Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: ÖZEL SAYI  Sayfa: 515-527

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.828


SOSYAL SORUNLARIN YÖNETİM VE ÇÖZÜMÜNDE GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRMEK: SOSYAL GİRİŞİMCİ KOOPERATİFÇİLİK VE AVRUPA GİRİŞİMCİLİK AĞI ÖRNEĞİ

MEHMET GÜNEŞ

Küreselleşmenin dayattığı zorlu üretim ve paylaşım sorunlarıyla baş etmede artık tüm organizyonların ön planda dikkatini çeken konu, artan bir ilgi ile paylaşılan sosyal girişimciliktir. Sosyal girişimcilik en temel anlamda sosyal değişimin desteklenmesi ve sosyal problemlerin azaltılmasını çıkış noktası kabul ederek ekonomik ve sosyal değer oluşturmaktır. Aynı zamanda devletin ve özel sektörün ulaşamadığı, ihmal edilmiş, toplumdan dışlanmış, dezavantajlı durumdaki grupların sorunlarına yenilikçi çözümler bulunması ve bunun sürdürülebilirliğini sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesidir. Avrupa’da kooperatifler başta olmak üzere gelişen sosyal girişimci yapıları birleştirmek, aralarında sosyal ekonomi bağları tesis etmek, sosyal ekonomik ağlar üzerinden ekonomik gelişimi artıracak imkânlar sunmak üzere kurulan Enterprise Europe Network (Avrupa Girişimcilik Ağı) 60’dan fazla ülkede 600 üye kurumda çalışan 3000’in üzerinde uzmanıyla uluslararası iş birlikleri kurmak isteyen özellikle KOBİ’lere, ayrıca büyük firmalara ve araştırmacılara hizmet eden dünyanın en büyük ağıdır.

Bu çalışmada gelecekte kooperatifçiliğin gelişen yüzü olarak sosyal girişimci kooperatifçiliğin özellikleri ve farklılıkları yanında sosyal ekonomi bağları içinde dünyanın en büyük girişimci ağı kabul edilen Enterprise Europe Network (Avrupa Girişimcilik Ağı)nın faaliyet ve çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapılarak sosyal girişimci kooperatifçiliğin sosyal sorunların çözümündeki rolü açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Girişimcilik, Sosyal girişimcilik, Kooperatifçilik, Sosyal girişimci kooperatifçilik, Sosyal ekonomik ağ, Avrupa girişimcilik ağı

SHAPING THE FUTURE IN THE MANAGEMENT AND SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS: SOCIAL ENTREPRENEUR COOPERATIVES AND THE EXAMPLE OF ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Dealing with the challenging issues of globalisation in the production and sharing it is no longer in the foreground the topic that attracts attention of the entire organization is shared with an increasing interest in social entrepreneurship. In the most basic sense Social entrepreneurship is promoting social change and creating economic and social value by accepting the reduction of social problems as an exit point. At the same time,it is finding innovative solutions to the problems of disadvantaged groups that the state and private sector can not reach, neglected, excluded from society. European Entrepreneurship Network has been established in Europe to combine social entrepreneurial developments, especially with cooperatives, to establish social economic ties among them and to provide opportunities for economic development through social economic networks. The Enterprise Europe Network is the largest network in the world, with more than 3,000 employees working in more than 60 countries in more than 60 countries, especially with SMEs who want to establish international cooperation, as well as with large firms and researchers. This economic social network is to support trade and industry chambers, technology transfer centers, foundations, associations, cooperatives, research centers and SMEs.

In this study, the characteristics of the social entrepreneurial cooperative as the developing face of the cooperative in the future and the role of the social problem in the solution will be explained.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Entrepreneurship, Social entrepreneurship, Cooperatives, Social entrepreneur cooperatives, Social economic network, The European entrepreneurship network.

Tam Metin 842

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.