Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: ÖZEL SAYI  Sayfa: 627-641

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.835


TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİNDE VZA İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: MARMARABİRLİK ÖRNEĞİ

NURİ ÖZGÜR DOĞAN, YUSUF ERSOY

Kooperatifler, kültürel ve ekonomik kalkınmanın lokomotiflerinden birisidir ve sosyal devlet politikalarının uygulanmasında önemli bir role sahiptir. Kooperatifler bankacılık ve sigortacılık, tarım, toptan ve perakende ticaret, üretim alanında, konut yapım sektöründe, su, elektrik ve sağlık sektöründe, hayvancılık alanında ve diğer birçok alanda faaliyet göstermektedir. Dünyanın birçok ülkesinde kooperatiflere kamusal destekler verilerek kooperatiflerin faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin ön planda tutulması amaçlanmaktadır. Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren birçok kooperatif türünün olduğu görülmektedir. Zeytin ve zeytinyağı alan tarım satış kooperatifleri de bunlardan biridir. Zeytin ve zeytinyağı alan tarım satış kooperatifleri birliklerinin faaliyetlerini sürdürmeleri tarımsal, kırsal, sosyal ve ekonomik kalkınma açısından oldukça önemlidir. Kooperatiflerde etkinlik ölçümü, kooperatiflerin faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada zeytin ve zeytinyağı alan tarım satış kooperatifleri birliklerinden birisi olan Marmarabirlik’in etkinlik düzeyinin VZA yöntemi kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Marmarabirlik için 2006-2016 yılları arasındaki toplam on bir yıla ilişkin etkinlik ölçümü yapılmıştır. Her bir yıl karar verme birimi olarak alınmıştır. Çalışmada girdi odaklı CCR modeli kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda etkinlik skorunun 1 yani % 100 olduğu yıllarda Marmarabirlik’in etkin olduğu; bu değerlerden düşük olan diğer yıllarda ise etkin olmadığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Etkinlik Ölçümü, Kooperatif, Veri Zarflama Analizi, Zeytin, Zeytin Yağı.

EFFICIENCY MEASUREMENT IN THE AGRICULTURAL SALES COOPERATIVE UNIONS VIA DEA: A CASE STUDY IN MARMARABİRLİK

Cooperatives are one of the locomotives of cultural and economic development and have an important role in the implementation of social state policies. Cooperatives operate in banking and insurance, agriculture, wholesale and retail trade, manufacturing, residential construction, water, electricity, animal husbandry, healthcare sectors and many other sectors. In many countries of the world, it is aimed to keep the sustainability of the activities of the cooperatives in the foreground by giving public support to the cooperatives. It is seen that there are many cooperative types operating in various fields. Agricultural sales cooperative unions receiving olive and olive oil are one of them. The keep continuing activities of agricultural sales cooperative unions receiving olive and olive oil are very important in terms of agricultural, rural, social and economic development. Efficiency measurement in co-operatives is important for the sustainability of the activities of cooperatives. In this study, it was aimed to determine the efficiency level of Marmarabirlik, which is one of the agricultural sales cooperatives unions receiving olive and olive oil, using the DEA method. For this purpose efficiency was measured for a total of eleven years between 2006 and 2016 for Marmarabirlik. Each year was taken as a desicion making unit. The input-oriented CCR model was used in the study. As a result of the analyses made, Marmarabirlik was found to be efficient in the years having efficiency scores of 1 (100%) and inefficient in other years having efficiciency scores lower than these values.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Efficiency Measurement, Cooperative, Data Envelopment Analysis, Olive, Olive Oil.

Tam Metin 681

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.