Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 2  Sayfa: 1090-1110

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1291


BÜYÜK VERİ ÇAĞINDA SOSYAL MEDYA VERİLERİNİN SOSYAL BİLİMLER İÇİN ÖNEMİ; TWİTTER ÖRNEĞİ

HÜSEYİN TUĞRUL OKTAY

Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan sosyal medya araçları geleneksel olarak kurulan bağlantıların ötesinde sosyal ilişkiler kurulan ortamlar hâline gelmiştir. Bu ortamlarda ağın neresinde olduğunu bilemese de katılımcılar bir sosyal ağ kurmakta, bazen güçlü bazen de izole bir katılımcı olarak ağın bir parçası olmaktadır. Sosyal medyada çok farklı gruplar hemen hemen her gün ortaya çıkan kamusal tartışmalarda kendi görüşlerini ifade etmektedir. Özellikle Twitter mikroblog sitesi, karşıt grupların hemen her gün yeni bir konu başlığı etrafında karşı karşıya geldiği ve diyaloğa girdikleri bir platformdur. Bu yeni durum artan teknik imkân ve becerilerle ele alınınca sosyal bilimciler için de devasa bir veri denizi ortaya çıkarmıştır. Üretilen veri miktarı her geçen gün katlanarak artmaktadır ve eskiden veri peşinde koşup bulmaya çalışılırken artık bireysel imkânlarla hesaplanamayacak kadar çok verinin önümüzden akışına şahit olunmaktadır. Bu çalışmada Twitter’ın Dijital Sosyoloji bağlamında araştırmacılara sağladığı imkânlar dijital yöntemlerin ve Büyük Veri’nin imkân ve sınırlılıkları çerçevesinde tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Büyük Veri, Dijital sosyoloji, Sosyal medya, Twitter

IMPORTANCE OF SOCİAL MEDİA DATA FOR SOCİAL SCİENCES İN BİG DATA AGE; THE CASE OF TWİTTER

Social media tools, which are frequently used in daily life, have become socially established environments beyond traditionally established connections. Although they do not know where the network is located in these environments, the participants form a social network, sometimes as a strong and sometimes isolated participant. In social media, very different groups express their views in public debates that occur almost every day. In particular, the Twitter microblogging site is a platform where opposing groups come across a new topic almost every day and engage in dialogue. Given this new situation with increasing technical capabilities and skills, it has created a huge sea of ​​data for social scientists. The amount of data produced is increasing exponentially day by day, and in the past, we are witnessing the flow of data that cannot be calculated by individual means. In this study, the opportunities provided by Twitter in the context of Digital Sociology are discussed within the framework of the possibilities and limitations of digital methods and Big Data.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Big Data, Digital sociology, Social media, Twitter

Tam Metin 214

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.