Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 1  Sayfa: 93-115

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.02.1486


BİLGİ KORUMA DAVRANIŞI KLAN VE PİYASALARDA FARKLILIK GÖSTERİR Mİ? BİLGİ ALANI MODELİ ÇERÇEVESİNDE ÖNERMELER

DİDEM ERGİN, PROF HAKKI OKAN YELOĞLU

Bu çalışmada Bilgi Temelli Örgüt Yaklaşımları’ndan (BTY) yola çıkılarak örgütlerde bilgi koruma davranışının örgütlerin işlemlerini nasıl etkilediği yönünde bir araştırma yapılması amaçlanmaktadır. BTY genel olarak, örgüt bilgisinin yaratıldığı, bütünleştirildiği ve yayıldığı örgüt içi süreçler ile örgütlerin bilgisini ve dışarıdan edindiği bilgiyi birleştirip uygulamaya geçirebilmeleri ile ilgilidir. Ancak hem örgütün kendi içindeki hem de örgütler arası iş birliklerindeki bilgi akışı yönetiminde yaygın bir ikilem bulunmaktadır. Bunlar: Bilgi paylaşma ihtiyacı ve paylaşılması istenilmeyen bilginin kullanımının korunması ihtiyacıdır.  Bilgi Temelli bir yaklaşım olan Boisot’ un “Bilgi Alanı Modeli’nde, toplumlarda yürütülen ekonomik işlemler, bilginin yapılandırılması ve yayılmasına bağlı olarak farklılaşmakta, kurumsal alanların ve işlem yapılarının da bu çerçeve içinde geliştiği gözlemlenmektedir. Bu bakış açısıyla, örgütlerde bilginin korunmasının, örgüt işlemlerinin yürütülme biçimine olan etkilerinin farklı işlem yapılarında nasıl olabileceği sorusu araştırılabilir. Bu çerçevede, klan ve piyasa yapılarında bilginin korunmasının örgüt işlemlerine etkisinin nasıl ve hangi yönde farklılaşabileceği konusu geliştirilen önermelerle tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Örgütlerde Bilgi Koruma Davranışı, Bilgi Yönetimi, Bilgi Alanı Modeli, İşlem Yapıları

IS KNOWLEDGE PROTECTION BEHAVIOUR DIFFERENT IN CLANS AND MARKETS? PROPOSITIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF “THE INFORMATION SPACE MODEL”

The aim of this study is to examine how knowledge protection behaviour of organizations affects its organizational processes within the framework of the Knowledge-Based View (KBV) of the organizations. KBV studies are generally related to the processes in which organizational knowledge is created, integrated and disseminated, and organizations' ability to combine their knowledge and external knowledge and put them into practice. However, both within the organization and in inter-organizational collaborations, there is a common dilemma in the management of knowledge transfers:  These are: The need to share the knowledge and the need to protect the use of knowledge that is not intended to be shared. In Boisot's "Information Space Model", which is also an KBV, it is observed that the economic transactions carried out in societies differ depending on the structuring and flows of knowledge, and it is observed that institutional areas and transactional structures develop within this framework. From this point of view, the effects of the protection of knowledge on the execution of organizational operations in different transactional structures can be investigated. In this framework, the issue of how and in which direction the effect of the protection of knowledge in clan and market transactional structures on organizational operations can differ is discussed with the propositions.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Knowledge Protection Behaviour in Organizations, Knowledge Management, The I-Space Model, Transactional Structures

Tam Metin 182

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.