Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 1514-1532

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.07.1819


PERSONEL SEÇİMİNDE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ KULLANIMININ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

TUĞÇE ŞİMŞEK

Doğru personel seçimi örgütün amaçlarına ulaşması için kritik bir görevdir. İnsan kaynakları yönetimi sorumluluğunda olan bu görevin yerine getirilmesi çeşitli aşamalardan oluşan zorlu bir süreci kapsar. Karar verici yanlılığını en aza indirmek ve oldukça karmaşık olan değerlendirme işlemini kolaylaştırmak için personel seçim probleminde çok kriterli karar verme teknikleri sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada Türkçe literatürde personel seçiminde kullanılan 12 adet teknik değerlendirilmiş, aralarındaki farklar vurgulanmıştır. Ayrıca değerlendirme sonuçlarına doğrudan etkisi bulunan kriter ağırlıklarının belirlenmesinde kullanılan kantitatif tekniklere de değinilmiştir. İlgili araştırmacılara ve uygulayıcılara hangi tekniğin hangi karar ortamında daha yararlı olabileceği ve bu tekniklerin insan kaynağının yönetimi noktasında farklı kullanımlarına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): personel seçimi, çok kriterli karar verme teknikleri, insan kaynakları yönetimi

EVALUATION OF THE USE OF MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES IN PERSONNEL SELECTION FROM THE PERSPECTIVE OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Selecting the right personnel is a critical task for the organization to achieve its goals. The fulfillment of this task, which is under the responsibility of human resources management, includes a challenging process consisting of various stages. Multi-criteria decision-making techniques are frequently used in personnel selection problem in order to minimize the decision-maker bias and facilitate the highly complex evaluation process. In this study, 12 techniques used in personnel selection in the Turkish literature were evaluated and the differences between them were emphasized. In addition, quantitative techniques used in determining the criteria weights that have a direct effect on the evaluation results are also mentioned. Suggestions were made to the relevant researchers and practitioners regarding which technique would be more useful in which decision environment, and the different uses of these techniques in the management of human resources.

Anahtar Kelimeler (Keywords): personnel selection, multi-criteria decision making techniques, human resource management

Tam Metin 315

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.