Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 4

1.
ETİK LİDERLİK VE ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞI İLİŞKİSİ: ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ARACI ROLÜ
THE RELATIONSHIP BETWEEN ETHICAL LEADERSHIP AND COUNTERPRODUCTIVE WORK BEHAVIOURS: THE MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT
ALPTEKİN SÖKMEN, GÖKHAN KENEK, EZGİ UĞRAŞ TURAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1184    Sayfa: 1568-1582    885

2.
GELENEKSEL BANKALAR VE KATILIM BANKALARI İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
A PANEL DATA ANALYSIS FOR CONVENTIONAL AND PARTICIPATION BANKS : AN ANALYSIS BASED ON TURKISH BANKING SECTOR
HATİCE NEHRİN TUNALI, KEMAL PEKÇOŞKUN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.10.1185    Sayfa: 1583-1601    797

3.
TÜRKİYE FİNANSAL OKURYAZARLIK ARAŞTIRMASI
SURVEY OF FINANCIAL LITERACY IN TURKEY
MESUT DOĞAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.10.1216    Sayfa: 1602--1620    786

4.
ÖNCÜLLERİ VE ARDILLARI İLE PSİKOLOJİK SERMAYE: SİVİL HAVACILIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
PSYCHOLOGICAL CAPITAL WITH ITS ANTECEDENTS AND CONSEQUENCES: A STUDY ON CIVIL AVIATION EMPLOYEES
R. DİLEK KOÇAK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.10.1207    Sayfa: 1621-1642    668

5.
BORSA İSTANBUL’UN KÜRESEL PİYASALARLA ENTEGRASYONU
INTEGRATION OF BORSA ISTANBUL WITH GLOBAL STOCK MARKETS
MERVE KARACAER ULUSOY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.10.1186    Sayfa: 1643-1653    700

6.
BLOKZİNCİRİ VE MUHASEBE ALANINDAKİ UYGULAMALARI
BLOCKCHAIN AND APPLICATIONS IN ACCOUNTING
MUSTAFA DOĞAN, EMRAH ERTUGAY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.11.1228    Sayfa: 1654-1670    843

7.
EKOTURİSTLERİN ÇEVRESEL TUTUM VE DAVRANIŞLARI İLE EKOTURİZM AKTİVİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: FETHİYE VE ORTACA EKOÇİFTLİKLERİ ÖRNEĞİ
A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN ECOTOURISTS' ENVIRONMENTAL ATTITUDE-BEHAVIOR AND ECOTOURISM ACTIVITIES: THE CASE OF FETHIYE AND ORTACA ECO-FARMS
ZEHRA TÜRK, FATMA ÇAKIR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.11.1163    Sayfa: 1671-1684    696

8.
BİRLEŞME VE DEVRALMA DUYURULARININ ALICI FİRMA HİSSE PERFORMANSINA KISA VE UZUN DÖNEMLİ ETKİLERİ
SHORT AND LONG-RUN EFFECTS OF MERGERS AND ACQUISITIONS ANNOUNCEMENTS ON ACQUIRER FIRMS’ STOCK PERFORMANCE
BURCU DİNÇERGÖK, BURAK PİRGAİP
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1220    Sayfa: 1685-1706    682

9.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ’NİN ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKISI
CONTRIBUTION OF KASTAMONU UNIVERSITY TO CITY ECONOMY
SERKAN DİLEK, HAYRETTİN KESGİNGÖZ, HASAN KALKAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1192    Sayfa: 1707-1725    705

10.
MASALLAR VE ÇİZGİ FİLMLERDE GÜÇ ELDE ETME STRATEJİLERİ
POWER ATTAINING STRATEGIES IN FAIRY TALES AND CARTOONS
ELİF BİLGİNOĞLU, INCI ERDEM ARTAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1203    Sayfa: 1726-1745    678

11.
TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİ AÇISINDAN HUKUK DEVLETİ ALGISININ ÖLÇÜMÜ
MEASUREMENT OF THE RULE OF LAW’S PERCEPTION FROM THE PERSPECTIVE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY
OĞUZHAN ÖZALTIN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1209    Sayfa: 1746-1774    776

12.
COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN KOOPERATİFÇİLİK SİSTEMİ İÇERİSİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATİON OF GEOGRAPHİC INDİCATİON PRODUCTS İN THE COOPERATİVE SYSTEM
İRFAN YAZICIOĞLU, GİZEM SULTAN SARIKAYA, ERSAN EROL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1210    Sayfa: 1775-1787    697

13.
KATILIM BANKACILIĞININ TERCİH NEDENLERİNİN SADAKAT VE GÜVEN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
THE EFFECT OF PREFERRED REASONS OF PARTICIPATION BANKING ON LOYALTY AND CONFIDENCE: A CASE IN TURKEY
FARUK DAYI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1213    Sayfa: 1788-1806    665

14.
KENTLİ VATANDAŞ KATILIM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE
ON DEVELOPING URBAN CITIZEN PARTICIPATION SCALE
KAMİL ŞAHİN, ATİLLA ALTUN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1219    Sayfa: 1807-1826    651

15.
GÖÇMENLERE YÖNELİK OLUMSUZ TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK GÜVENİRLİĞİ
THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE TURKISH VERSION OF NEGATİVE ATTITUDE TOWARD IMMIGRANTS SCALE
GÜLAY GÜNAY, ALİ FUAT ERSOY, AYFER AYDINER BOYLU, CENGİZ KILIÇ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1230    Sayfa: 1827-1843    834

16.
AVUSTURALYA’DA SOSYAL HİZMET: ETİK DEĞERLER, KURALLAR VE UYGULAMA STANDARTLARI
SOCIAL WORK IN AUSTRALIA: ETHICAL VALUES, CODE OF ETHICS AND PRACTICE STANDARDS
ÖMER FARUK CANTEKİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1235    Sayfa: 1844-1856    658

17.
POPÜLİZM: İDEOLOJİSİZLİĞİN İDEOLOJİSİ YA DA İKTİDAR İDEOLOJİSİ
POPULISM: IDEOLOGY OF NON-IDEOLOGY OR IDEOLOGY OF POWER
CEMAL FEDAYİ, ONUR YILDIRIM
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1236    Sayfa: 1857-1874    725

18.
ÇOK TARAFLI TİCARET SİSTEMİ VE TEŞVİK POLİTİKALARI
MULTILATERAL TRADING SYSTEM AND SUBSIDY POLICIES
HASAN PARILTI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1248    Sayfa: 1875-1898    651

19.
24 OCAK EKONOMİK İSTİKRAR KARARLARI İLE 12 EYLÜL ASKERİ DARBESİNİN NEOLİBERALİZM İTTİFAKI VE SİYASAL İSLAMIN SÜREÇTEKİ ROLÜ
JANUARY 24 ECONOMIC STABILITY DECISIONS WITH SEPTEMBER 12 MILITARY COUP NEOLIBERALISM ALLIANCE AND THE ROLE OF POLITICAL ISLAM IN THE PROCESS
ALPER MUMYAKMAZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1251    Sayfa: 2077-2089    768

20.
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ NASIL BİR ÖĞRETMEN İSTİYOR?
WHAT KIND OF TEACHERS DOES PRIMARY SCHOOL STUDENTS WANT?
MUSTAFA TAHİROĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1179    Sayfa: 1916-1936    725

21.
TÜRKİYE’DE SEKTÖREL ELEKTRİK TÜKETİMİ İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: MWALD TEMELLİ NEDENSELLİK ANALİZLERİNİN UYGULANMASI
RELATIONSHIP BETWEEN SECTORAL ELECTRICİIY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY: APPLICATION OF MWALD-BASED CAUSALITY ANALYSIS
AHMET EMRAH TAYYAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1239    Sayfa: 1937-1956    659

22.
FARKLI KUŞAKTAKİ KADIN VE ERKEKLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
EXAMINATION OF THE SUSTAINABLE CONSUMPTION BEHAVIOURS OF WOMEN AND MEN FROM DIFFERENT GENERATIONS
SELDA COŞKUNER AKTAŞ, BİRGÜL ÇİÇEK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1264    Sayfa: 1957-1978    700

23.
KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELERİN İMAR YASALARI İLE YÖNETMELİKLERİNDE YER ALAN YÜKSEK YAPILARA İLİŞKİN MADDELER ÜZERİNE
ON ARTİCLES REGARDİNG HİGH-RİSE BUİLDİNGS IN THE ZONİNG LAWS AND REGULATİONS OF MUNİCİPALİTİES AND PUBLİC INSTUTİTİONS
SERDAR SAGLAM
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1258    Sayfa: 1979-1994    612

24.
HAYAT SİGORTASI YAPTIRAN KİŞİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE SİGORTA ŞİRKETLERİNE KARŞI MEMNUNİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)
A SURVEY ON THE SATISFACTION OF THE LIFE INSURANCE HOLDERS ACCORDING TO THEIR DEMOGRAPHIC SPECIFICATIONS ABOUT INSURANCE COMPANIES (EXAMPLE OF ANKARA PROVINCE)
YUSUF ERTURAN, HAŞİM ÖZÜDOĞRU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1253    Sayfa: 1995-2009    648

25.
KOBİ’LERİN KATILIM BANKALARINA BAKIŞI: ISPARTA İLİNDE BİR UYGULAMA
SMES' VIEW ON PARTICIPATION BANKS: A RESEARCH IN ISPARTA
TURAN KOCABIYIK, TÜRKER TEKER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1256    Sayfa: 2010-2024    578

26.
AHMET MİTHAT EFENDİ VE İSMAİL GASPIRALI’NIN ESERLERİNDE AVRUPALI KADINLAR
EUROPEAN FEMALE CHARACTERS IN THE WORKS OF AHMET MİTHAT EFENDİ AND İSMAİL GASPIRALI
AYŞE ÇAMKARA ERGİNER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1271    Sayfa: 2025-2037    542

27.
GÖÇMEN HAVALELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA: 1974-2018 TÜRKİYE DENEYİMİ
AN EMPİRİCAL STUDY ON THE RELATİONSHİP BETWEEN REMİTTANCES AND ECONOMİC GROWTH: THE TURKİSH EXPERİENCE İN THE PERİOD OF 1974-2018
AYFER ÖZYILMAZ, YÜKSEL BAYRAKTAR, METİN TOPRAK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1260    Sayfa: 2038-2052    649

28.
SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPLUM GÖSTERGELERİNİN HİYERARŞİK KÜMELEME ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
HIERARCHICAL CLUSTERING ANALYSIS OF SUSTAINABLE SOCIETY INDICATORS
ÖZGE DİNÇ CAVLAK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1125    Sayfa: 2053-2073    676

Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 4 KAPAK VE İÇİNDEKİLER


TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.