Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: ÖZEL SAYI  Sayfa: 528-541

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.829


KOOPERATİFLERİN FİNANSAL SORUNLARI VE FİNANSAL YÖNETİMİ

MELTEM KESKİN KÖYLÜ

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de finansal ve sosyal alanlarda kalkınma aracı olarak değerlendirilen kooperatiflerin ekonomiye katkıları ülkemizde göreceli olarak oldukça azdır. Kooperatiflerin ürettiği değerin, toplam katma değer içindeki payının büyük olmaması pek çok problemden kaynaklanmaktadır. Bu sorunların en başında ise finansal sorun gelmektedir. Özellikle oto finansman olanaklarının kısıtlı olması, kredi alımlarında karşılaştıkları sorunlar, mali yapılarının dar olması ve kredi maliyetlerinin yüksek olması gibi sorunlar kooperatiflerin güçlü finansal yapılara sahip olmalarının önüne set çekmekte hatta rekabet güçlerine bile etki etmektedir.

Kooperatiflerin finansal kaynaklar kuramsal olarak öz kaynaklar ve yabancı kaynaklar olmak üzere iki temelden sağlamaktadırlar. Kooperatiflerin güçlenebilmesi ve finansal sorunlarını aşabilmesi ve güvenle yoluna devam edebilmesi için kooperatiflere yabancı kaynak çeşitlendirmesini sunabilmek gereklidir. Türkiye’de sürdürebilir yapısal değişimin sağlanması ve verimliliğin her alanda gerçekleşmesi için kooperatifler olmazsa olmazımızdır. Kooperatiflerin güçlenebilmesi ve finansal sorunlarını aşabilmesi ve güvenle yoluna devam edebilmesi için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Kooperatifçiliğin önündeki finansal pürüzler temizlenmelidir. Bu çalışma da kooperatif bankacılığının sistemi ve dünyadaki başarılı örnekleri dâhil kooperatiflere finansal katkı sağlayacak kaynaklar incelenmiştir. Ayrıca, kooperatiflerin güçlü zeminlerde hareket kabiliyetine kavuşmaları ve ülke ekonomisinde hak ettikleri yer olan zirveye taşınmaları için gerekli finansal tedbirler de tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kooperatif Finansal Yönetimi, Kooperatifçilik, Finansman, Finansman Sorunları, Kooperatif Bankacılığı.

FINANCIAL PROBLEMS AND MANAGEMENT OF COOPERATIVES

As it is the case in the whole world, the impact of cooperatives to the economy is relatively limited in our country, especially when they are widely considered as a financial and social development tool. The reason for the small share of the value that cooperatives produce in the total added value is the people's experience with many issues. One such example is the financial problem. Especially lack of automatic finance possibilities, hardships in contracting loans, their limited financial structures and high loan costs negatively affect cooperatives’ cooperation strength and prevent them to construct strong financial structures.

The financial supply of cooperatives theoretically comes from two areas; self and foreign resources. For strengthening cooperatives and enabling them to solve their financial issues, it is essential to supply them a diversified foreign resource. Cooperatives are a must in achieving sustainable structural reforms and efficiency in all areas of Turkey. Everything must be done in order to strengthen cooperatives and enable them to overcome their financial issues and continue to exist in confidence. The financial burdens on top of cooperatives must be abolished. In this study, the cooperative banking system, its successful implementations and the sources that benefit cooperatives financially are investigated. Also, the financial measures that will enable cooperatives the ability to work in harsh conditions and carry them to the top spot that they deserve in the country's economy are discussed.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Cooperative Financial Management, Cooperation, Financing, Financing Problems, Cooperative Banking.

Tam Metin 1054

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.