Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2143-2156

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1405


KADIN İSTİHDAMI VE İŞ KAZASI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ

TÜRKER TOPALHAN, FATMA YEŞİLKAYA

Çalışma yaşamında en çok tartışılan konulardan biri iş kazası ve meslek hastalıklarıdır. Bu kapsamda iş kazası ile kadın istihdamı arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlayan çalışmada panel veri analizi yöntemi kullanılmıştır. Veri seti Avrupa Birliği üyesi ülkelerinden ortak veri setine sahip 14 ülke için 2000-2016 yıllarına ait iş kazası ve kadın istihdam oranı verilerinden oluşmaktadır. İş kazası ve kadın istihdamı arasındaki ilişkiye yönelik yapılan analize göre; iki değişken arasında pozitif yönlü bir ilişki söz konusu olmakla birlikte kadın istihdamı iş kazasını oldukça az düzeyde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): iş kazası, kadın istihdamı, panel veri analizi

A PANEL DATA ANALYSIS OF WOMEN EMPLOYMENT AND OCCUPATIONAL ACCIDENT RELATIONS

One of the most debated issues in work life is occupational accidents and occupational diseases. In this context, this study aims to investigate the relationship between occupatinal accident and women employment and panel data method was used. The data set consists of the data on the work accident and female employment rate for the 14 countries with the common data set from the European Union member countries for the years 2000-2016. According to the analysis of the relationship between work accident and female employment; although there is a positive relationship between the two variables, women employment affects the work accident to a very low level.

Anahtar Kelimeler (Keywords): occupational accident, women employment, panel data analysis

Tam Metin 51

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.