ISSN: 2148-1237
e-ISSN: 2587-0114

Yıl: 2018 Cilt: 53 Sayı: 3

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 852-864

TÜKETİCİLERİN PERAKENDE MARKALARINA BAKIŞI: KOOPERATİF MARKA ÖRNEĞİ
THE VIEW OF CONSUMERS TO RETAIL BRANDS; AN EXAMPLE OF A COOPERATIVE BRAND

SELİN GÖRAL, MEHMET BAŞ

Makale Özeti Tam Metin 211

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 710-723

MARKA, MARKA DEĞERİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ: INTERBRAND İLE BRAND FİNANCE YÖNTEMLERİ VE 2017 EN DEĞERLİ DÜNYA MARKA SIRALAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
BRAND, BRAND EQUITY AND VALUATION METHODS: INTERBRAND AND BRAND FINANCE METHODS AND COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MOST VALUABLE WORLD BRAND RANKS IN 2017

HASAN TAŞCI, MEHMET BAŞ

Makale Özeti Tam Metin 283

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1139-1158

BOSNA-HERSEK AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ADAY ÜLKESİ OLABİLİR Mİ? EKONOMİK KRİTERLER AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
CAN BOSNIA-HERSEK BE A CANDIDATE COUNTRY OF EUROPEAN UNION? AN EVALUATION FOR ECONOMIC CRITERIA

SERAP BARIŞ

Makale Özeti Tam Metin 101

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 724-739

PAYLAŞIM EKONOMİSİ VE DEĞER YARATMAK: KANVAS İŞ MODELİ ÖRNEĞİ
SHARING ECONOMY AND CREATING VALUE: BUSINESS MODEL CANVAS

A.İDİL KACAR, VOLKAN YAKIN

Makale Özeti Tam Metin 221

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 945-958

2017 KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE ADAYLARIN KULLANDIĞI BİLLBOARD REKLAMLARININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ
SEMIOLOGICAL ANALYSIS OF BILLBOARD ADVERTISEMENTS USED BY 2017 KYRGYZ PRESIDENTIAL ELECTIONS CANDIDATES

NİYAZİ AYHAN, ERDOĞAN AKMAN

Makale Özeti Tam Metin 123

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 865-880

SANAYİ SEKTÖRÜNDE REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
THE MEASUREMENT OF COMPETITIVE POWER IN PRODUCTION INDUSTRY: AN EXAMPLE OF TURKEY

HAYRETTİN KESGİNGÖZ

Makale Özeti Tam Metin 175

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1066-1078

4+4+4 SİSTEMİNDE DEVLET VE ÖZEL OKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLİNCİ VE TUTUMUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF PUBLIC AND PRIVATE SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDE AND KNOWLEDGE TOWARDS ENVIRONMENT WITHIN 4+4+4 SYSTEM

EBRU ÖZGÜR GÜLER, HÜSEYİN GÜLER, CEREN BÖRÜBAN

Makale Özeti Tam Metin 170

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 740-758

ÖRGÜT SAĞLIĞININ HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL ADALETSİZLİK ALGISINA ETKİSİ
THE EFFECT OF THE ORGANIZATIONAL HEALTH ON THE NURSE’S PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL INJUSTICE

NEZİHE TÜFEKCİ, MERVE UYSAL

Makale Özeti Tam Metin 221

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 973-1007

TERÖRÜN GAYRİMENKUL DEĞERİNE ETKİSİ: DİYARBAKIR İLİ SUR İLÇESİ ÖRNEĞİ
THE IMPACT OF TERRORISM ON REAL ESTATE VALUES: THE DIYARBAKIR PROVINCE, SUR DISTRICT EXAMPLE

YEŞİM ALİEFENDİOĞLU, TANER ALPASLAN

Makale Özeti Tam Metin 140

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 794-815

GIDA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ’LERİN HELAL GIDA SERTİFİKASINA YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ: TR 82 BÖLGESİ
AN INVESTIGATION OF FOOD SECTOR SMES’ PERCEPTIONS OF HALAL FOOD CERTIFICATION: TR 82 REGION

NİYAZİ GÜMÜŞ, İLYAS ERTUĞRUL İNAN

Makale Özeti Tam Metin 162

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 759-776

HATA YÖNETİM ANLAYIŞI, İÇ DENETİM ETKİNLİĞİ VE ÖZ YETKİNLİĞİN MUHASEBECİLERİN HATA İŞLEME DAVRANIŞINA ETKİLERİ ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR İNCELEME
AN EXPLORATORY STUDY ON THE EFFECTS OF ERROR MANAGEMENT, INTERNAL AUDİT EFFECTIVENESS AND SELF-EFFICACY ON ERROR HANDLING BEHAVIOR OF ACCOUNTANTS

METİN UYAR

Makale Özeti Tam Metin 132

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1198-1208

ÜRÜN GERİ ÇAĞIRMA TÜKETİCİLERİ NASIL ETKİLER? MARKA İMAJI VE SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
HOW DO PRODUCT RECALLS AFFECT CONSUMERS? AN EXPLORATION ON BRAND IMAGE AND PURCHASE DECISION

HANDAN ÖZDEMİR

Makale Özeti Tam Metin 84

DERLEME | Sayfa: 881-888

TÜRKİYE’DE TURUNÇGİL ÜRETİMİNDE İÇ TİCARET HADLERİ
INTERNAL TERMS OF TRADE FOR CITRUS PRODUCTION IN TURKEY

MAKBULE NİSA MENCET YELBOĞA, CENGİZ SAYIN, FATMA DİLEK ERYİĞİT

Makale Özeti Tam Metin 136

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 922-944

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ VE SİYASAL İSTİKRAR
PRESIDENTIAL SYSTEM OF GOVERNMENT AND POLITICAL STABILITY

MURAT AKÇAKAYA, ABDÜLKADİR ÖZDEMİR

Makale Özeti Tam Metin 161

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1209-1234

MEVDUAT YATIRIMCISININ TÜREV ÜRÜNLERİN KULLANIMI YOLUYLA GETİRİ MAKSİMİZASYONU
MAXIMIZING THE YIELD OF THE DEPOSIT INVESTOR BY USING DERIVATIVE PRODUCTES

ADNAN GÜZEL

Makale Özeti Tam Metin 96

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 889-905

KURUMSAL İTİBAR ARAŞTIRMALARI SONUÇLARININ İTİBAR KURALLARI VE EKŞİSÖZLÜK KULLANICI YORUMLARIYLA UYUMLULUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
A STUDY ON THE REPUTATION RULES OF CORPORATE REPUTATION RESEARCH RESULTS AND THEIR COMPLIANCE WITH EKŞISÖZLÜK USER COMMENTS

SİMGE ÜNLÜ KURT

Makale Özeti Tam Metin 194

DERLEME | Sayfa: 1008-1018

TÜRKİYE’DE KOOPERATİFÇİLİĞİN NİCELİK, MEVZUAT VE KAMU YÖNETİMİ BOYUTLARIYLA İRDELENMESİ
EXAMINATION OF COOPERATIVES DIMENSIONS OF QUANTITY, LEGISLATION AND PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY

BENGÜ EVEREST

Makale Özeti Tam Metin 197

DERLEME | Sayfa: 1102-1125

KÜRESEL ISINMANIN BALIKÇILIĞA ETKİLERİ
EFFECTS OF GLOBAL WARMING ON FISHERIES

HASAN HÜSEYİN ATAR, A. BURAK KIZILGÖK

Makale Özeti Tam Metin 96

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1159-1176

ÇAY TURİZMİ VE RİZE İLİ POTANSİYELİ
TEA TOURISM AND POTENTIAL OF RIZE PROVINCE

SİBEL SÜ ERÖZ, DÜRİYE BOZOK

Makale Özeti Tam Metin 100

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 777-793

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN FİRMANIN İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ: GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ
THE EFFECT OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND TOTAL QUALITY MANAGEMENT ON THE EXPORT PERFORMANCE OF FIRM: THE CASE OF GAZIANTEP PROVINCE

İBRAHİM ÇÜTCÜ, AYDIN ÖZDEMİR, M.ŞEKİP YİĞİT

Makale Özeti Tam Metin 138

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 832-842

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞKANLIK SİSTEMİNDE EKONOMİNİN YAPISAL DÜZENLEMELERİ
NEED ASSESSMENT OF STRUCTURAL CHANGES IN ECONOMICS OF TURKEY PRESIDENTIAL SYSTEM

KENAN PEKER , AYŞE ESRA PEKER

Makale Özeti Tam Metin 163

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 816-831

TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN SOSYAL MEDYA ETKİLİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION THE SOCIAL MEDIA EFFECTIVENESS LEVEL OF UNIVERSITIES IN TURKEY

KÜBRA MÜGE ÇAKARÖZ

Makale Özeti Tam Metin 163

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 906-921

MAĞAZA ATMOSFERİNİN ALGILANAN HİZMET KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ: BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAĞAZA PERAKENDECİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECT OF STORE ATMOSPHERE ON PERCEIVED SERVİCE QUALITY: A RESEARCH ON LARGE SCALE RETAIL STORE

TUBA YUMUŞAK, KADRİ GÖKHAN YILMAZ, BİLGEHAN TUĞBA YARİZ

Makale Özeti Tam Metin 221

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 959-972

MICHEL FOUCAULT’NUN İKTİDAR VE ÖZNE KAVRAMLARINA BİR BAKIŞ: GÖZETİM TOPLUMU
A VIEW OF MICHEL FOUCAULT’S CONCEPTS OF POWER AND SUBJECT: SURVELLIANCE SOCIETY

BİLGE DURUTÜRK

Makale Özeti Tam Metin 139

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1044-1065

SURİYELİ GÖÇMENLERİN GİRİŞİMCİ OLMALARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: HATAY İLİ ÖRNEĞİ
THE FACTORS AFFECTING OF THE SYRIAN IMMIGRANTS TO BECOME ENTREPRENEUR: THE CASE OF HATAY PROVINCE

GÖKHAN ÖZKUL, SEVDAGÜL DENGİZ

Makale Özeti Tam Metin 121

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1034-1043

PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİ ALGISININ OLUŞMASINDA ZORUNLU VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ETKİSİ: LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
THE EFFECT OF COMPULSORY CITIZENSHIP BEHAVIOR ON THE PERCEPTION OF PSYCHOLOGICAL CONTRACT BREACH: THE MODERATING ROLE OF LEADER-MEMBER EXCHANGE

ALİ GÜRSOY, KEMAL KÖKSAL

Makale Özeti Tam Metin 124

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1235-1257

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÖRGÜTSEL İKLİM ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
AN EMPIRICAL RESEARCH ON ORGANIZATIONAL CLIMATE IN FAMILY HEALTH CENTERS

MURAT AK

Makale Özeti Tam Metin 76

DERLEME | Sayfa: 843-851

HİLE ÜÇGENİ: FIRSATLARIN ÖNLENMESİNDE KIRIK CAMLAR TEORİSİ
FRAUD TRIANGLE: BROKEN WINDOWS THEORY IN PREVENTION OF OPPORTUNITIES

NUSRET YAZICI

Makale Özeti Tam Metin 115

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1019-1033

AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMANIN PAZARLAMA ARAÇLARI İÇERİSİNDEKİ ÖNEMİ VE SATIN ALMA DAVRANIŞLARINI ŞEKİLLENDİRMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
IMPORTANCE OF WORD OF MOUTH MARKETING IN MARKETING TOOLS AND AN APPLICATION TO SHAPE PURCHASING BEHAVIORS

BORA GÖKTAŞ

Makale Özeti Tam Metin 142

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1126-1138

SİYASAL İNOVASYON VE TÜRKİYE
POLITICAL INNOVATION AND TURKEY

GÜLSEN KAYA OSMANBAŞOĞLU

Makale Özeti Tam Metin 99

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1177-1186

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL KIRILGANLIKLARI İLE BENLİK SAYGISI ARASINDAKI İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL VULNERABILITY AND SELF-ESTEEM OF UNIVERSITY STUDENTS

AYFER AYDINER BOYLU, GÜLAY GÜNAY, ALİ FUAT ERSOY

Makale Özeti Tam Metin 116

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1258-1272

KURUMSAL İTİBAR BAĞLAMINDA TÜRK FUTBOL TAKIMLARININ WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SÜPER LİG ÖRNEĞİ
EVALUATION THE WEB SITES OF TURKISH FOOTBALL TEAMS IN CONTEXT OF CORPORATE REPUTATION: SAMPLE OF SUPER LEAGUE

HARUN DUMLU, ESRA GÖKÇEN KAYGISIZ

Makale Özeti Tam Metin 105

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1079-1101

İKTİSADİ İŞLETMELERİ ARACILIĞIYLA KOOPERATİFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ UYGULAMASININ İNCELENMESİ
REVIEW OF TAXATION OF COOPERATIVES THROUGH THEIR COMMERCIAL ENTERPRISES

UFUK KAYA

Makale Özeti Tam Metin 89

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1273-1283

TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖÇ KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN ASSESSMENT OF THE STUDIES OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS ON MIGRATION IN TURKEY

VASFİYE ÇELİK, ŞERİFE PEKKÜÇÜKŞEN

Makale Özeti Tam Metin 109

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1284-1294

ADAM SMITH’İN İKTİSATTAKİ DENGE KAVRAMININ GELİŞİMİNE KATKISI
THE CONTRIBUTION OF ADAM SMITH TO THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF EQUILIBRIUM IN ECONOMICS

ANIL BAŞARAN

Makale Özeti Tam Metin 101

DERLEME | Sayfa: 1295-1312

TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞI ALANINDA HAZIRLANMIŞ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ
GRADUATE STUDIES PREPARED IN TURKEY IN THE FIELDS OF PARTICIPATION BANKING: A LITERATURE REVIEW

EMRE SELÇUK SARI, NEVZAT GÜNGÖR

Makale Özeti Tam Metin 71

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1187-1197

BİR KARAR KADEMESİ OLARAK ‘AİLE’ VE KATILIMCI YEREL PLANLAMAYLA STRATEJİK AFET YÖNETİMİ
STRATEGIC DISASTER MANAGEMENT WITH ‘FAMILY’ AS A DECISION LAYER AND PARTICIPATORY LOCAL PLANNING

ÖZCAN YETİŞ, İSMAİL GÖKDENİZ

Makale Özeti Tam Metin 98

DERLEME | Sayfa: 1313-1322

TÜRK FİNANSAL SİSTEMİNDE YENİ BİR FONLAMA YÖNTEMİ: KİTLESEL FONLAMA
CROWDFUNDING: A NEW FUNDING METHOD FOR TURKISH FINANCIAL MARKET

YEŞİM ŞENDUR

Makale Özeti Tam Metin 100

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1323-1336

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOK KATLI BİNA VE GÖKDELENLER HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ
UNIVERSİTY STUDENTS' VIEWS ON HIGH-RISE BUILDINGS AND SKYSCRAPERS

SERDAR SAGLAM

Makale Özeti Tam Metin 102

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1337-1356

ÖRGÜTSEL SESSİZLİK SARMALINDA ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK: KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ
ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR IN THE SPIRAL OF ORGANIZATIONAL SILENCE: THE CASE OF KARAMAN PROVINCE

SEVCAN GÜLEÇ SOLAK, MERVE EROK

Makale Özeti Tam Metin 91

Yıl: 2018 Cilt: 53 Sayı: 3 KAPAK SAYFASI

Yıl: 2018 Cilt: 53 Sayı: 3 HAKEM LİSTESİ

 • PROF. DR. NURETTİN PARILTI
 • DOÇ. DR. KADRİ GÖKHAN YILMAZ
 • PROF. DR. NURETTİN PARILTI
 • PROF. DR. NURETTİN PARILTI
 • PROF. DR. KURBAN ÜNLÜÖNEN
 • PROF. DR. AHMET TAYFUN
 • PROF. DR. ZEKAİ ÖZTÜRK
 • PROF. DR. DİLAVER TENGİLİMOĞLU
 • PROF. DR. GANİTE KURT
 • PROF. DR. SERAP SEBAHAT YANIK
 • PROF. DR. GANİTE KURT
 • PROF. DR. ENVER AYDOĞAN
 • DOÇ. DR. CEMALETTİN AKTEPE
 • PROF. DR. AYBALA DEMİRCİ AKSOY
 • PROF. DR. EBRU ŞENEL
 • PROF. DR. AYBALA DEMİRCİ AKSOY
 • DOÇ. DR. MEHMET BAŞ
 • DOÇ. DR. METEHAN TOLON
 • PROF. DR. HAŞİM ÖZÜDOĞRU
 • PROF. DR. KEREM KARABULUT
 • PROF. DR. GANİTE KURT
 • DOÇ. DR. ENDER GÜLER
 • PROF. DR. HAŞİM ÖZÜDOĞRU
 • PROF. DR. AYBALA DEMİRCİ AKSOY
 • DOÇ. DR. FETULLAH AKIN
 • DOÇ. DR. CELAL TAŞDOĞAN
 • DR. ÖĞR. ÜYE. BAKİYE KILIÇ TOPUZ
 • PROF. DR. ERDAL DAĞISTAN
 • DR. ÖĞR. ÜYE. BAKİYE KILIÇ TOPUZ
 • PROF. DR. MUHARREM ÇETİN
 • PROF. DR. ENVER AYDOĞAN
 • DOÇ. DR. MEHMET BAŞ
 • DOÇ. DR. CEMALETTİN AKTEPE
 • DOÇ. DR. HASAN YAYLI
 • PROF. DR. MEHMET AKİF ÖZER
 • DOÇ. DR. MEHMET BAŞ
 • DOÇ. DR. METEHAN TOLON
 • DOÇ. DR. HASAN YAYLI
 • PROF. DR. SERDAR SAGLAM
 • PROF. DR. CİHAN TANRIÖVEN
 • PROF. DR. KÜRŞAT YALÇINER
 • PROF. DR. AHMET ÖZÇELİK
 • DOÇ. DR. HASAN YAYLI
 • DOÇ. DR. HASAN YAYLI
 • DOÇ. DR. HASAN YAYLI
 • DOÇ. DR. CEMALETTİN AKTEPE
 • DOÇ. DR. MEHMET BAŞ
 • PROF. DR. YASİN BOYLU
 • PROF. DR. ZEKAİ ÖZTÜRK
 • PROF. DR. TURHAN ÇETİN
 • ARŞ. GÖR. DR. CEMİL ŞENEL
 • PROF. DR. TURHAN ÇETİN
 • DOÇ. DR. MUSTAFA TAHİROĞLU
 • DR. ÖĞR. ÜYE. SİBEL BİLGİN
 • PROF. DR. HAŞİM ÖZÜDOĞRU
 • DR. ÖĞR. ÜYE. SİBEL BİLGİN
 • PROF. DR. HAŞİM ÖZÜDOĞRU
 • PROF. DR. CELAL ATEŞ
 • PROF. DR. TEVFİK ERDEM
 • PROF. DR. KAMİL UFUK BİLGİN
 • DOÇ. DR. İMRE S. ERSOY
 • PROF. DR. MEHMET AKİF ÖZER
 • PROF. DR. KURBAN ÜNLÜÖNEN
 • PROF. DR. İRFAN YAZICIOĞLU
 • PROF. DR. AHMET TAYFUN
 • PROF. DR. İRFAN YAZICIOĞLU
 • PROF. DR. TURHAN ÇETİN
 • DR. ÖĞR. ÜYE. BEHİRE KUYUMCU
 • DR. ÖĞR. ÜYE. BEHİRE KUYUMCU
 • PROF. DR. LATİF ÖZTÜRK
 • PROF. DR. HAŞİM ÖZÜDOĞRU
 • DOÇ. DR. MEHMET BAŞ
 • DOÇ. DR. ELİF AKAGÜN ERGİN
 • DOÇ. DR. MEHMET BAŞ
 • PROF. DR. NURETTİN PARILTI
 • DR. ÖĞR. ÜYE. ABDURRAHMAN OKUR
 • PROF. DR. NURETTİN PARILTI
 • PROF. DR. ZEKAİ ÖZTÜRK
 • PROF. DR. DİLAVER TENGİLİMOĞLU
 • PROF. DR. ENVER AYDOĞAN
 • PROF. DR. NURETTİN PARILTI
 • DOÇ. DR. AYKUT EKİYOR
 • DOÇ. DR. HASAN YAYLI
 • PROF. DR. MUHARREM ÇETİN
 • PROF. DR. MUHARREM ÇETİN
 • PROF. DR. FAHRİYE ÖZTÜRK
 • PROF. DR. HAKAN NAİM ARDOR
 • PROF. DR. AFŞİN ŞAHİN
 • PROF. DR. MEHMET ARSLAN
 • PROF. DR. MEHMET ARSLAN
 • PROF. DR. AFŞİN ŞAHİN
 • PROF. DR. NEVZAT AYPEK
 • PROF. DR. CİHAN TANRIÖVEN
 • DOÇ. DR. ERDAL AKSOY
 • PROF. DR. HACER TOR
 • DR. ÖĞR. ÜYE. ALPER GÜRER
 • DOÇ. DR. HASAN YAYLI
 • DR. ÖĞR. ÜYE. ALPER GÜRER
 • DOÇ. DR. HASAN YAYLI