Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 1  Sayfa: 131-147

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.02.1522


PANDEMİNİN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDEKİ YATIRIM ARAÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK STRATEJİK BİR ÇALIŞMA: ALTIN VE BİTCOİN ÖRNEĞİ

MUHAMMED ALİ YETGİN

Koronavirüs tüm dünyayı etkilemiştir. Ülkelerin ekonomik dengeleri olumsuz yönde bozulmuştur. Çok uluslu şirketler de dahil olmak üzere birçok sektör, bu durumdan olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu durum, geleceğin yatırım araçlarının sorgulanmasına yol açmıştır. 1944'teki Bretton Woods anlaşması, ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) altın-dolar paritesine bağımlı hale getirmiştir. ABD, diğer ülkelerin para birimlerinin altın ile dolar arasındaki değere göre belirlenmesini istemektedir. Son yıllarda Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Hükümeti'nin dijital para söylemleri, dünyada yeni bir yatırım aracının hâkim olup olmayacağının sorgulanmasına neden olmuştur. 2008'deki emlak krizi ile ortaya çıkan Bitcoin, 2019 salgınından sonra daha fazla gündemde yer edinmiştir. Bu çalışmada, salgının dünya finansal sistemin önemli belirleyicilerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nin altın ve bitcoin endeksleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırmada istatistik paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre salgının hem altın hem de bitcoin üzerinde olumlu bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Her iki yatırım aracına olan ilginin önemli ölçüde arttığı ancak dijital paranın yaygınlaşmasında ABD ve IMF odaklı siyasi bir eğilimin olduğu görülmüştür. Pandeminin yatırım araçlarına etkisinin anlaşılmasında bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Koronavirus, Covid-19, Dijital Para, Bitcoin, Altın

STRATEGIC STUDY OF THE IMPACT OF PANDEMIC ON INVESTMENT INSTRUMENTS IN THE UNITED STATES: THE CASE OF GOLD AND BITCOIN

The coronavirus has affected the whole world, espacially the economic balances of the countries as well as many sectors, including multinational companies. This situation has led to the questioning of the investment tools of the future. The Bretton Woods agreement in 1944 made countries dependent on the gold-dollar parity of the United States. The USA wants the currencies of other countries to be determined according to the value of gold and dollar. However, the digital money discourses of IMF and the US Government in recent years suggest whether a new investment tool will prevail in the world. Bitcoin, which emerged with the mortgage crisis in 2008, sustained its position after the 2019 pandemic. In this study, the effect of the pandemic on gold and bitcoin indices of the United States of America, which is one of the important determinants of the world market, has been investigated. A statistics package program was used in the study. According to the results of the research, it has been revealed that the pandemic has a positive effect on both gold and bitcoin. The interest in both investment instruments has been observed to be increased considerably, but dissemination of digital money is more focused on politics. It is predicted that this study will contribute to the literature in understanding the impact of the pandemic on investment instruments.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Coronavirus, Covid-19, Digital Money, Bitcoin, Gold

Tam Metin 195

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.