Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 2  Sayfa: 1318-1329

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.06.1369


SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE SANAT, SANAT TERAPİSİ VE SANAT EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

ERGÜN HASGÜL

Sosyal hizmet uygulamasında, planlı müdahale sürecinde, mülakatlarda, kayıt tutma ve raporlamada, politika ve program geliştirmede ve sosyal hizmet mesleğinin hizmet verdiği bütün alanlarda ve kullandığı enstrümanlarda yaratıcılık, sanatsal duyarlılık ve sanat terapisi sosyal hizmet uzmanının temel bir aracı olmalıdır. Uygulamalı bir bilim olan sosyal hizmetin, bilgi, beceri ve değer temellerinin birlikte kullanılması da bir yaratıcılık ve sanatsal duyarlılık gerektirmektedir. Bu yaratıcılık ve duyarlılık sosyal hizmetin sanatsal yönünü ortaya çıkarmaktadır. Yapılan çalışmalar sanatın ve yaratıcı sürecin, müracaatçının duygusal çatışmalarını çözümlemesinde, sosyal becerilerini, farkındalığını, yaratıcı düşünceyi ve benlik saygısını artırmasında, anksiyetesini azaltmasında, baş etme mekanizmalarını ve problem çözme becerilerini geliştirmesinde faydası olacağını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, sosyal hizmet eğitiminde müfredat hazırlanmasında sanata, sanat terapisine ve sanat eğitimine yer verilmesinin önemine değinilmek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Eğitim, Sanat, Sanat Eğitimi, Sanat Terapisi, Sosyal Hizmet

THE IMPORTANCE OF ART, ART THERAPY AND ART EDUCATION IN SOCIAL WORK EDUCATION

Creativity, artistic sensitivity and art therapy should be an essential instrument of social workers in the social work practice, planned intervention process, interviews, record keeping and reporting, policy and program development, all areas where the profession of social work renders service and all instruments it uses. Collocation of knowledge, skills and value bases of social work which is an applied science also requires a creativity and an artistic sensitivity. This creativity and artistic sensitivity reveal the artistic aspect of social work. The studies being carried out suggest that art and creative process will be useful for the client to sort out her/his emotional conflicts, increase her/his social skills, awareness, creative thinking and self-respect, decrease her/his anxiety and develop her/his coping mechanisms and problem solving skills. In the study, it is aimed to stress the importance of including art, art therapy and art education in preparing curricula in the social work education.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Art, Art Education, Art Therapy, Education, Social Work

Tam Metin 166

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.