Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 2

1.
BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASINDA BORÇLANMA ARACININ ÖZELLİKLERİNİN YATIRIMCI TERCİHLERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
DETERMINATION OF THE EFFECTS OF THE DEBT INSTRUMENT’S CHARACTERISTICS ON INVESTOR PREFERENCES IN THE DEBT SECURITIES MARKET: THE CASE OF TURKEY
EŞREF SAVAŞ BAŞCI, GÖRKEM NERGİZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.04.2010    Sayfa: 968-986    438

2.
YEREL VAKIFLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMI: KASTAMONU VAKIFLARI ÖRNEĞİ
SOCIAL MEDIA USE OF LOCAL FOUNDATIONS: KASTAMONU SAMPLE OF FOUNDATIONS
AYŞEGÜL ASLIHAN CİVEK, SİREL GÖLÖNÜ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.04.2072    Sayfa: 987-1013    329

3.
LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE E- LOJİSTİK KULLANIMININ ÖNEMİ: ANTALYA SERBEST BÖLGE FİRMALARI ÜZERİNDE BİR İNCELEME
THE IMPORTANCE OF THE USE OF E- LOGISTICS IN THE LOGISTICS SECTOR: A REVIEW ON ANTALYA FREE ZONE COMPANIES
MUSA TÜRKOĞLU, GÜLHAN DURAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.04.2082    Sayfa: 1014-1041    320

4.
SOSYAL MEDYANIN BAŞKALARINDAN GERİ KALMAMA VE SNOP ETKİLERİ ARACILIĞIYLA GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ
EFFECT OF SOCIAL MEDIA ON CONSPICUOUS CONSUMPTION THROUGH BANDWAGON AND SNOB EFFECTS: A STRUCTURAL EQUATION MODELLING
BAŞAK ESMER, SELAY ILGAZ SÜMER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.04.2092    Sayfa: 1042-1064    294

5.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON ECONOMIC GROWTH: A CASE OF TURKEY
OLCAY BESNİLİ MEMİŞ , RAHMAN AYDIN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.04.2098    Sayfa: 1065-1080    413

6.
BİLİNÇLİ TÜKETİM VE İÇGÜDÜSEL SATIN ALMA ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİ KEŞFETMEK: TÜKETİCİ PSİKOLOJİSİNİ ANLAMAYA VE ETKİLEMEYE YÖNELİK İÇGÖRÜLER
EXPLORING THE INTERPLAY BETWEEN CONSCIOUS CONSUMPTION AND IMPULSIVE BUYING: INSIGHTS INTO UNDERSTANDING AND INFLUENCING CONSUMER PSYCHOLOGY
SELÇUK YASİN YILDIZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.04.2112    Sayfa: 1081-1099    227

7.
ÖRGÜTSEL YALNIZLIĞIN İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE İŞTEN SIKILMA İLE İLİŞKİSİNDE İŞ TATMİNİN ARACI ROLÜ
THE MEDİATİNG ROLE OF JOB SATİSFACTİON İN THE RELATİONSHİP OF ORGANİZATİONAL LONELİNESS WİTH INTERNET ADDİCTİON AND JOB BOREDOM
BATUHAN AYAN, PROF DR ALPTEKİN SÖKMEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.04.2115    Sayfa: 1100-1117    282

8.
EVLENMEMİŞ GENÇ BİREYLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI, EVLİLİK TUTUMLARI VE EVLİLİK KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
THE RELATIONSHIPS BETWEEN ATTITUDES TOWARDS GENDER ROLES, MARRIAGE AND MARRIAGE ANXIETY OF SINGLE YOUTH INDIVIDUALS
NİLGÜN SÖNMEZ, SELDA COŞKUNER AKTAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.04.2090    Sayfa: 1118-1136    228

9.
KRİPTO PARA BİTCOİN DEĞERİ BELİRLEYİCİLERİ, PARASAL GENİŞLEME VE BİTCOİN FİYATI ARASINDAKİ İLİŞKİ: RALS-ADL EŞ BÜTÜNLEŞME ANALİZİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN CRYPTOCURRENCY BITCOIN VALUE DETERMINANTS, MONETARY EXPANSOIN AND BITCOIN PRICE: RALS-ADL COINTEGRATION ANALYSIS
MURAT TOPCU, BURÇİN ÇAKIR GÜNDOĞDU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.04.2094    Sayfa: 1137-1154    284

10.
İPEK BÖCEKLERİNİ KOZASIZ BIRAKMAK: VERGİ BORCUNUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ
DEPRIVING SILKWORMS OF COCOONS: THE TAX SALE
ZEYNEP AĞDEMİR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.04.2058    Sayfa: 1155-1177    208

11.
ÜNİVERSİTELERDE KALİTE YÖNETİMİ SÜRECİNİN ÇALIŞANLARIN BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE EVALUATION OF QUALITY MANAGEMENT PROCESS IN UNIVERSITIES FROM THE PERSPECTIVES OF THE EMPLOYEES
NEŞE SONGÜR, AYŞE AKKUŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.05.2131    Sayfa: 1178-1209    220

12.
BİR TÜRK VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE ÇEŞİTLİLİK YÖNETİMİ POLİTİKA BELGESİ BAĞLAMINDA ULUSLARARASI VE ETNİK ÇEŞİTLİLİĞE SAHİP ÖĞRENCİLERİN ALGI VE BEKLENTİLERİ
PERCEPTIONS AND EXPECTATIONS OF INTERNATIONAL AND ETHNICALLY DIVERSE STUDENTS IN THE CONTEXT OF DIVERSITY MANAGEMENT POLICY DOCUMENT IN A TURKISH FOUNDATION UNIVERSITY
SİNAN BATAKLAR, MERİ TAKSİ DEVECİYAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.05.2123    Sayfa: 1210-1226    187

13.
BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE MARKA DEĞERİ VE SATIN ALMA İLİŞKİSİNDE MARKA SADAKATİ VE BAĞLILIĞININ ARACILIK ROLÜ
THE MEDIATING ROLE OF BRAND LOYALTY AND ALLEGIANCE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN BRAND VALUE AND PURCHASING IN WHITE GOODS INDUSTRY
SÜLEYMAN CAN YILDIRIR, İBRAHİM ÇATIR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.05.1893    Sayfa: 1227-1241    210

14.
COVID-19’UN YİYECEK VE İÇECEK ŞİRKETLERİNİN MARKA DEĞERİ ÜZERİNDE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİST’TEN BULGULAR
A STUDY ON COVID-19’S EFFECT ON FOOD AND BEVERAGE COMPANIES’ BRAND VALUE: EVIDENCE FROM ISTANBUL STOCK EXCHANGE
AHMET TÜRKMEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.05.2011    Sayfa: 1242-1254    204

15.
YOLSUZLUK, GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: KIRILGAN BEŞLİ ÜLKE ÖRNEĞİ (1995-2019)
CORRUPTION, INCOME INEQUALITY and ECONOMIC GROWTH: THE FRAGILE FIVE COUNTRİES (1995-2019)
Şemistan SÜLEYMANLI, OĞUZHAN SUNGUR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.05.2100    Sayfa: 1255-1275    213

16.
PSİKOLOJİ VE PAZARLAMA: 2019-2022 YILLARI ARASINDA PSYCHOLOGY & MARKETING DERGİSİ’NDE YAYINLANAN MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
PSYCHOLOGY AND MARKETİNG: BİBLİOMETRİC ANALYSİS OF ARTİCLES PUBLİSHED İN THE JOURNAL OF PSYCHOLOGY & MARKETİNG BETWEEN 2019-2022
İPEK GÜRSOY, HASAN AYYILDIZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.1997    Sayfa: 1276-1298    194

17.
NAKİT AKIŞ TABLOLARI İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİST 100 ARAŞTIRMASI
EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CASH FLOW STATEMENTS AND STOCK RETURNS: BIST 100 RESEARCH
İBRAHİM KAYA, HASAN ŞENOL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2091    Sayfa: 1299-1320    213

18.
BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YOĞUN BAKIM SAĞLIK PERSONELLERİNDE TÜKENMİŞLİK VE MESLEKİ DOYUMUN ÖLÇÜLMESİ
MEASUREMENT OF BURNOUT AND OCCUPATIONAL SATISFACTION IN BİLECİK TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL INTENSIVE CARE HEALTHCARE PERSONNEL
ÖZLEM ÇOPAR, İNCİ ERDOĞAN TARAKÇI, BORA GÖKTAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2113    Sayfa: 1321-1341    190

19.
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PRESENTEİZM (İŞTE VAR OLMAMA) ALGILARI İLE MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A STUDY ON DETERMİNİNG THE RELATİONSHİP BETWEEN PRESENTEİSM PERCEPTİONS AND MOTİVATİON OF HEALTHCARE PROFESSİONALS
GÜLİZAR GÜLCAN ŞEREMET, ZEKAİ ÖZTÜRK, PELİN YILIK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2116    Sayfa: 1342-1358    207

20.
DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ: BRICS ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR NEDENSELLİK ARAŞTIRMASI
THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND FOREIGN TRADE: A CAUSALITY ANALYSIS ON BRICS COUNTRIES AND TÜRKİYE
ADNAN GÜZEL, OKAN TÜNSOY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2118    Sayfa: 1359-1377    198

21.
KATILIM SİGORTACILIĞI: TÜRKİYE MODELİ VE İNCELEMESİ
PARTICIPATION INSURANCE: TÜRKİYE MODEL AND ITS EXAMINATION
MUHARREM UMUT, ÖMER FARUK TEKDOĞAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2125    Sayfa: 1378-1393    189

22.
CDS, OVX VE VIX ENDEKSLERİNİN BRICS VE MIST ÜLKE BORSA ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFECTS OF CDS, OVX AND VIX INDICES ON BRICS AND MIST COUNTRY STOCK INDICES
ASUMAN ERBEN YAVUZ, ADALET HAZAR, ŞENOL BABUŞCU, NİHAT SOLAKOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2138    Sayfa: 1394-1414    168

23.
TÜRK SANAYİSİNİN ENDÜSTRİ 4.0 FARKINDALIK VE OLGUNLUK SEVİYESİ
INDUSTRY 4.0 AWARENESS AND MATURITY LEVEL OF TURKISH INDUSTRY
ABDULLAH ERDOĞAN, BELGİN AYDINTAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2155    Sayfa: 1415-1439    174

24.
COVİD 19 PANDEMİSİNİN KIRSAL YAŞAMA ETKİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
A QUALITATIVE RESEARCH ON THE EFFECTS OF THE COVID 19 PANDEMIC IN RURAL LIFE
GÜLBAŞAK DİKTAŞ YERLİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2040    Sayfa: 1440-1454    199

25.
MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN FİNANSAL PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
EXPLORİNG EFFECTS OF MACROECONOMİC VARİABLES ON FİNANCİAL MARKETS: EVİDENCE FROM TURKEY
FİKRİ KAPLAN, MURAD AHMADZADA, WAQAR BADSHAH
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2137    Sayfa: 1455-1466    261

26.
DİJİTAL DİPLOMASİDE YUMUŞAK GÜCÜN ÖNEMİ
IMPORTANCE OF SOFT POWER IN DIGITAL DIPLOMACY
OLENA LAHRENN-ILGUN, KAMİL UFUK BİLGİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2140    Sayfa: 1467-1493    255

27.
İNSANİ GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ VE İSTİHDAM ORANI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNDE ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI: 1991-2021 TÜRKİYE ÖRNEĞİ
ARDL BOUNDS TESTING APPROACH TO ANALYZING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX AND THE EMPLOYMENT RATE: CASE OF TURKEY 1991-2021
SAFA HOŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2093    Sayfa: 1494-1510    187

28.
KUAFÖRLERİN İŞ YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE QUALİTY OF BUSİNESS LİFE OF HAİRDRESSERS
GÖKHAN OFLUOĞLU, GİZEM DOĞANEL AKSOY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2124    Sayfa: 1511-1524    207

29.
ENFLASYON DÜZELTME İŞLEMLERİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ BİST’TE BİR UYGULAMA
THE EFFECT OF INFLATİON CORRECTİON PROCESSES ON BUSİNESS PERFORMANCE A RESEARCH ON ISTANBUL STOCK EXCHANGE (BIST)
HALİS KOÇAK, M.MUSTAFA KISAKÜREK, ADEM BABACAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2059    Sayfa: 1525-1546    195

30.
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFİ OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM VE GÖNÜLLÜ VERGİ UYUMU İLİŞKİSİ
RELATIONSHIP WITH SUSTAINABLE CONSUMPTION AS A SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL AND VOLUNTEER TAX COMPLIANCE
SABİHA KILIÇ, DENİZ AYTAÇ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2154    Sayfa: 1547-1569    199

31.
AŞIRI SAĞ PARTİLERİN SİYASİ SÖYLEMLERİNİN NEFRET SUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECT OF THE POLITICAL DISCOURSE OF THE EXTREME RIGHT PARTIES ON HATE CRIMES
KÜBRA BETÜL BİÇEN GÖREN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2150    Sayfa: 1586-1599    199

32.
COVİD-19 PANDEMİSİNİN PSİKOLOJİK VE SOSYAL ETKİLERİNİN SOSYAL POLİTİKA BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF THE PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC IN THE CONTEXT OF SOCIAL POLICY
İSMAİL AKGÜL, ZUHAL AYHAN, ARZU PEKGÖZ ÇEVİKER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2151    Sayfa: 1586-1599    170

33.
BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE EN İYİ PORTFÖY SEÇİMİ: BANKACILIK ENDEKSİ ÖRNEĞİ
THE BEST PORTFOLİO CHOİCE WITH FUZZY LINEAR PROGRAMMING: AN EXAMPLE OF A BANKING INDEX
ADEM ALTAY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2168    Sayfa: 1600-1611    187

34.
SANATIN ÖZNESİ POPÜLER KÜLTÜRÜN NESNESİ OLARAK KADIN: SANAT PAZARLAMASINA MİLLİYET SANAT DERGİSİ ÜZERİNDEN ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
WOMEN AS THE SUBJECT OF ART AND THE OBJECT OF POPULAR CULTURE: A CRITICAL PERSPECTIVE ON ARTS MARKETING THROUGH MİLLİYET ART MAGAZINE
ÖZGE GÖKBULUT ÖZDEMİR (PAZ)
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2153    Sayfa: 1612-1634    197

35.
ÇALIŞANLARIN TEKNOSTRES ALGILARI İLE İŞKOLİKLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
RELATIONS BETWEEN EMPLOYEE’S PERCEPTIONS OF TECHNOSTRESS AND LEVELS OF WORKAHOLISM
AYLİN AKYOL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2061    Sayfa: 1635-1662    231

Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 2 KAPAK VE İÇİNDEKİLER


TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.