Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 3

1.
ORTADOĞU ÜLKELERİNDE ULUSLARARASI TİCARET VE İKTİSADİ BÜYÜME: BİR PANEL VERİ ANALİZİ
INTERNATIONAL TRADE AND ECONOMIC GROWTH IN THE MIDDLE EAST COUNTRIES: A PANEL DATA ANALYSIS
KEMAL ERKİŞİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.07.1139    Sayfa: 1035-1048    893

2.
ABD EKONOMİK POLİTİKA BELİRSİZLİĞİ VE TÜRKİYE’NİN KREDİ BÜYÜMESİ
US ECONOMIC POLICY UNCERTAINTY AND LOAN GROWTH IN TURKEY
BEYZA MİNA ORDU-AKKAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.07.1146    Sayfa: 1049-1063    771

3.
TEORİK BİR TARTIŞMA OLARAK FEMİNİZM VE BÜROKRASİ
FEMINISM AND BUREAUCRACY AS A THEORETICAL DISCUSSION
ŞENAY ERAY SARITAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.07.1152    Sayfa: 1064-1077    729

4.
BAĞIMSIZLIK SONRASI KATAR'DA YAŞANAN DÖNÜŞÜM: YÖNETSEL YAPI ÜZERİNDEN BİR İNCELEME
THE TRANSFORMATİON IN QATAR AFTER THE INDEPENDENCE: AN EXAMINATION ON THE MANAGERIAL STRUCTURE
ÇİĞDEM AKMAN, GÜLSEREN ERGÜN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.07.1154    Sayfa: 1078-1094    701

5.
PAZARLAMANIN YENİ RENGİ: YEŞİL AKLAMA
NEW COLOR OF MARKETING: GREENWASHING
İNCİ ERDOĞAN TARAKÇI, BORA GÖKTAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.07.1174    Sayfa: 1095-1113    818

6.
HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA TATİL ANOMALİSİ: BIST BANKACILIK ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
HOLIDAY ANOMALIES IN SECURITY MARKETS: AN APPLICATION ON THE BIST BANKING INDEX
Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR, ZÜHAL ARSLAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.07.1157    Sayfa: 1114-1134    772

7.
KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER BAĞLAMINDA ÖZEL FİNANS GİRİŞİM MODELİ
WITHIN THE SCOPE OF CRITICAL EVALUATIONS ON PUBLIC PRİVATE PARTNERSHIP MODEL; PFI MODEL
MERVE CEMİLE ATEŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.07.1165    Sayfa: 1135-1149    716

8.
KAMU HİZMETİ MOTİVASYONUNUN SEKTÖR TERCİHİNE ETKİSİNDE ÖZGECİ DAVRANIŞIN ARACILIK ROLÜ: LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
MEDIATING ROLE OF ALTRUISTIC BEHAVIOR ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC SERVICE MOTIVATION AND SECTOR PREFERENCE: CASE OF UNDERGRADUATE STUDENTS
MUSTAFA ARSLAN, KORHAN KARACAOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.08.1168    Sayfa: 1150-1167    692

9.
SAVUNMA SANAYİ ÇALIŞANLARI PERSPEKTİFİNDEN MİLLİLEŞME ALGISI VE SEKTÖRDEKİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE PERCEPTION OF NATIONALIZATION FROM THE PERSPECTIVE OF DEFENSE INDUSTRY EMPLOYEES AND EVALUATION OF UNIVERSITY-INDUSTRY COOPERATION IN THE SECTOR
SERDAR YASLIKAYA, CİHAT KARTAL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.08.1143    Sayfa: 1168-1188    715

10.
NOSTALJİ PAZARLAMASI BUGÜNÜN TÜKETİCİLERİ ÜZERİNDE NEDEN ÇOK ETKİLİ OLUYOR: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ
WHY DOES NOSTALGIA MARKETING RESONATE SO MUCH WITH TODAY'S CONSUMERS: AN APPLIED STUDY IN ANKARA
ELİF AKAGÜN ERGİN, NİLAY SAHİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.08.1177    Sayfa: 1189-1206    748

11.
TMS 41 –TARIMSAL FAALİYETLER STANDARDI KAPSAMINDA CANLI VARLIKLARIN ÖLÇÜMÜ VE FİNANSAL TABLOLARDA RAPORLANMASI – BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ
MEASUREMENT AND REPORTING OF BIOLOGICAL ASSETS UNDER TAS 41 AGRICULTURAL – THE CASE OF BORSA İSTANBUL
TURGAY YAVUZARSLAN, YILDIZ ÖZERHAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.08.1183    Sayfa: 1207-1220    696

12.
GÜMRÜK VERGİSİ DÜZENLEMELERİNİN HANEHALKI SIĞIR VE DANA ETİ TALEBİNE ETKİSİ
THE IMPACT OF TARIFF DISCOUNTS ON HOUSEHOLD BEEF AND VEAL DEMAND
KÜBRA ÖNDER, MUHAMMET ŞAHİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.08.1182    Sayfa: 1221-1233    695

13.
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN TÜKENMİŞLİK VE PRESENTEİZM DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECT OF PERSONALITY TRAITS ON BURNOUT AND PRESENTEEISM BEHAVIORS
BERAT ÇİÇEK, AHMET AKNAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.08.1147    Sayfa: 1234-1258    932

14.
SOSYAL MEDYANIN HEDONİK TÜKETİMİ VE FOMO’NUN GÜCÜ
HEDONIC CONSUMPTION OF SOCIAL MEDIA AND FOMO'S POWER
BAHAR GURDIN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.08.1160    Sayfa: 1259-1278    841

15.
BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE DİJİTAL EKONOMİ: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA
INFORMATION AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES AND THE DIGITAL ECONOMY: A COMPARISON BETWEEN EUROPEAN UNION AND TURKEY
İBRAHİM AYTEKİN, MEHMET DİKKAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.08.1166    Sayfa: 1279-1299    721

16.
SU ÜRÜNLERİNDE KREDİ UYGULAMALARI
THE CREDIT APPLICATIONS IN FISHERIES AND AQUACULTURE
UĞUR KÖMÜRLÜ, HASAN HÜSEYİN ATAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1161    Sayfa: 1300-1318    737

17.
KATI ATIK HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME: TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİŞİ BİR FIRSAT MIDIR TEHDİT Mİ ?
PRIVATIZATION OF SOLID WASTE MANAGEMENT: IS THERE AN OPPORTUNITY OR THREAT TO RECRUITMENT SUBCONTRACTED WORKERS
REFİK YASLIKAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1201    Sayfa: 1319-1342    652

18.
SURİYELİ SIĞINMACI VE MÜLTECİLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLER: OSMANİYE’DE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
OPINIONS ON SYRIAN REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS: A QUALITATIVE RESEARCH IN OSMANIYE
ALİ FUAT ERSOY, MEHTAP ALA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1181    Sayfa: 1343-1356    699

19.
GÖNÜLLÜ VERGİ UYUMUNU ETKİLEYEN BİR FAKTÖR OLARAK ETNOSENTRİZİM
ETHNOCENTRİSM AS A FACTOR AFFECTİNG VOLUNTARY TAX COMPLİANCE
DENİZ AYTAÇ, SABİHA KILIÇ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1176    Sayfa: 1357-1376    691

20.
YOLSUZLUĞUN SİYASAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL BOYUTLARI:GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEĞİ -
POLITICAL, ECONOMIC AND CULTURAL DIMENSIONS OF CORRUPTION: A CASE OF DEVELOPED AND DEVELOPİNG COUNTRIES.
YUSUF PUSTU, REFİK YASLIKAYA , Abdul-malik ABDULAI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1180    Sayfa: 1377-1398    1027

21.
TÜRBÜLANS YÖNETİMİ İÇİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ KULLANILARAK YAPILAN ERKEN UYARI MODELİ
AN EARLY WARNNG MODEL FOR TURBULENCE MANAGEMENT BY USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS
KIVANÇ KÖMÜRCÜ, Doç. Dr. İSMAİL GÖKDENİZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1170    Sayfa: 1399-1413    683

22.
ULAŞTIRMA ENDEKSİ VE DOLAR KURU ÜZERİNDEN AYLARA İLİŞKİN ANOMALİLER
INVESTIGATION OF MONTHLY ANOMALY ON TRANSPORTATION INDEX AND DOLLAR RATE
TUNAHAN AVCI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1190    Sayfa: 1414-1431    602

23.
SOSYAL MEDYA VE SOSYAL YALNIZLAŞMA: İLİŞKİSEL İLETİŞİM DOYUMUNA YÖNELİK BİR ANALİZ
SOCIAL MEDIA AND SOCIAL ISOLATION: AN ANALYSIS ON RELATIONAL COMMUNICATION SATISFACTION
ŞİFA ELCİL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1200    Sayfa: 1432-1441    678

24.
FAİZSİZ FİNANSAL KURULUŞLARIN DENETİMİ
AUDIT OF INTEREST-FREE FINANCIAL INSTITUTIONS
EMRAH ERTUGAY, İLKER GÜLENÇER, MEHMET EMİN KARABAYIR, MUSTAFA DOĞAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1199    Sayfa: 1442-1457    724

25.
PASİF İLETİŞİM TARZININ ÖRGÜTSEL MUHALEFETE ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL ERDEMLİLİĞİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
THE REGULATORY ROLE OF ORGANIZATIONAL VIRTUOUSNESS IN THE LIGHT OF THE EFFECT OF PASSIVE COMMUNICATION STYLE ON ORGANIZATIONAL DISSENT: A FIELD STUDY
SERDAR ÇÖP, ALİ DOĞANAY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1187    Sayfa: 1458-1475    649

26.
YAZILI BASIN İLE İNTERNET HABER SİTELERİNİN FİNANSAL YAPISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
RESEARCH ON THE FINANCIAL STRUCTURE OF PRINTED PRESS AND INTERNET NEWS SITES
TÜRKAN UĞUR DAİ, VOLKAN YAVUZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1156    Sayfa: 1476-1495    623

27.
NEZİHE MUHİDDİN VE MEFKURESİ
NEZİHE MUHİDDİN AND HER IDEAL
SEDEF ERKMEN GÜNGÖRDÜ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1169    Sayfa: 1496-1510    682

28.
TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE VERİ ZARFLAMA TEKNİĞİ İLE BANKA ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ
THE MEASUREMENT OF THE BANK EFFECTIVENESS WITH DATA ENVELOPMENT TECHNIQUE İN TURKISH BANKING SYSTEM
TUBA ÖZKAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1162    Sayfa: 1511-1529    683

29.
TÜRKİYE MERMER SEKTÖRÜNÜN VE REKABET GÜCÜNÜN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF TURKISH MARBLE SECTOR AND ITS COMPETITIVE POWER
MUHİTTİN ADIGÜZEL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1202    Sayfa: 1530-1546    564

30.
RESTORAN İŞLETMELERİNDE DUYUSAL PAZARLAMANIN TÜKETİCİ TERCİHLERİ VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SENSORY MARKETING AND CONSUMER PREFERENCES, DEMOGRAPHIC VARIABLES IN RESTAURANTS: THE CASE OF SAMSUN PROVINCE
GÜLBERK KALAY, SELAY ILGAZ SÜMER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1191    Sayfa: 1547-1567    650

Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 3 KAPAK VE İÇİNDEKİLER


TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.