Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 4  Sayfa: 1643-1653

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.10.1186


BORSA İSTANBUL’UN KÜRESEL PİYASALARLA ENTEGRASYONU

MERVE KARACAER ULUSOY

Bu çalışmada 2008 küresel kriz sonrasında Türkiye ile G7 ülkelerinin borsa endeksleri arasındaki uzun ve kısa dönemli ilişki Johansen Eşbütünleşme ve Granger Nedensellik Analizleri uygulanarak incelenmektedir. Özellikle 2008 finansal krizinin Amerika Bileşik Devletleri gibi gelişmiş bir ülkede başlaması ve giderek tüm dünyaya yayılması yatırımcıları portföy risklerini en aza indirmek açısından farklı ülkelere yatırım yapmaya yöneltmiştir. Dolayısı ile farklı ülke borsaları arasındaki hem uzun hem de kısa dönemli ilişkilerin belirlenmesi portföy yönetimi ve çeşitlendirilmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Çalışmadan elde edilen uzun dönemli bulgulara göre, Türkiye ile G7 ülkelerinin borsa endeksleri arasında tam bir entegrasyondan söz etmenin mümkün olmadığı, dolayısı ile uluslararası yatırımcıların çeşitlendirme yolu ile risklerini azaltarak kısıtlı da olsa getiri sağlamalarının mümkün olduğu bulgusuna varılmıştır. Granger nedensellik testi sonucunda ise genel olarak gelişmiş ülke borsalarının Borsa Istanbul’un nedenseli olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): BIST100, G7 Borsa Endeksi, Eşbütünleşme, Nedensellik

INTEGRATION OF BORSA ISTANBUL WITH GLOBAL STOCK MARKETS

This study examines the long and short run relationships between stock market indices of Turkey and G7 countries by employing Johansen Cointegration and Granger Causality analyses for the period after the 2008 global financial crisis. In particular, the 2008 financial crisis started in USA, a developed country, and spread all over the world has led investors to invest in different countries’ stock market indices in order to minimize portfolio risks. Therefore, the determination of both the long and short run relationships between different countries’ stock markets are very important in terms of portfolio management and diversification. The long-run results of the study show that it is still not possible to mention of a full integration,between stock market indices of Turkey and G7 countries, therefore with diversification it may be possible for international investors to provide a limited return by lowering risk. Besides, the Granger causality analysis concludes that in general the stock market indices of developed countries granger causes Borsa Istanbul.

Anahtar Kelimeler (Keywords): BIST100, G7 Stock Market Index, Cointegration, Causality

Tam Metin 161

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.