Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 4  Sayfa: 1995-2009

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1253


HAYAT SİGORTASI YAPTIRAN KİŞİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE SİGORTA ŞİRKETLERİNE KARŞI MEMNUNİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)

YUSUF ERTURAN, HAŞİM ÖZÜDOĞRU

Çalışmanın konusunu Hayat Sigortası Yaptıran Kişilerin Sigorta Şirketlerine Karşı Memnuniyetleri açısından incelenmesi oluşturmaktadır.  Araştırma evreni Ankara ilinde hayat sigortası yaptıran kişilerden oluşmaktadır. İnsanoğlu tarihin ilk çağlarından bu yana sürekli olarak çeşitli tehlikelerle karşı karşıya kalmıştır. Kaza, hastalık, ölüm, işsizlik, yangın, sel vs. gibi nedenlerle can, mal ve mülkün kaybedilmesi riskleri hayatın her döneminde karşılaşılan risklerden bazılarıdır. Bütün sektörlerde olduğu gibi sigortacılık sektöründe de piyasada kalıcı olabilmek için müşterilerin düşüncelerinin ve beklentilerinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Bu analizler müşteri memnuniyetini sağlamak, müşterilerin problemlerine yönelik çözümler üretebilmek ve müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayabilme bakımından oldukça önemlidir.  Hayat sigortaları, konusu insan hayatı olan, koruma ve tasarruf fonksiyonlarını içeren, genellikle uzun vadeli menfaat veya meblağ sigortalarıdır. Bu çalışmada sigortacılık, sigorta sektörünün yapısı, sigorta türleri ve sigorta sektöründe yer alan kuruluşlar, sigorta sektörünün başrol oyuncularından olan hayat sigortalarını içeren, literatürde mevcut yerli ve yabancı kaynaklardan geniş ölçüde yararlanılmıştır. Bu çalışmanın hayat sigortacılığına, hayat sigortası müşteri memnuniyeti ölçümüyle sigorta şirketlerine ve sigortacılık sektörüne genel olarak katkı sağlaması temenni edilmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sigorta, Hayat Sigortası, Sigorta Şirketleri, Müşteri Memnuniyeti

A SURVEY ON THE SATISFACTION OF THE LIFE INSURANCE HOLDERS ACCORDING TO THEIR DEMOGRAPHIC SPECIFICATIONS ABOUT INSURANCE COMPANIES (EXAMPLE OF ANKARA PROVINCE)

This study aims to investigate the satisfaction level of the people who bought life insurance from insurance companies. People who bought life insurance in the city of Ankara are participants of the study. Mankind has been constantly faced with various dangers since the early ages. Accident, illness, death, unemployment, fire, flood etc. The risks of loss of life, property and property are some of the risks encountered in every period of life. As in all sectors, it is necessary to analyse the opinions and expectations of the customers in order to be permanent in insurance business. These analyses are important in terms of meeting customer satisfaction, providing solutions for the problems of the customers, and meeting the needs of the customers. Life insurances are the types of insurances which are about human life and which include protection and saving functions. They are long-term fixed benefit and fixed sum insurances. Life insurances are usually long-term interest or sum insurances, the subject of which is human life. In the study, local and foreign sources in the literature which consist of insurance industry, the structure of the insurance industry, types of insurance and the institutions in the insurance sector, and life insurance which is one of the leading types of insurance are broadly used. The result of this study hopes to contribute in general to life insurance industry, insurance agencies in terms of the measurement of customer satisfaction and insurance sector.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Insurance, Life Insurance, Insurance Companies, Customer Satisfaction

Tam Metin 121

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.