Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 4  Sayfa: 1707-1725

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1192


KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ’NİN ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKISI

SERKAN DİLEK, HAYRETTİN KESGİNGÖZ, HASAN KALKAN

Üniversiteler kuruldukları yörenin ekonomisine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Üniversitelerin temel fonksiyonları araştırma-geliştirme ve eğitim olmakla beraber bulundukları yörenin ekonomisini canlandırmakta ve bölgenin kalkınmasına yardımcı olmaktadır. Bu çalışma Kastamonu Üniversitesi’nin şehir ekonomisine yaptığı katkıyı incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın sonunda Kastamonu Üniversitesi’nin statik doğrudan, dolaylı ve uyarılmış gelir ve istihdam etkileri elde edilmiş ve üniversitenin şehir ekonomisi içindeki rolünün önemi anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Şehir Ekonomisi, Üniversiteler, Kastamonu Üniversitesi

CONTRIBUTION OF KASTAMONU UNIVERSITY TO CITY ECONOMY

Universities provide significant contributions to both economy and development of region in which universities are built up. The main functions of universities are research and development and education however they revitalize the economy of their region and help development of region. This research aims to investigate contribution of Kastamonu university to city economics. At the end of this research static direct, indirect and induced income and employment impacts of Kastamonu university are obtained and the importance of its’ role on city economy is understood.

Anahtar Kelimeler (Keywords): City Economics, Universities, Kastamonu University

Tam Metin 159

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.