Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1  Sayfa: 522-539

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.03.1279


SPORDA ŞİDDETE İLİŞKİN GRUP DİNAMİĞİNİN DAMGALAMA TEORİSİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ

AYKUT ÇALIŞKAN, TUĞÇA POYRAZ

Günümüzün popüler boş zaman geçirme faaliyetlerinden biri olan spor, özellikle de futbol, toplumsal değerlerin bireylere aktarılması işlevini yerine getiren bir sosyalizasyon aracıdır. Her sosyal sınıftan bireyin eğlenceli zaman geçirme ihtiyacını karşılayan futbolun, kitlesel bir eğlence aracı olması özelliğiyle sosyolojik açıdan incelenmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın konusunu futbol müsabakaları sırasında sergilenen şiddet davranışının nedenlerinin anlaşılması oluşturmaktadır. Nitel yöntemin esas alındığı çalışmada Bayburt ilindeki futbol maçlarından en az iki defa “seyirden yasaklanma” almış 10 kişinin olduğu tespit edilmiş, bu kişiler arasından gönüllülük esasına göre ulaşılabilen 5 kişiye yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanarak çalışma tamamlanmıştır. Görüşmelerde futbol maçlarına taraftar gruplarıyla birlikte giden bireylerin, bireysel olarak maça gidenlere göre yakın çevrelerinden şiddet davranışından ötürü ceza almaya daha olumlu tepkiler aldıkları, futbolda şiddet davranışının nedenlerinin anlaşılmasında “grup dinamiğinin” (taraftar grubu) önemli bir neden olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın ulaştığı diğer bir sonuç ise, şiddet davranışına verilen cezanın katılımcılar tarafından caydırıcı olarak değerlendirilmesidir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sporda Şiddet, Seyirden Yasaklanma, Grup Dinamiği, Damgalama Teorisi

INVESTIGATION OF GROUP DYNAMICS ON VIOLENCE IN SPORT IN THE SCOPE OF STAMPING THEORY

Sport, especially football, which is one of the popular leisure activities of today, is a socialization tool that performs the function of transferring social values ​​to individuals. It is important to examine the sociological aspect of football, which meets the individual's need of having fun in every social class, as it is a mass entertainment tool. In this context, the subject of the study is to understand the causes of violent behavior during football competitions. In the study based on the qualitative method, it was found that there were 10 people who had prohibition from watching at least twice during the football matches in Bayburt, and 5 people who could be reached on a voluntary basis were applied semi-structured interview technique. During the interviews, it was found that individuals who went to football matches with fan groups received more positive reactions from their circles close to receiving punishment for violent behavior than individuals who went to the match individually. For this reason, it was found that “group dynamics” (fan group) is an important reason in understanding the causes of violent behavior in football. Another result of the study is that the punishment for violent behavior is considered as a deterrent by the participants.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Violence in Sport, Prohibition of Navigation, Group Dynamics, Stamping Theory

Tam Metin 119

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.