Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 2  Sayfa: 725-745

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1249


HİSSE SENEDİ FİYATLARININ AÇIKLANMASINDA FİNANSAL ORANLARIN ROLÜ: BIST SANAYİ ENDEKSİNDEKİ FİRMALAR ÖRNEĞİ

GÖKHAN ÖZER, İLHAN ÇAM, TUĞBA H. ÖZÇELİK

Finansal oranlar hem bilim hem de işletmecilik dünyası tarafından işletme dinamiklerinin anlaşılmasında yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Bu çalışmada, oranlar arasındaki bilgi örtüşmesinden kaynaklı problemleri engelleyerek ve mümkün olan en az sayıdaki oran ile en fazla bilgiyi içeren modeli belirleyerek, hisse senedi fiyatları ile hangi oranların ilişkili olduğunun ortaya koyulması amaçlanmıştır. Çalışmada sırasıyla, korelasyon, çoklu-doğrusallık, geriye doğru adımsal eleme yöntemi ve sabit etkiler regresyon tahmin yöntemi kullanılarak en başarılı model belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre 11 farklı oran ile fiyatlardaki değişimin %73’ü açıklanabilmektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular, öncelikli olarak hangi finansal oranlar setine bakılması gerektiği üzerinde fikir vermesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Finansal oranlar; Hisse senedi fiyatları; Panel veri analizi; Geriye doğru adımsal eleme

THE ROLE OF FINANCIAL RATIOS IN EXPLAINING THE STOCK PRICES: AN EXAMPLE OF THE COMPANIES IN BIST INDUSTRY INDEX

Financial ratios are widely used by both scholars and business practitioners to understand business dynamics. In this study, it is aimed to reveal which ratios are related to stock prices by preventing problems related to overlapping information between ratios and by determining the model that contains the most information with the lowest possible number of ratios. In the study, the most successful model was determined by using correlation, multicollinearity, backward stepwise elimination method and fixed effects regression estimation method, respectively. According to the findings, 73% of the changes in stock prices could be explained by 11 different ratios. Findings are important to give an idea of which financial ratios should be primarily considered.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Financial ratios; Stock prices; Panel data analysis; Backward stepwise elimination

Tam Metin 275

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.