Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1  Sayfa: 337-350

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.02.1294


ENERJİ TÜKETİMİ, ALTYAPI YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME: SOVYETLER BİRLİĞİ SONRASI ORTA ASYA ÜLKELERİ

HAŞMET GÖKIRMAK, FUAT SEKMEN

Bu çalışmanın amacı, dört Orta Asya ülkesi için enerji kullanımı, istihdam ve altyapı yatırımlarının reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) üzerindeki etkilerini belirlemektir. Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan için 1990-2018 dönemi panel veri analizini kullanarak Otoregressive Dağıtılmış Gecikme modeli (ARDL) ile reel GSYİH, enerji kullanımı, altyapı yatırımları ve istihdam arasındaki uzun vadeli ilişkiyi araştırmak için kullanılmıştır. Sonuçlar, reel GSYİH ile enerji kullanımı arasında ters bir ilişki olduğunu, ancak istihdam ve altyapı yatırımları ile reel GSYİH arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Değişkenler arasındaki nedenselliğin belirlenmesi için Dolado-Lütkepohl Nedensellik Testi uygulanmıştır. Dolado-Lütkepohl test sonuçları, elektrik tüketiminden reel GSYİH'ya doğru bir nedensellik olduğunu göstermektedir. Altyapı yatırımları ile reel GSYİH arasında da tek yönlü bir nedensellik bulunmuştur. Sonuçlar ayrıca altyapı yatırımlarının ile istihdam arasında tek yönlü bir nedensellik olduğunu göstermektedir. Sonuçlar, bu ülkeler için altyapı yatırımlarının ülkelerin ekonomik büyümesi ve gelişmesinde önemli bir faktör olduğunu doğrulamaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Enerji Tüketimi, altyapı yatırımları, ekonomik büyüme, ARDL

ENERGY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF POST-SOVIET ERA CENTRAL ASIAN COUNTRIES

The aim of this study is to estimate the impact of energy use, employment, and capital formation on real GDP for four Central Asian countries: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan using panel data analysis between 1990 to 2018. This study uses ARDL[1] approach to investigate the long-run relationship among real GDP and energy use, employment, and capital formation. The results show an inverse relationship between real GDP and energy use, but a positive relationship real GDP and other independent variables, employment and capital formation. The Dolado-Lütkepohl Causality Test has been applied to determine the causality among the variables. Test results show that electric consumption increases real GDP. A unidirectional causality has been found between capital formation and real GDP. The results also show a unidirectional causality between capital and employment, confirming capital accumulation is a vital factor in economic growth.

 

[1] The Autoregressive Distributed Lag

Anahtar Kelimeler (Keywords): Economic development, regional economics, energy use, capital formation

Tam Metin 152

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.