Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 2  Sayfa: 746-757

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1255


TÜRKİYE'DE YAŞLILARDA SAĞLIK HARCAMASININ BELİRLEYİCİLERİ

ÖZLEM HAYTA, SEDA ŞENGÜL

Bu araştırmada, Türkiye’de yaşlılıkta sağlık harcamasının nasıl değiştiğini ve sağlık harcamasındaki değişimde hangi değişkenlerin etkili olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından toplanan 2014 yılı Hanehalkı Bütçe Anketi verileridir. Türkiye’de yaşlıların sağlık harcama kararlarını etkileyen sosyo-demografik ve ekonomik değişkenler çift eşik (double hurdle) modeli ile belirlenmiştir. Çift eşik modelinde hata terimlerinin normal dağılım göstermemesi durumunu ortadan kaldırmak için Box-Cox dönüşümü uygulanmıştır. Ayrıca, çalışmada yatay kesit verileri kullanıldığı için değişen varyansı düzeltilmiş Box-Cox dönüşümü yapılmıştır. Aynı zamanda sağlık harcaması yapma olasılığı ile ne kadar sağlık harcaması yapılacağına ilişkin kararlar eşanlı olarak alındığı saptandığından çalışmanın modeli değişen varyansı düzeltilmiş bağımlı çift eşik modelidir. Bu çalışmada yaşlıların sağlık harcaması yapma olasılığını ve ne kadar harcama yapacaklarına ilişkin kararlarını belirleyen en önemli değişkenin toplam harcama değişkeninin olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): yaşlılık, çift eşik modeli, Box-Cox dönüşümü, Türkiye

DETERMINANTS OF HEALTH EXPENDITURE FOR ELDERLY PEOPLE IN TURKEY

The purpose of this research is to examine how health expenditure of elderly people in Turkey changes and to determine which variables influence on health expenditure of elderly people in Turkey. Data used are obtained from Household Consumption Expenditure Survey of 2014, produced by Turkish Statistical Institute (TurkStat) was used to estimate the effects of socio-demographic and economic variables on health expenditure of elderly people in Turkey. According to the results, it has been determined that the elderly people are simultaneously taking decisions about on how much they will spend on health in Turkey. Furthermore, total household expenditure is one of the most important variables on the health expenditure of the elderly people in Turkey.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Elderly, double hurdle, Box-Cox transformation, Turkey

Tam Metin 250

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.