ISSN: 2148-1237
e-ISSN: 2587-0114

Year: 2017 Volume: 52 Issue: 2

Manuscripts Published in Current Issue

Page: 1-23

ARAŞTIRMA MAKALESİ

TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER, YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ VE ÜRETİCİ BİRLİKLERİ ÖZELİNDE TARIMSAL ÖRGÜTLERİN VERGİSEL ÖDEVLERİ
TAXATIONAL DUTIES OF THE AGRICULTURAL ORGANISATIONS SPECIFIC TO COOPERATIVES, UNION OF BREEDERS AND UNION OF AGRICULTURAL PRODUCERS

ONUR ÖZCAN, MUSTAFA ÖZDEMİR

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.09.388

Abstract Full Text 70
Page: 24-40

DERLEME

GAYRİMENKUL (EMLAK) SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİNDE VE KONUT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFLERİ VE GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI MODELLERİNİN ALTERNATİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATİON OF REAL ESTATE BUSİNESS COOPERATİVES AND REAL ESTATE CERTİFİCATE MODELS AS AN ALTERNATİVE İN DEVELOPMENT OF THE REAL ESTATE SECTOR AND SOLUTİON OF THE HOUSİNG PROBLEM

NURCAN TURAN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.09.696

Abstract Full Text 36
Page: 41-56

DERLEME

ULUSLARARASI TARIMSAL PAZARLAMA ANLAMI, İÇERİĞİ VE GELİŞİMİ
INTERNATIONAL AGRICULTURAL MARKETING MEANING, CONTENT AND DEVELOPMENT

HALİL FİDAN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.09.555

Abstract Full Text 45
Page: 57-70

DERLEME

TÜRKİYE DE SİGORTACILIKTA GÜNCEL SORUNLAR
CURRENT PROBLEMS IN INSURANCE IN TURKEY

HAŞİM ÖZÜDOĞRU, ÇİĞDEM ÇETİN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.09.730

Abstract Full Text 19
Page: 71-89

ARAŞTIRMA MAKALESİ

ÖĞRETMENLERİN VE EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ ÇAĞI ÇOCUKLARLA ÇEVRE DOSTU UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION ABOUT TEACHERS’ AND PARENTS’ ECO-FRIENDLY PRACTICES WITH PRE-SCHOOL CHILDREN

SEHER ERSOY QUADIR, GÜLAY TEMİZ

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.09.712

Abstract Full Text 36
Page: 90-119

ARAŞTIRMA MAKALESİ

TÜRKİYE’DE İLLERİN KÜMELEME ANALİZİ İLE YARATICI SINIF VE EKONOMİK GELİŞMİŞLİK GÖSTERGELERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI
CLASSIFICATION OF PROVINCES IN TURKEY BASED ON THE CREATIVE CLASS AND ECONOMIC DEVELOPMENT INDICATORS BY CLUSTER ANALYSIS

MEDİHA MİNE ÇELİKKOL, HABİBE GÜNSEL DOĞRUL

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.09.704

Abstract Full Text 28
Page: 120-139

ARAŞTIRMA MAKALESİ

ÇALIŞANLARIN CİNSİYET VE EĞİTİM DÜZEYİNİN PSİKOLOJİK SERMAYE ALGILARI ÜZERİNE ETKİLERİ
THE EFFECTS OF GENDER AND EDUCATION LEVEL OF THE EMPLOYEE ON THE PSYCHOLOGICAL CAPITAL PERCEPTIONS

MUHAMMED ALİ YETGİN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.09.700

Abstract Full Text 31
Page: 140-155

ARAŞTIRMA MAKALESİ

SOSYAL İŞLETMECİLİK BİÇİMİ OLARAK FAYDA ŞİRKETLERİ: TÜRKİYE’DEKİ B CORP SERTİFİKALI İŞLETMELER ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
BENEFIT COORPERATIONS AS A FORM OF SOCIAL BUSINESS: AN ASSESSMENT OF B CORP CERTIFIED BUSINESSES IN TURKEY

CİHAT ERBİL, GÜLFİZ ERGİN DEMİRDAĞ

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.09.698

Abstract Full Text 26
Page: 156-178

ARAŞTIRMA MAKALESİ

KURUM İÇİ İLETİŞİM VE ALGILANAN GÜÇ KAYNAKLARININ KURUMA VE YÖNETİCİYE DUYULAN GÜVEN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE IMPACT OF INTERNAL COMMUNICATION AN THE PERCEIVED POWER SOURCES ON TRUST IN SUPERVISOR AND ORGANIZATION

MELDA KEÇECİ, F.CEYDA SÜER, BAHAR MERİÇ ATAKAN, UZAY DURAL, EDA ÇALIŞKAN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.09.728

Abstract Full Text 21
Page: 179-199

ARAŞTIRMA MAKALESİ

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ SORUNU
THE PROBLEM OF PREVENTING THE FINANCING OF TERRORIST ORGANIZATIONS

GÖKÇE ŞİMŞEK

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.09.713

Abstract Full Text 22
Page: 200-215

ARAŞTIRMA MAKALESİ

BİR KENTE İLİŞKİN DAVRANIŞSAL NİYET ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN KENT İMAJI BOYUTLARININ ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ
MEASURING THE EFFECT OF URBAN IMAGE DIMENSIONS ON BEHAVIORAL INTENTIONS FOR A CITY: ANKARA EXAMPLE

SEDA TOKUROGLU, FERİDE BAHAR KURTULMUŞOĞLU, KUMRU DİDEM ATALAY

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.09.749

Abstract Full Text 16
Page: 216-235

DERLEME

SENARYO PLANLAMA: LİTERATÜR TARAMASI
A REVIEW OF SCENARIO PLANNING LITERATURE

BAHAR AŞCI

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.09.741

Abstract Full Text 18
Page: 236-247

DERLEME

SOSYAL HİZMET VE ÇEVRE: EKOSOSYAL YAKLAŞIM
SOCIAL WORK AND ENVIRONMENT: AN ECOSOCIAL APPROACH

ALİ FUAT ERSOY, VEYSİ BAYDAR

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.09.755

Abstract Full Text 19
Page: 248-265

ARAŞTIRMA MAKALESİ

KAMU YÖNETİMİNİN DEĞİŞİMİNDE AÇIKLIK ANLAYIŞI: MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN YENİ BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI
OPENNESS CONCEPTION IN CHANGE OF PUBLIC ADMINISTRATION: NEW MUNICIPALITY IMPLEMENTATIONS OF MALATYA METROPOLITIAN MUNICIPALITY

S. MUSTAFA ÖNEN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.09.731

Abstract Full Text 15

This Journal is indexed in ULAKBIM Social Sciences Index.