Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 3  Sayfa: 1949-1964

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.08.1435


DEDE KORKUT KİTABI’NDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ EKSENİNDE KADINLIK OLGUSU

ŞENAY ERAY SARITAŞ

Bu makale Türk edebiyatının önemli eserlerinden birisi olan Dede Korkut Kitabı’nda, bir toplumsal cinsiyet rolü olan ‘kadınlık’ olgusu üzerine durmuştur. Hem biyolojik hem de toplumsal rol inşası sonucu oluşan kadınlık kimliğinin Dede Korkut Kitabı içinde nasıl yer aldığı toplumsal cinsiyet perspektifinden cevaplanmaya çalışılmıştır. Kitapta aile-kadın, kadın-kadın, kadın-toplum ve kadın-erkek ilişkileri ‘makbul kadınlık’ biçimini oluşturur. Çalışmanın araştırma sorusu Dede Korkut Kitabı’nda yer alan destanların tümünde söylem analizi yapılarak cevaplanmaya çalışılmış; böylece kadınlık ve makbul kadınlık olguları resmedilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Dede Korkut Kitabı, kültür, toplumsal cinsiyet, kadınlık, kimlik, destan edebiyatı

THE FACT OF WOMANHOOD IN THE BOOK OF DEDE KORKUT IN THE CONTEXT OF GENDER ROLES

In this essay, it is dwelt on the fact of ‘womanhood’ as being a gender role in the Book of Dede Korkut which is one of the important literary works in Turkish literature. The question of how the identity of womanhood formed by biological and social role construction is situated in the Book of Dede Korkut epics is tried to get answered from the gender perspective. The relations of family-woman, woman-woman, woman-society, and woman-man in the Book formed the ‘acceptable womanhood’.  The research question is tried to get answered as making a discourse analysis in the epics of Dede Korkut, thus the phenomenon of womanhood and the acceptable womanhood of epics is depicted.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): The Book of Dede Korkut, culture, gender, womanhood, identity, epic literature

Tam Metin 497

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.