Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 3  Sayfa: 1412-1431

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.06.1381


KAPADOKYA BÖLGESİNE GELEN YERLİ VE YABANCI TURİSTLER ÜZERİNE DÖNEMSEL BİR İNCELEME

GÜNAY EROL

Bu çalışmanın amacı Kapadokya’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin profilini belirlemektir. Bu kapsamda Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistlerin gecelemeleri, kalış süreleri, konaklama işletmesi tercihleri, ziyaret dönemleri ve yabancı turistlerin geldiği ülkelere yönelik değişkenler 2015-2019 yıllarına yönelik dönemsel olarak ele alınmıştır. Çalışmada Kapadokya’nın hem turistik çekicilikler hem de turistik işletmeler bakımından en yoğun olduğu bölge olan Nevşehir’deki ticari konaklama işletmelerinde geceleme yapan ziyaretçilere yönelik veriler değerlendirilmiştir. Çalışmadaki veriler T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan elde edilmiş ve derlenerek sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışmada 2015-2019 döneminde; yerli turistlerin daha fazla ziyaret gerçekleştirdiği, yabancı turist sayısının değişkenlik göstermekle birlikte artış gösterdiği, yerli ve yabancı turistlerin ortalama geceleme süresinin nispeten aynı olduğu ve ziyaretlerin en fazla bahar ve yaz aylarında yapıldığı belirlenmiştir. Ayrıca Ürgüp, Merkez ve Avanos’un en fazla tercih edilen bölgeler olduğu, yerli ve yabancı turistlerin farklı konaklama tesislerini tercih ettiği belirlenmiştir. Yine bu dönemde Kapadokya’ya en fazla ziyaretçi Çin, Güney Kore ve Tayvan’dan gelmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kapadokya, turizm, seyahat, turist

A PERIODICAL INVESTIGATION ON DOMESTIC AND FOREIGN TOURISTS VISITED CAPPADOCIA REGION

The aim of this study is examining the profile of domestic and foreign tourists came to Cappadocia. The variables such as overnight stays and mean of stay, choices of accommodation businesses, visiting periods and other variables of domestic and foreign tourists are examined periodically for 2015-2019. In this study, the data of the visitors who spent overnight stay in the accommodation businesses in Nevşehir, the region where the tourist attractions are the most intense in Cappadocia are examined. The data obtained from the Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism and it is tried to reach the results by analysing. It was determined that domestic tourists visited more than foreign tourists, the number of foreign tourists increased by years, and the mean of overnight of domestic and foreign tourists was relatively the same, and tourists visited Cappadocia in spring and summer mostly, in the period of 2015-2019 . In the same period, Ürgüp, center of Nevşehir, Avanos became the most preferred regions and the highest number of tourists came to Cappadocia from China, South Korea and Taiwan.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Cappadocia, tourism, travel, tourist

Tam Metin 694

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.