Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 1  Sayfa: 272-289

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.02.1531


KAMU DEĞERİ YAKLAŞIMI’NIN ‘ELEŞTİREL KURAM’ TEMELİ

YAĞIZ AKSAKALOĞLU, MURAT AKÇAKAYA

1990’lı yılların ortalarından itibaren kamu yönetimi alanında “kamu değeri” ve “kamu değerleri” kavramları merkezinde yeni bir yaklaşım doğmaktadır. Bu yaklaşım Geleneksel Kamu Yönetimi (GKY) ve Yeni Kamu Yönetimi (YKY-New Public Management) paradigmaları ardından hem kuramda hem de uygulamada hızla gelişmekte ve dünya geneline yayılmaktadır. Fakat Kamu Değeri Yaklaşımı (KDY) hakkındaki literatür çok parçalı bir haldedir. Bu yaklaşım içerisinde “kamu değeri çerçevesi”, “kamu değerleri çerçevesi”, “kamu değerinin esası” ve “kamu değeri pragmatizmi” şeklinde dörtlü bir ayrıma başvurulabilir. Türkçe literatürde ise konuyla ilgili yapılan çalışmalar çok azdır. Dolayısıyla özellikle Türkçe literatürde KDY, henüz yeni bir konu statüsü taşımaktadır. Bununla birlikte alanda değer odaklı bir yaklaşımı öngören KDY’nın literatürde çoğunlukla eleştirel kuram temelinin eksik kaldığı görülmektedir. Bu çalışma ile literatür taraması yapılarak hem KDY hakkında Türkçe literatüre katkı sağlamak hem de bu yaklaşımın çoğunlukla ihmal edilen “eleştirel kuram” temelini tartışmak amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Eleştirel Kuram, Kamu Değeri, Kamu Değerleri, Kamu Değeri Yaklaşımı

'CRITICAL THEORY' BASIS OF THE PUBLIC VALUE APPROACH

Since the mid-1990s, a new approach has emerged in the field of public administration in the center of the concepts of "public value" and "public values". This approach is rapidly developing and spreading in both theory and practice, following the Traditional Public Administration (TPA) and New Public Management (NPM) paradigms. However, the literature on the Public Value Approach (PVA) is very fragmented. In this approach, a fourfold distinction may be applied as "public value framework", "public values ​​framework", "the essence of public value" and "public value pragmatism". There are very few studies on PVA in the Turkish literature. Therefore, PVA has the status of a new topic, especially in the Turkish literature. However, it is seen that PVA, which foresees a value-oriented approach in the field, often lacks the critical theory basis in the literature. With this study, it is aimed to contribute to the Turkish literature about PVA and to discuss the mostly neglected "critical theory" basis of this approach by making a literature review.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Critical Theory, Public Value, Public Values, Public Value Approach

Tam Metin 154

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.