Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 3  Sayfa: 1095-1113

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.07.1174


PAZARLAMANIN YENİ RENGİ: YEŞİL AKLAMA

İNCİ ERDOĞAN TARAKÇI, BORA GÖKTAŞ

1980’li yıllardan bu yana ilgi çeken yeşil pazarlama, çevreye karşı duyarlılık, doğayı koruma gibi konular özellikle son 10 yıl içerisinde büyük ilgi görmeye başlamıştır. Özellikle son yıllarda popülaritesi oldukça artan sürdürülebilirlik kavramı, işletmeleri yeni arayışlara itmiştir. Sosyal sorumluluk projeleri ve yeşil politikalar, işletmelerin topluma bir borcu olmaktan öteye giderek, marka imajını ve marka değerini güçlendirmek için yeni bir pazarlama silahı, aynı zamanda güçlü bir pazarlama iletişimi aracı haline gelmiştir.

Bu çalışmada, çevreci pazarlama anlayışı içerisinde sürdürülen pazarlama faaliyetleri içerisinde ortaya çıkmaya başlayan, ürünlerinin çevresel faydaları hakkında işletmelerin doğrulanmamış, saptırılmış, yanlış ve yanıltıcı bilgiler vermesi olarak ortaya çıkan ve uluslararası literatürde “Greenwashing” olarak geçen Yeşil Aklama kavramı incelenmiştir. 40 kişi ile gerçekleştirilen derinlemesine mülakatlarda, tüketicilerin sürdürülebilirlik ve çevreye karşı duyarlılıkları, yeşil aklama konusunda yaklaşımları, organik ürün ve iyi tarım uygulamalarına yönelik fikirleri ve tutumları araştırılmış, elde edilen bulgular ile özellikle yeşil aklamanın tüketici davranışları üzerindeki etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yeşil Aklama, Yeşil Pazarlama, Tüketici Davranışları.

NEW COLOR OF MARKETING: GREENWASHING

Green marketing, nvironmental awareness and nviro nvironmen have attracted great interest since the 1980s, especially in the last 10 years. The concept of sustainability, which has increased in popularity in recent years, has pushed businesses to new searches. Social responsibility projects and green policies have become more then a debt of businesses nviron society, and also have become a new marketing weapon, as well as a powerful marketing communication tool, to strengthen brand image and brand value.

In this study, the concept of Greenwashing, which has emerged as an unconfirmed, misguided, inaccurate and misleading information about the nvironmental benefits of its products, which has emerged within the marketing activities carried out within the context of nvironmental marketing, has been examined. In the in-depth interviews conducted with 40 people, consumers’ sensitivity to sustainability and environment, their approaches to greenwashing, their ideas and attitudes towards organic products and good agricultural practices were investigated, and the findings obtained aimed to reveal the effect of greenwashing on consumer behavior.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Greenwashing, Green Marketing, Consumer Behavior.

Tam Metin 240

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.