Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1  Sayfa: 564-585

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.03.1313


SEYAHAT ACENTALARINDA YAŞLI VE ENGELLİ YERLİ TURİSTLERE SUNULAN HİZMETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

CEMRE EDA ERKILIÇ, AYŞE EREN

Sağlık turizmi, ekonomik etkileri ve uluslararası ticaret unsuru olması sebebiyle turizm sektörü, destinasyon yöneticileri ve sağlık işletmeleri açısından önemli bir turizm hareketidir. Çalışmanın amacı seyahat acentaları tarafından sunulan paket tur hizmetlerinde satış öncesi ve satış sonrası yaşlı ve engelli kişilerin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve karşılaştıkları problemleri belirlemektir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme tekniği kullanılmış, seyahat acentası satış veya operasyon bölümü sorumluları ile yarı yapılandırılmış soru formu kullanılarak yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda Ankara’da seyahat acentalarının yaşlı ve engelli kişilere özel turlar planlamadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, hali hazırda satışa sunulan turların planlanması aşamasında, yaşlı ve engelli kişilerin seyahatlere katılma durumları dikkate alınarak her hangi bir düzenlemenin yapılmadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte, seyahat acentalarının yaşlı ve engelli kişileri farklı bir pazar bölümü olarak görmediği, ürün geliştirme ve çeşitlendirme çabalarının olmadığı belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, yaşlı ve engelli kişilerin turizm hareketlerine katılma beklentilerinin karşılanması için farklılaştırılmış turistik ürünlerin hazırlanması önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yaşlı, Engelli, Seyahat Acentası, Paket Tur, Sağlık Turizmi

ASSESSING THE SERVICES OFFERED TO ELDERLY AND ACCESSIBLE LOCAL TOURISTS IN TRAVEL AGENCIES

Health tourism is an important tourism movement for the tourism sector, destination managers and health enterprises, due to its economic impacts and being an international trade element. The purpose of this study is to determine the needs, expectations and problems of elderly and disabled individuals in package tour services offered by travel agencies, before and after sales. In the study, the profound interview technique which is among qualitative research methods, was used and face-to-face interviews were conducted with sales or operation representatives in travel agencies, using a semi-structured question form. As a result of the study, it was determined that travel agencies in Ankara did not plan special tours for elderly and disabled individuals. In addition it was found that no regulation was made considering the state of elderly and disabled individuals to make a journey in the planning of available tours presented for sale. It was also determined that travel agencies did not regard elderly and disabled individuals as a different market department and they had no efforts for developing and diversifying products. According to the study results, it is important to prepare diversified touristic products in order to meet the expectation of elderly and disabled individuals to participate in tourism movements. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Elderly, Disabled, Travel Agency, Package Tour, Health Tourism

Tam Metin 134

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.