Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 1

1.
YASAMA ETİĞİ: DEMOKRASİ VE YASAMA YOLSUZLUĞU İLİŞKİSİ.
LEGISLATIVE ETHICS: RELATIONSHIP BETWEEN DEMOCRACY AND LEGISLATIVE CORRUPTION
MEHMET KOÇDEMİR , YUSUF PUSTU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.01.1504    Sayfa: 1-19    706

2.
NAKİT DÖNÜŞ SÜRESİ VE KARLILIK: BORSA İSTANBUL TİCARET ENDEKSİ’NDEKİ FİRMALAR ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ
CASH CONVERSION CYCLE AND PROFITABILITY: AN ECONOMETRIC ANALYSIS ON FIRMS IN BORSA İSTANBUL WHOLESALE AND RETAIL TRADE INDEX
MEHMET APAN, MEHMET İSLAMOĞLU, ORHAN BOZKURT
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.01.1466    Sayfa: 20-38    652

3.
ONLINE ALIŞVERİŞTE MÜŞTERİLERİN TEKRAR SATIN ALMA NİYETİNİN ÖNCÜLLERİ: HİZMET KALİTESİ, İMAJ, ALGILANAN DEĞER, VE MÜŞTERİ TATMİNİNİN, TEKRAR SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE ANTECEDANTS OF CUSTOMERS' REPURCHASE INTENTİONS İN ONLİNE SHOPPİNG: THE EFFECT OF SERVİCE QUALİTY, IMAGE, PERCEİVED VALUE AND CUSTOMER SATİSFACTİON ON THE REPURCHASE INTENTİON
BORA GÖKTAŞ, SEFA EMRE YILMAZEL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.01.1489    Sayfa: 39-56    618

4.
MÜŞTERİ VATANDAŞLIK BAĞLAMINDA TARAFTAR TOKENLARI
FAN TOKENS IN THE CONTEXT OF CUSTOMER CITIZENSHIP
SELDA FINDIKLI, EMİNE PINAR SAYGIN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.01.1507    Sayfa: 57-71    569

5.
YÜKSELEN PAZAR TÜRKİYE’DE PROAKTİF KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
THE RELATİONSHİP BETWEEN ENTREPRENEURİAL ORİENTATİON AND PROACTİVE PERSONALİTY İN EMERGİNG MARKET TURKEY: AN EXAMİNATİON ON SCHOOL OF HEALTH STUDENTS
ASUDE YASEMİN ZENGİN, ARZU YÜKSEL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.02.1443    Sayfa: 72-92    539

6.
BİLGİ KORUMA DAVRANIŞI KLAN VE PİYASALARDA FARKLILIK GÖSTERİR Mİ? BİLGİ ALANI MODELİ ÇERÇEVESİNDE ÖNERMELER
IS KNOWLEDGE PROTECTION BEHAVIOUR DIFFERENT IN CLANS AND MARKETS? PROPOSITIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF “THE INFORMATION SPACE MODEL”
DİDEM ERGİN, PROF HAKKI OKAN YELOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.02.1486    Sayfa: 93-115    570

7.
YATIRIMCI DUYARLILIĞI VE HİSSE SENEDİ PİYASASI
INVESTOR SENTIMENT AND THE STOCK MARKET
HİLAL ERDOĞAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.02.1508    Sayfa: 116-130    496

8.
PANDEMİNİN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDEKİ YATIRIM ARAÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK STRATEJİK BİR ÇALIŞMA: ALTIN VE BİTCOİN ÖRNEĞİ
STRATEGIC STUDY OF THE IMPACT OF PANDEMIC ON INVESTMENT INSTRUMENTS IN THE UNITED STATES: THE CASE OF GOLD AND BITCOIN
MUHAMMED ALİ YETGİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.02.1522    Sayfa: 131-147    640

9.
AFGANİSTANDA'Kİ VERGİ ANLAYIŞI VE VERGİ BİLİNCİNİN MÜKELLEF UYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: KâBİL ÖRNEĞİ
EXAMINING THE EFFECT OF TAX UNDERSTANDING AND TAX AWARENESS ON TAXPAYER COMPLIANCE IN KABUL-AFGHANISTAN
MUSTAFA AY, HUMAYUN HUMTA, HAMAYOUN GHAFOURZAY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.02.1445    Sayfa: 148-162    531

10.
TÜRKİYE'DE SİBER RİSK SİGORTALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION OF THE CYBER RISK INSURANCE IN TURKEY
İPEK CEBECİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.02.1520    Sayfa: 163-188    537

11.
11 EYLÜL’DEN ARAP BAHARI’NA TÜRKİYE’NİN ORTADOĞU POLİTİKASI
FROM SEPTEMBER 11 TO THE ARAB SPRING TURKEY’S THE MIDDLE EAST POLICY
LEVENT DUMAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.02.1500    Sayfa: 189-212    481

12.
SİGORTA KOOPERATİFLERİNDE ÖLÇEK VE KARLILIK SORUNUNA İLİŞKİN SENARYO ANALİZİ VE TİCARİ TAKSİ SAHİPLERİ MODELİ
SCENARIO ANALYSIS ON THE SCALE AND PROFITABILITY ISSUES IN INSURANCE COOPERATIVES AND MODEL OF COMMERCIAL TAXI OWNER
MUHARREM UMUT
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.02.1541    Sayfa: 213-232    456

13.
POLİTİK İSTİKRARSIZLIK VE TERÖRİZMİN TURİZME ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ
THE IMPACT OF POLİTİCAL INSTABİLİTY AND TERRORİSM ON TOURİSM: A PANEL DATA ANALYSİS
TUFAN SARITAŞ, GÖKHAN AKAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.02.1485    Sayfa: 233-248    520

14.
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ
A RESEARCH ON DETERMINATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARD ENVIRONMENT: THE CASE OF ÇANAKKALE
MELİKE ERDOĞAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.02.1519    Sayfa: 249-271    531

15.
KAMU DEĞERİ YAKLAŞIMI’NIN ‘ELEŞTİREL KURAM’ TEMELİ
'CRITICAL THEORY' BASIS OF THE PUBLIC VALUE APPROACH
YAĞIZ AKSAKALOĞLU, MURAT AKÇAKAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.02.1531    Sayfa: 272-289    461

16.
SOSYOEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ LİSE TÜRLERİNE ETKİSİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
THE EFFECT OF SOCIOECONOMIC VARIABLES ON TYPES OF HIGH SCHOOLS THAT STUDENTS ATTEND: A COMPARATIVE ANALYSIS
ÖMER FARUK ABİDE, TAYİP DUMAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.02.1543    Sayfa: 290-303    482

17.
YEŞİL PAZARLAMA VE YEŞİL MUHASEBE KONULARININ GÖRSEL HARİTALAMA TEKNİĞİNE GÖRE BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF GREEN MARKETING AND GREEN ACCOUNTING ISSUES ACCORDING TO VISUAL MAPPING TECHNIQUES
AYBÜKE YALÇIN, SEVGİ SÜMERLİ SARIGÜL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.02.1548    Sayfa: 304-328    580

18.
HİZMET KALİTESİ VE SERVQUAL ÖLÇEĞİ LİTERATÜRÜNÜN BİBLİYOMETRİK ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE EXAMINATION OF SERVICE QUALITY AND SERVQUAL SCALE LITERATURE WITH BIBLIOMETRIC ANALYSIS METHOD
CAN EFECAN AKHAN, ÜMİT İHSAN KORKMAZ, RIFAT STRUGO, MURAT HAKAN ALTINTAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.02.1499    Sayfa: 329-352    521

19.
AHP YÖNTEMİYLE ULUSLARARASI TEDARİKÇİ SEÇİMİ
INTERNATIONAL SUPPLIER SELECTION USING AHP METHOD
İSA DEMİRKOL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.03.1497    Sayfa: 353-370    588

20.
HAVAYOLU OPERASYON YÖNETİMİNDE STRATEJİLERİN ENTEGRASYONU İLE İLGİLİ BALANCED SCORE CARD UYGULAMASI
BALANCED SCORECARD APPLICATION RELATED TO INTEGRATION OF STRATEGIES IN AIRLINE OPERATION MANAGEMENT
ALİ AKBABA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.03.1521    Sayfa: 371-389    465

21.
TÜRKİYE’DE KOOPERATİFÇİLİK ALANINDA MUHASEBE VE FİNANS KONUSUNDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE İNCELEME
RESEARCH ON PREPARED POSTGRADUATE THESIS ON ACCOUNTING AND FINANCE IN THE COOPERATIVE AREA IN TURKEY
D. ALİ KIZILYALÇIN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.03.1532    Sayfa: 390-410    528

22.
RFM METRİKLERİNİ KULLANARAK KÜMELEME YÖNTEMİ İLE MÜŞTERİ BÖLÜMLENDİRME: PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
CUSTOMER SEGMENTATION WITH CLUSTERING METHOD USING RFM METRICS: AN APPLICATION IN RETAIL INDUSTRY
İLHAMİ TUNCER, KAZIM KARABOĞA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.03.1538    Sayfa: 411-425    542

23.
BARAJLI HES’LERİN FONKSİYONEL ÖZELLİĞİNE BİR ÖRNEK: KESİKKÖPRÜ BARAJI VE HES
A SAMPLE OF THE FUNCTIONAL PROPERTY OF DAMMED HPPS: KESİKKÖPRÜ DAM AND HPP
MUHAMMED ORAL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.03.1565    Sayfa: 426-450    509

24.
DEPRESYONDAKİ TÜKETİCİYİ ANLAMAK: DEPRESYONLU BİREYLERİN TÜKETİM KALIPLARI ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA
UNDERSTANDING THE DEPRESSED CONSUMER: A QUANTITATIVE STUDY ON THE CONSUMPTION PATTERNS OF INDIVIDUALS IN DEPRESSION
MAHMUT NEVFEL ELGÜN, HÜSEYİN ÇAĞATAY KARABIYIK, FATİH KALECİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.03.1503    Sayfa: 451-469    702

25.
İNOVASYON SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN KONUMUNA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION OF TURKEY'S POSITION IN THE INNOVATION PROCESS
UMUT ÇAKMAK, ASLIHAN TANRIVERDİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.03.1517    Sayfa: 470-494    519

26.
GENÇLERDE EMPATİ DÜZEYİ VE YAŞAM TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF RELATION BETWEEN EMPATHY LEVEL AND LIFE SATISFACTION OF YOUNG PEOPLE
NİHAN YILMAZ, M. SERHAT ÖZTÜRK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.03.1557    Sayfa: 495-506    469

27.
KADIN SIĞINMA EVLERİNDEKİ KADINLARIN HABİTUSLARI: KÜLTÜREL, EKONOMİK VE SOSYAL SERMAYELERİ
HABITUS OF THE WOMEN IN WOMEN'S SHELTERS: CULTURAL, ECONOMIC, AND SOCIAL CAPITAL
FERHAN GÜNDÜZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.03.1560    Sayfa: 507-530    459

28.
ŞİDDET TÜRLERİNİ DENEYİMLEYEN KADINLARLA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ BAĞLAMINDA NİTEL BİR ÇALIŞMA
A QUALITATIVE STUDY WITH WOMEN EXPERIENCING TYPES OF VIOLENCE IN THE CONTEXT OF GENDER INEQUALITY
ŞEVVAL GÖK, ALİ FUAT ERSOY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.03.1516    Sayfa: 531-559    541

Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 1 KAPAK VE İÇİNDEKİLER


TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.