Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 2488-2500

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1943


COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ

ZEYNEP ŞENTÜRK DIZMAN

2019 yılının sonlarında Çin’in Wuhan kentinde başlayan coronavirus (COVID-19) pandemisi sağlık başta olmak üzere ekonomi, eğitim hayatı, mesleki yaşantı, arkadaşlık, sosyal hayat ve aile ilişkileri gibi birçok yaşam alanını etkilemiştir. Ülkeler toplumsal olarak kapanma ve sosyal izolasyonu tercih ederken aileler ve bireyler bu durumdan etkilenmiş ve davranışlarında değişimler yaşanmaya başlamıştır. Bu süreçte okuluna veya işine gidemeyen ve evde kalmak zorunda kalan aile üyeleri, rutin aile yaşamının dışında bir yaşam sürmek zorunda kalmıştır. Bu çerçevede çalışmada, COVID-19 pandemi sürecinin aile ilişkilerine etkisinin üniversite öğrencisi gençler tarafından ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacına bağlı olarak nitel yöntem benimsenmiştir. Çalışmada amaçlı örnekleme tekniklerinden kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak Türkiye’de özel bir üniversitenin farklı bölümlerinde öğrenim gören ve ailesiyle birlikte yaşayan toplam 16 öğrenci ile derinlemesine birebir görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme protokolü uygulanmıştır. Görüşmelerin tamamı yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, COVID-19 sürecinin aile içi ilişkileri olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Buna göre  pandemi sürecinde aile üyeleri arasında sözel, fiziksel ve ekonomik şiddetin yaşandığı, tüm ailenin yaşam düzeninin değiştiği, ailenin ekonomik açıdan zorlandığı, ev içi sorumlulukların anne ve kız çocuklarına yüklendiği, aile üyelerinin internet ve televizyonda geçirdikleri sürenin arttığı, uyku ve beslenme alışkanlıklarının olumsuz etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Aile İlişkileri, COVID 19, Coronavirus, Pandemi, Üniversite Öğrencisi

EXAMINATION OF FAMILY RELATIONS OF UNIVERSITY STUDENTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC PROCESS

The coronavirus (COVID-19) pandemic that broke out in Wuhan, China, in late 2019 has affected many areas of life, particularly health, social life, economy, education, professional life, friendship and family relations. While countries resorted to social closure (shut-down) and social isolation measures, families and individuals have also been affected by this situation and changes in behavior have been experienced. Throughout this period, family members who could not go to school or their workplaces and had to stay at home had to lead a family life outside of their usual routine. In this context, this study aimed to reveal the impact of the COVID-19 pandemic on family relations from the perspective of university students. The qualitative method was adopted for the purposes of the study. The snowball sampling method, which is one of the purposeful sampling techniques, was used; thereby, in-depth one-to-one interviews were conducted with a total of 16 students studying in different departments of a private university in Turkey while living with their families. Semi-structured interview protocol was used as a data collection tool. All the interviews were conducted in person. The results of the study revealed that the COVID-19 pandemic has negatively affected family relationships. Accordingly, it was concluded that the pandemic caused verbal, physical and economic violence among family members, the  lifestyle of whole family has changed, the family has experienced economic problems, domestic responsibilities at home have mostly been assumed by mothers and daughters, the time spent by family members over the internet and in front of TV has been prolonged, sleeping and eating habits have been adversely affected.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Family Relations, COVID 19, Coronavirus, Pandemic, University Student

Tam Metin 119

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.