Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1  Sayfa: 402-418

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.03.1272


ROMEN İDARESİNDEKİ GÜNEY DOBRUCA’DA TÜRKLER: TARİHÎ PERSPEKTİF VE TOPRAK REFORMU (1918-1940)

METİN OMER

II. Balkan Savaşı sonrasında Romanya Bulgaristan’dan Güney Dobruca’yı alarak kendi sınırları içersine eklemiştir. Nufüsün çoğunluğu Türk ve Bulgarlar’dan oluştuğu için Bükreş’teki idareciler bu bölgeyi Romanya’ya entegre etmek için çaba sarf etmişlerdir. Romen idarecilerin izledikleri önemli bir husus bölgenin toprak sistemi olmuştur. 1913 tarihine kadar uygulanan mülkiyet kanunlarının Romen kanunlarına uyumlu hale getirme süreci bölgede yaşayan toplumlar üzerinde önemli etkiler yaratmış ve tartışmalara yol açmıştır.

Türklerin ve Tatarların çoğunun köylerde yaşayarak tarımcılıkla uğraştıklarını gözönünde bulundurursak, mülkiyet konusu onları doğrudan etkilemiştir. Güney Dobruca Romanya’nın sınırlarına dahil edildikten sonra yeni yönetim eski suistimallerin çözülmesiyle uğraşmamış, Bulgarların yeni topraklarda ekonomik hayatı kontrol etmemelerini sağlamaya çalışmıştır. Asıl hedefleri nüfus oranının değiştirilmesi olmuştur. Başlattıkları geniş kapsamlı kolonizasyon programı için Romen makamlarının toprağa ihtiyaçları vardı. Bunun sonucunda birçok Türk ve Tatar kendi sorunları için çözümü göç etmekte görmüştür. Konuyu aydınlatmak için yayımlanmamış belgelerin yanısıra, dönemin gazete ve dergilerine de başvurduk.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Romanya, Dobruca, mülkiyet, göç, Türkler

TURKS IN SOUTH DOBDRUDJA UNDER ROMANIAN ADMINISTRATION. HISTORICAL PERSPECTIVE AND LAND REFORM (1918-1940)

After the Second Balkan War, Romania incorporated South Dobruja in its borders. Since the majority of the population consisted of Turks and Bulgarians, the authorities in Bucharest have made efforts to integrate this region into Romania. An important issue followed by Romanian administrators was the property system of the region. The process of harmonizing property laws that were applied until 1913 with Romanian laws had significant effects on the communities living in the region and caused controversy.

Considering that most of the Turks and Tatars lived in villages and engaged in agriculture, the property issue directly affected them. After South Dobrudja was included in the borders of Romania, the new administration did not deal with the resolution of old abuses and tried to ensure that the Bulgarians did not control economic life in the new lands. Their main goal was to change the population ratio. The Romanian authorities needed land for their extensive colonization program. As a result, many Turks and Tatars have found in emigration the solution for their problems. In addition to unpublished documents to clarify the subject, we also applied to newspapers and magazines of the time.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Romania, Dobrudja, land ownership, emigration, Turks

Tam Metin 181

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.