Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1  Sayfa: 606-615

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.03.1302


KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİNDE SÜT PROJESİ UYGULAYAN TARIM KALKINMA KOOPERATİFLERİNİN İNCELENMESİ

BAYRAM ARI, AHMET ÖZÇELİK

Bu çalışmada, Kastamonu ilindeki süt projesi uygulayan tarımsal kalkınma kooperatifleri incelenmiştir. Araştırmanın ana materyalini Merkez İlçedeki Tarımsal Kalkınma Kooperatif ve ortak sayılarını temsil edebilecek şekilde “Gayeli Örnekleme Yöntemi” ile 10 kooperatif yöneticisi ve 98 kooperatif ortağı ile yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmuştur. Anket formlarındaki bilgilerin veri girişi Excel ortamında yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre kooperatif yöneticilerinin tamamı erkek, %60’ı ilkokul mezunu ve ortalama yaşları 52,8’dir. Kooperatif ortaklarının ise %5,1’i kadın, %94,9’u erkeklerden oluşmakta, %73,47’si 40 yaşın üstünde ve yaklaşık %75’i ortaöğretim mezunudur. Kooperatif ortaklarının %18’i 20 yılı aşkın bir süredir kooperatif ortağıdır. Ortakların yaklaşık %98’i ürettiği sütü kooperatife satmaktadır. Kooperatif tarafından alınan sütlerin %100’ü aynı bölgede bulunan süt işleme tesisine satılmaktadır. Kooperatiflerin süt alım fiyatları 1,10 TL/lt ile 1,65 TL/lt arasında değişmektedir. Kooperatif tarafından ortaklarına temin edilen süt yeminin fiyatının ortalama 77,00 TL/50 Kg olduğu, bu yemlerin bayi satış fiyatının ise ortalama 78,80 TL/50 Kg olduğu tespit edilmiştir. Genel Kurul toplantılarına katılım oranı yaklaşık %92’dir. Ortak olan üreticilerin %96,91’nin kooperatif yönetimi ve personelinden memnun olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Süt Projesi Uygulamaları, Kastamonu

THE RESEARCH OF AGRICULTURAL DEVELEOPMENT COOPERATIVES WHICH DAIRY PROJECT PRACTICES IN CENTRAL DISTRICT OF KASTAMONU PROVINCE

In this research, agricultural development cooperatives which dairy Project practies in Kastamonu province were investigated. The main material of the study was formed the data obtained from the questionnaires conducted 10 cooperative managers and 98 cooperative partners by using “The Purposive Sampling Method” in order to represent the agricultural development cooperatives and their common numbers in the Central District. The data entry in the questionnaire forms was made in Excel. According to tha research findings, cooperative managers are all men, 60% are primary school graduates and the average age is 52.8 years. Of the cooperative partners, 5.1 % are women, 94.9 % are men, 73.47 % are over 40 years old and 75% are secondary school graduates. 18% of the cooperative partners have been cooperative partners for more than 20 years. Approximately 98% of the partners sell its milk to the cooperatives. 100% of the milk gathered by the Cooperative are sold to dairy processing establishment locatad in the same area. The milk purchase prices of the cooperatives changes between 1.10 TL/Lt and 1.65 TL/Lt. The average price of milk feed provided to the partners by the cooperative was 77,00 TL/50 Kg, and the average selling price of these feeds was 78,80 TL/50 Kg. in the sellers. The participation rate of General Assembly meetings is aprroximately 92%. 96.91 % of producers are determined to be satisfied with the cooperative management and staff.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Agricultural Development Cooperatives, Dairy Project Practices, Kastamonu Province

Tam Metin 124

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.