKALESİ

MARKA, MARKA DEĞERİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ: INTERBRAND İLE BRAND FİNANCE YÖNTEMLERİ VE 2017 EN DEĞERLİ DÜNYA MARKA SIRALAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
BRAND, BRAND EQUITY AND VALUATION METHODS: INTERBRAND AND BRAND FINANCE METHODS AND COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MOST VALUABLE WORLD BRAND RANKS IN 2017

HASAN TAŞCI, MEHMET BAŞ

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.936

Makale Özeti Tam Metin 276
Sayfa: 724-739

ARAŞTIRMA MAKALESİ

PAYLAŞIM EKONOMİSİ VE DEĞER YARATMAK: KANVAS İŞ MODELİ ÖRNEĞİ
SHARING ECONOMY AND CREATING VALUE: BUSINESS MODEL CANVAS

A.İDİL KACAR, VOLKAN YAKIN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.962

Makale Özeti Tam Metin 215
Sayfa: 740-758

ARAŞTIRMA MAKALESİ

ÖRGÜT SAĞLIĞININ HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL ADALETSİZLİK ALGISINA ETKİSİ
THE EFFECT OF THE ORGANIZATIONAL HEALTH ON THE NURSE’S PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL INJUSTICE

NEZİHE TÜFEKCİ, MERVE UYSAL

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.970

Makale Özeti Tam Metin 215
Sayfa: 759-776

ARAŞTIRMA MAKALESİ

HATA YÖNETİM ANLAYIŞI, İÇ DENETİM ETKİNLİĞİ VE ÖZ YETKİNLİĞİN MUHASEBECİLERİN HATA İŞLEME DAVRANIŞINA ETKİLERİ ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR İNCELEME
AN EXPLORATORY STUDY ON THE EFFECTS OF ERROR MANAGEMENT, INTERNAL AUDİT EFFECTIVENESS AND SELF-EFFICACY ON ERROR HANDLING BEHAVIOR OF ACCOUNTANTS

METİN UYAR

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.977

Makale Özeti Tam Metin 127
Sayfa: 777-793

ARAŞTIRMA MAKALESİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN FİRMANIN İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ: GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ
THE EFFECT OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND TOTAL QUALITY MANAGEMENT ON THE EXPORT PERFORMANCE OF FIRM: THE CASE OF GAZIANTEP PROVINCE

İBRAHİM ÇÜTCÜ, AYDIN ÖZDEMİR, M.ŞEKİP YİĞİT

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.1009

Makale Özeti Tam Metin 132
Sayfa: 794-815

ARAŞTIRMA MAKALESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ’LERİN HELAL GIDA SERTİFİKASINA YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ: TR 82 BÖLGESİ
AN INVESTIGATION OF FOOD SECTOR SMES’ PERCEPTIONS OF HALAL FOOD CERTIFICATION: TR 82 REGION

NİYAZİ GÜMÜŞ, İLYAS ERTUĞRUL İNAN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.974

Makale Özeti Tam Metin 156
Sayfa: 816-831

ARAŞTIRMA MAKALESİ

TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN SOSYAL MEDYA ETKİLİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION THE SOCIAL MEDIA EFFECTIVENESS LEVEL OF UNIVERSITIES IN TURKEY

KÜBRA MÜGE ÇAKARÖZ

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.1011

Makale Özeti Tam Metin 157
Sayfa: 832-842

ARAŞTIRMA MAKALESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞKANLIK SİSTEMİNDE EKONOMİNİN YAPISAL DÜZENLEMELERİ
NEED ASSESSMENT OF STRUCTURAL CHANGES IN ECONOMICS OF TURKEY PRESIDENTIAL SYSTEM

KENAN PEKER , AYŞE ESRA PEKER

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.1010

Makale Özeti Tam Metin 157
Sayfa: 843-851

DERLEME

HİLE ÜÇGENİ: FIRSATLARIN ÖNLENMESİNDE KIRIK CAMLAR TEORİSİ
FRAUD TRIANGLE: BROKEN WINDOWS THEORY IN PREVENTION OF OPPORTUNITIES

NUSRET YAZICI

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.1023

Makale Özeti Tam Metin 111
Sayfa: 852-864

ARAŞTIRMA MAKALESİ

TÜKETİCİLERİN PERAKENDE MARKALARINA BAKIŞI: KOOPERATİF MARKA ÖRNEĞİ
THE VIEW OF CONSUMERS TO RETAIL BRANDS; AN EXAMPLE OF A COOPERATIVE BRAND

SELİN GÖRAL, MEHMET BAŞ

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.783

Makale Özeti Tam Metin 204
Sayfa: 865-880

ARAŞTIRMA MAKALESİ

SANAYİ SEKTÖRÜNDE REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
THE MEASUREMENT OF COMPETITIVE POWER IN PRODUCTION INDUSTRY: AN EXAMPLE OF TURKEY

HAYRETTİN KESGİNGÖZ

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.967

Makale Özeti Tam Metin 169
Sayfa: 881-888

DERLEME

TÜRKİYE’DE TURUNÇGİL ÜRETİMİNDE İÇ TİCARET HADLERİ
INTERNAL TERMS OF TRADE FOR CITRUS PRODUCTION IN TURKEY

MAKBULE NİSA MENCET YELBOĞA, CENGİZ SAYIN, FATMA DİLEK ERYİĞİT

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.985

Makale Özeti Tam Metin 128
Sayfa: 889-905

ARAŞTIRMA MAKALESİ

KURUMSAL İTİBAR ARAŞTIRMALARI SONUÇLARININ İTİBAR KURALLARI VE EKŞİSÖZLÜK KULLANICI YORUMLARIYLA UYUMLULUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
A STUDY ON THE REPUTATION RULES OF CORPORATE REPUTATION RESEARCH RESULTS AND THEIR COMPLIANCE WITH EKŞISÖZLÜK USER COMMENTS

SİMGE ÜNLÜ KURT

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.1001

Makale Özeti Tam Metin 188
Sayfa: 906-921

ARAŞTIRMA MAKALESİ

MAĞAZA ATMOSFERİNİN ALGILANAN HİZMET KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ: BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAĞAZA PERAKENDECİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECT OF STORE ATMOSPHERE ON PERCEIVED SERVİCE QUALITY: A RESEARCH ON LARGE SCALE RETAIL STORE

TUBA YUMUŞAK, KADRİ GÖKHAN YILMAZ, BİLGEHAN TUĞBA YARİZ

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.1013

Makale Özeti Tam Metin 215
Sayfa: 922-944

ARAŞTIRMA MAKALESİ

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ VE SİYASAL İSTİKRAR
PRESIDENTIAL SYSTEM OF GOVERNMENT AND POLITICAL STABILITY

MURAT AKÇAKAYA, ABDÜLKADİR ÖZDEMİR

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.996

Makale Özeti Tam Metin 153
Sayfa: 945-958

ARAŞTIRMA MAKALESİ

2017 KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE ADAYLARIN KULLANDIĞI BİLLBOARD REKLAMLARININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ
SEMIOLOGICAL ANALYSIS OF BILLBOARD ADVERTISEMENTS USED BY 2017 KYRGYZ PRESIDENTIAL ELECTIONS CANDIDATES

NİYAZİ AYHAN, ERDOĞAN AKMAN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.964

Makale Özeti Tam Metin 119
Sayfa: 959-972

ARAŞTIRMA MAKALESİ

MICHEL FOUCAULT’NUN İKTİDAR VE ÖZNE KAVRAMLARINA BİR BAKIŞ: GÖZETİM TOPLUMU
A VIEW OF MICHEL FOUCAULT’S CONCEPTS OF POWER AND SUBJECT: SURVELLIANCE SOCIETY

BİLGE DURUTÜRK

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.1017

Makale Özeti Tam Metin 136
Sayfa: 973-1007

ARAŞTIRMA MAKALESİ

TERÖRÜN GAYRİMENKUL DEĞERİNE ETKİSİ: DİYARBAKIR İLİ SUR İLÇESİ ÖRNEĞİ
THE IMPACT OF TERRORISM ON REAL ESTATE VALUES: THE DIYARBAKIR PROVINCE, SUR DISTRICT EXAMPLE

YEŞİM ALİEFENDİOĞLU, TANER ALPASLAN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.971

Makale Özeti Tam Metin 136
Sayfa: 1008-1018

DERLEME

TÜRKİYE’DE KOOPERATİFÇİLİĞİN NİCELİK, MEVZUAT VE KAMU YÖNETİMİ BOYUTLARIYLA İRDELENMESİ
EXAMINATION OF COOPERATIVES DIMENSIONS OF QUANTITY, LEGISLATION AND PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY

BENGÜ EVEREST

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.1002

Makale Özeti Tam Metin 190
Sayfa: 1019-1033

ARAŞTIRMA MAKALESİ

AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMANIN PAZARLAMA ARAÇLARI İÇERİSİNDEKİ ÖNEMİ VE SATIN ALMA DAVRANIŞLARINI ŞEKİLLENDİRMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
IMPORTANCE OF WORD OF MOUTH MARKETING IN MARKETING TOOLS AND AN APPLICATION TO SHAPE PURCHASING BEHAVIORS

BORA GÖKTAŞ

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.1027

Makale Özeti Tam Metin 134
Sayfa: 1034-1043

ARAŞTIRMA MAKALESİ

PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİ ALGISININ OLUŞMASINDA ZORUNLU VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ETKİSİ: LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
THE EFFECT OF COMPULSORY CITIZENSHIP BEHAVIOR ON THE PERCEPTION OF PSYCHOLOGICAL CONTRACT BREACH: THE MODERATING ROLE OF LEADER-MEMBER EXCHANGE

ALİ GÜRSOY, KEMAL KÖKSAL

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.1020

Makale Özeti Tam Metin 120
Sayfa: 1044-1065

ARAŞTIRMA MAKALESİ

SURİYELİ GÖÇMENLERİN GİRİŞİMCİ OLMALARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: HATAY İLİ ÖRNEĞİ
THE FACTORS AFFECTING OF THE SYRIAN IMMIGRANTS TO BECOME ENTREPRENEUR: THE CASE OF HATAY PROVINCE

GÖKHAN ÖZKUL, SEVDAGÜL DENGİZ

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.1018

Makale Özeti Tam Metin 115
Sayfa: 1066-1078

ARAŞTIRMA MAKALESİ

4+4+4 SİSTEMİNDE DEVLET VE ÖZEL OKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLİNCİ VE TUTUMUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF PUBLIC AND PRIVATE SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDE AND KNOWLEDGE TOWARDS ENVIRONMENT WITHIN 4+4+4 SYSTEM

EBRU ÖZGÜR GÜLER, HÜSEYİN GÜLER, CEREN BÖRÜBAN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.968

Makale Özeti Tam Metin 161
Sayfa: 1079-1101

ARAŞTIRMA MAKALESİ

İKTİSADİ İŞLETMELERİ ARACILIĞIYLA KOOPERATİFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ UYGULAMASININ İNCELENMESİ
REVIEW OF TAXATION OF COOPERATIVES THROUGH THEIR COMMERCIAL ENTERPRISES

UFUK KAYA

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.1032

Makale Özeti Tam Metin 81
Sayfa: 1102-1125

DERLEME

KÜRESEL ISINMANIN BALIKÇILIĞA ETKİLERİ
EFFECTS OF GLOBAL WARMING ON FISHERIES

HASAN HÜSEYİN ATAR, A. BURAK KIZILGÖK

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.1006

Makale Özeti Tam Metin 91
Sayfa: 1126-1138

ARAŞTIRMA MAKALESİ

SİYASAL İNOVASYON VE TÜRKİYE
POLITICAL INNOVATION AND TURKEY

GÜLSEN KAYA OSMANBAŞOĞLU

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.1028

Makale Özeti Tam Metin 93
Sayfa: 1139-1158

ARAŞTIRMA MAKALESİ

BOSNA-HERSEK AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ADAY ÜLKESİ OLABİLİR Mİ? EKONOMİK KRİTERLER AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
CAN BOSNIA-HERSEK BE A CANDIDATE COUNTRY OF EUROPEAN UNION? AN EVALUATION FOR ECONOMIC CRITERIA

SERAP BARIŞ

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.959

Makale Özeti Tam Metin 97
Sayfa: 1159-1176

ARAŞTIRMA MAKALESİ

ÇAY TURİZMİ VE RİZE İLİ POTANSİYELİ
TEA TOURISM AND POTENTIAL OF RIZE PROVINCE

SİBEL SÜ ERÖZ, DÜRİYE BOZOK

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.1007

Makale Özeti Tam Metin 95
Sayfa: 1177-1186

ARAŞTIRMA MAKALESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL KIRILGANLIKLARI İLE BENLİK SAYGISI ARASINDAKI İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL VULNERABILITY AND SELF-ESTEEM OF UNIVERSITY STUDENTS

AYFER AYDINER BOYLU, GÜLAY GÜNAY, ALİ FUAT ERSOY

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.1029

Makale Özeti Tam Metin 109
Sayfa: 1187-1197

ARAŞTIRMA MAKALESİ

BİR KARAR KADEMESİ OLARAK ‘AİLE’ VE KATILIMCI YEREL PLANLAMAYLA STRATEJİK AFET YÖNETİMİ
STRATEGIC DISASTER MANAGEMENT WITH ‘FAMILY’ AS A DECISION LAYER AND PARTICIPATORY LOCAL PLANNING

ÖZCAN YETİŞ, İSMAİL GÖKDENİZ

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.1042

Makale Özeti Tam Metin 95
Sayfa: 1198-1208

ARAŞTIRMA MAKALESİ

ÜRÜN GERİ ÇAĞIRMA TÜKETİCİLERİ NASIL ETKİLER? MARKA İMAJI VE SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
HOW DO PRODUCT RECALLS AFFECT CONSUMERS? AN EXPLORATION ON BRAND IMAGE AND PURCHASE DECISION

HANDAN ÖZDEMİR

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.980

Makale Özeti Tam Metin 80
Sayfa: 1209-1234

ARAŞTIRMA MAKALESİ

MEVDUAT YATIRIMCISININ TÜREV ÜRÜNLERİN KULLANIMI YOLUYLA GETİRİ MAKSİMİZASYONU
MAXIMIZING THE YIELD OF THE DEPOSIT INVESTOR BY USING DERIVATIVE PRODUCTES

ADNAN GÜZEL

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.997

Makale Özeti Tam Metin 92
Sayfa: 1235-1257

ARAŞTIRMA MAKALESİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÖRGÜTSEL İKLİM ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
AN EMPIRICAL RESEARCH ON ORGANIZATIONAL CLIMATE IN FAMILY HEALTH CENTERS

MURAT AK

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.1022

Makale Özeti Tam Metin 71
Sayfa: 1258-1272

ARAŞTIRMA MAKALESİ

KURUMSAL İTİBAR BAĞLAMINDA TÜRK FUTBOL TAKIMLARININ WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SÜPER LİG ÖRNEĞİ
EVALUATION THE WEB SITES OF TURKISH FOOTBALL TEAMS IN CONTEXT OF CORPORATE REPUTATION: SAMPLE OF SUPER LEAGUE

HARUN DUMLU, ESRA GÖKÇEN KAYGISIZ

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.1030

Makale Özeti Tam Metin 98
Sayfa: 1273-1283

ARAŞTIRMA MAKALESİ

TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖÇ KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN ASSESSMENT OF THE STUDIES OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS ON MIGRATION IN TURKEY

VASFİYE ÇELİK, ŞERİFE PEKKÜÇÜKŞEN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.1034

Makale Özeti Tam Metin 105
Sayfa: 1284-1294

ARAŞTIRMA MAKALESİ

ADAM SMITH’İN İKTİSATTAKİ DENGE KAVRAMININ GELİŞİMİNE KATKISI
THE CONTRIBUTION OF ADAM SMITH TO THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF EQUILIBRIUM IN ECONOMICS

ANIL BAŞARAN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.1035

Makale Özeti Tam Metin 99
Sayfa: 1295-1312

DERLEME

TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞI ALANINDA HAZIRLANMIŞ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ
GRADUATE STUDIES PREPARED IN TURKEY IN THE FIELDS OF PARTICIPATION BANKING: A LITERATURE REVIEW

EMRE SELÇUK SARI, NEVZAT GÜNGÖR

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.1041

Makale Özeti Tam Metin 68
Sayfa: 1313-1322

DERLEME

TÜRK FİNANSAL SİSTEMİNDE YENİ BİR FONLAMA YÖNTEMİ: KİTLESEL FONLAMA
CROWDFUNDING: A NEW FUNDING METHOD FOR TURKISH FINANCIAL MARKET

YEŞİM ŞENDUR

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.1047

Makale Özeti Tam Metin 97
Sayfa: 1323-1336

ARAŞTIRMA MAKALESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOK KATLI BİNA VE GÖKDELENLER HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ
UNIVERSİTY STUDENTS' VIEWS ON HIGH-RISE BUILDINGS AND SKYSCRAPERS

SERDAR SAGLAM

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.1053

Makale Özeti Tam Metin 96
Sayfa: 1337-1356

ARAŞTIRMA MAKALESİ

ÖRGÜTSEL SESSİZLİK SARMALINDA ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK: KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ
ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR IN THE SPIRAL OF ORGANIZATIONAL SILENCE: THE CASE OF KARAMAN PROVINCE

SEVCAN GÜLEÇ SOLAK, MERVE EROK

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.1058

Makale Özeti Tam Metin 85

Bu dergi ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanında Taranmaktadır.