Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 1  Sayfa: 371-389

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.03.1521


HAVAYOLU OPERASYON YÖNETİMİNDE STRATEJİLERİN ENTEGRASYONU İLE İLGİLİ BALANCED SCORE CARD UYGULAMASI

ALİ AKBABA

Balanced Score Card (BSC) bir işletmenin vizyon ve misyonunu faaliyet gösterdiği çevre ve işletmenin iç süreçler analizine göre dört boyut altında ölçülebilir stratejik hedeflere dönüştüren bir sistemdir. Genellikle literatürde performansın dört boyutta ölçülmesi yönüyle çalışılan BSC’nin ayrıca uygun uygulama ile günlük operasyon faaliyetleri ile stratejilerin entegrasyonunu sağlayabildiği ifade edilebilmektedir.

Havayolu Operasyon Kontrol Merkezi (AOCC) departmanı, havayollarının operasyonlarını yönetmektedir. AOCC organizasyonunun yıllık departman hedefleri bulunmaktadır. Bu hedeflerin stratejilere ulaşmayı sağlayacak şekilde belirlenmesinin günlük operasyonu stratejilerle entegre edeceği ifade edilebilmektedir. Bu çalışmanın amacı bir havayolu işletmesinde AOCC bölümü hedeflerinin BSC tekniğiyle saptanan stratejilerle uyumlu belirlenerek entegrasyonun sağlanabileceği ile ilgili bir uygulama çalışması gerçekleştirmektir.

Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji kapsamında bir havayolunun AOCC bölümünde BSC kullanılarak stratejilerin günlük operasyonla nasıl entegre edildiği ile ilgili derinlemesine bilgi verilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonunda uygun operasyon hedeflerinin yıllık işletme hedeflerine ve yıllık işletme hedeflerinin de stratejilere ulaşmayı sağlayacak şekilde belirlenmesinin günlük faaliyetlerin stratejilerle entegrasyonunu sağlayabileceği bildirilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Balanced Score Card, AOCC, Entegrasyon

BALANCED SCORECARD APPLICATION RELATED TO INTEGRATION OF STRATEGIES IN AIRLINE OPERATION MANAGEMENT

The BSC is a system transforming a business’ vision and mission to the measurable strategic targets under four dimensions. BSC, which is generally studied in terms of measuring performance in four dimensions in the literature, can also ensure the integration of daily operation activities with strategies if implement right way.

Airline Operations Control Center (AOCC) manage the operation in airlines. It can be stated that when the annual department targets of the AOCC organization are determined to achieve the strategies, daily operations in airlines can be integrated with strategies. The aim of this study is to carry out an application study about the integration of AOCC department targets with strategies determined by BSC method

Within the scope of phenomenology, one of the qualitative research methods, it was tried to provide in-depth information about how strategies are integrated with daily operations by using BSC in the AOCC department. At the end of the study, it is stated that determining the AOCC department goals in such a way as to achieve annual airline targets and strategies can provide integration.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Balanced Score Card, AOCC, Integration

Tam Metin 152

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.