Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 3036-3049

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1506


BİTCOİN TİCARET HACMİ İLE ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

AYŞEN SİVRİKAYA

Son yıllarda gelişmekte olan piyasalarda Bitcoin kullanımı artmış olsa da, literatürde Bitcoin kullanımını belirleyen unsurların ne olduğunu araştıran çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Türkiye, kripto para sahipliğinin oldukça yaygın olduğu ülkelerden biri haline gelmiştir. Bu makale, Türkiye'de enflasyon belirsizliği ile Bitcoin ticaret hacmi arasında bir eşbütünleşme ilişkisi olup olmadığını inceleyerek literatüre katkı yapmayı amaçlamaktadır. Enflasyon belirsizliği enflasyon serisindeki koşullu varyans ile temsil edilmektedir. Koşullu varyans, enflasyon serisine EGARCH modeli uygulanarak tahmin edilmektedir. Bu çalışma ile, liteatürde ilk kez, doğrusal olmayan bir eşbütünleşme yaklaşımı kullanılarak, Bitcoin ticaret hacminin enflasyon belirsizliğiyle birlikte uzun vadeli bir denge etrafında dalgalanarak hareket ettiğine kanıt sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Bitcoin, Yerel ticaret hacmi, Doğrusal olmayan eşbütünleşme, Türkiye

THE RELATİONSHİP BETWEEN BİTCOİN TRADE VOLUME AND INFLATİON UNCERTAİNTY: EVİDENCE FROM TURKEY

Even though Bitcoin use has been increasing in emerging markets in recent years, the literature on the determinants of Bitcoin adoption is rather scarce. Turkey has become one of the countries in which cryptocurrency ownership is fairly common. This paper aims to contribute to the literature by examining whether inflation uncertainty and Bitcoin trade volume are cointegrated in Turkey. Inflation uncertainty is proxied by the conditional variance in inflation which is obtained by estimating the EGARCH model of the inflation series. By employing a nonlinear cointegration approach, the paper provides evidence for the first time that Bitcoin trade volume moves together with inflation uncertainty by fluctuating around a long-run equilibrium.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Bitcoin, Local trade volume, Nonlinear cointegration, Turkey

Tam Metin 78

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.