Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 4  Sayfa: 1602--1620

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.10.1216


TÜRKİYE FİNANSAL OKURYAZARLIK ARAŞTIRMASI

MESUT DOĞAN

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de yaşayan bireylerin finansal okuryazarlık düzeyini tespit etmektir. Bu amaçla Borsa İstanbul’da hisse senedi alım satımı yapan yatırımcılar, kamu ve özel sektör çalışanları, serbest meslek ile uğraşanlar, emekliler, öğrenciler üzerinde ve 25 farklı ilde 2300 kişiye anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda Türkiye geneli finansal okuryazarlık başarı seviyesi %52,49 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca hisse senedi alım satımı yapan yatırımcıların, yapmayan bireylere göre finansal okuryazarlık başarı seviyeleri çok daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte katılımcıların finansal okuryazarlık seviyesi; cinsiyet, yaş, medeni durum, gelir, meslek, eğitim seviyesi gibi demografik değişkenlere göre farklılaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Finansal Okuryazarlık, Yatırımcı, Borsa İstanbul

SURVEY OF FINANCIAL LITERACY IN TURKEY

The purpose of this study is; individuals living in Turkey is to determine the level of financial literacy. For this purpose, a survey was applied investors who buy and sell stocks in Borsa Istanbul, public and private sector employees, self-employed persons, retirees and students and to 2300 individuals on 25 different city. Turkey in general financial literacy level of success of the study was determined to be 52.49%. Moreover, it was determined that financial literacy achievement levels are much higher than investors who buy and sell stocks.  The financial literacy level of participants varies according to demographic variables such as gender, age, marital status, income, occupation, education level.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Financial Literacy, Investor, Borsa Istanbul

Tam Metin 208

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.