Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 3  Sayfa: 1965-1976

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.09.1430


SALGIN SONRASI DÜNYADA, KÜRESELLEŞME VE ULUS DEVLET TARTIŞMALARI

AHMET YUSUF YILMAZ, İSMAİL SAMET MUTLU

Bu makalede salgın ile mücadelede döneminde mili-ulus devletlerin muhtemel geleceği ve küreselleşme sürecinin nasıl bir seyir izleyeceği sorusuna yanıt aranmaya çalışılmıştır. Covid-19’un dünya gündemine girmesi ile birlikte virüsün girdiği devletlerde ciddi anlamda ekonomik daralmalar olmuş, hükümetler bu daralmaların ekonomik krize dönüşmemesi için çeşitli önlemler almışlardır. Bu önlemlerin bazıları başka devletlerle işbirliği şeklinde vuku bulurken, diğer önlemler ise vatandaşların korunması için sınırların kapatılması, seyahat yasakları ile devletler kendilerini karantinaya alması şeklinde gerçekleşmiştir. Serbest pazar ekonomisi salgın sürecinde kısıtlanmaya başlanmış ve maliye politikaları çerçevesinde Türkiye’de olduğu gibi devletler, vatandaşlarına nakdi ve ayni yardımlarda bulunmuştur. Bu çalışmada, hükümetlerin bundan sonra küreselleşme bağlamında nasıl bir politika izleyecektir sorusuna yanıt aranmaya çalışmıştır. Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde ABD, Fransa, İtalya, Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti,  Güney Kore, Singapur, Tayvan gibi devletlerin salgınla mücadelelerinde başarılı olup olmadıkları bu makalede incelenmiştir. Geçmişten günümüze yaşanan önemli salgınlar göz önünde tutularak Covid-19 salgının siyasal ve toplumsal sonuçları bağlamında değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Küresel Sistem, Ulus Devlet, Pandemi, Covid-19, Sağlık Sistemleri

AFTER THE EPIDEMIC, DISCUSSIONS ON GLOBALIZATION AND NATIONAL STATE IN THE WORLD

This article was tried to answer the question of possible future of nation states and how globalization process will be followed in the fight against epidemic term. With introduction of Covid-19 to world agenda, there have been some important economic contractions that virus has entered states and governments have various measures to prevent these contractions from this situation into an economic crisis. While some of these measures have been taken place in cooperation with other countries, other measures are to close borders to protect citizens, cash to citizens of their state, such as in Turkey has been found in-kind assistance. In this direction, governments around world have tried to find answers to questions of what kind of global system which they follow. Whether USA, France, Italy, Turkey, China, South Korea, Singapore, Taiwan are successful states in the fight against epidemic are examined in this article. Along with global system and possible future of the nation state connected to success and failures in combating epidemic. Covid-19 was evaluated in the context of political and social consequences of epidemic.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Global System, Nation State, Pandemic, Covid-19, Health Systems

Tam Metin 542

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.