Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 1  Sayfa: 681-700

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1052


KIRGIZİSTAN'IN AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ’NE ÜYELİĞİ

OĞUZ YILDIRIM, MALİKA STAMALİEVA

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılması sonucu tekrar bu bölgede bir araya gelerek bağımsızlığını kazanan ülkeler çeşitli bölgesel entegrasyonlara başvurmuştur. Avrupa Birliği’ne benzer, siyasi amaçlardan daha çok ekonomi konularında yoğunlaşan Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) projesi 1994 yılında ilk kez Kazakistan Cumhuriyeti Başkanı Nursultan Nazarbaev tarafından gündeme getirilmiştir. Bu ekonomik birlik fikri o dönemin şartları gereği hayata geçirilememiş, ancak 2014 yılında faaliyete geçebilmiştir. Bu makale çalışmasında Avrasya Ekonomik Birliği’nin Kırgızistan ekonomisi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri incelenmiştir. Avrasya Ekonomik Birliği adı üzerine ekonomik bir birliktir ve birliğin öncelikli temel amacı birlik üyesi devletlerin ekonomik refahını arttırmaktır. Bu çerçevede Kırgızistan bu birliğe üyeliğinden bu yana (yaklaşık iki yıl) ekonomik anlamda olumsuz etkilenmiştir. Bunun nedenlerinin başında üye devletler arasındaki ekonomik eşitsizlik, Kırgızistan’ın alt yapısının bu birliğe hazır olmayışı gibi çeşitli nedenler vardır. Ancak Kırgızistan ekonomisinin modernleşmesi, özellikle Rusya’da göçmen işçi olarak çalışan Kırgızistan vatandaşlarının çalışma şartlarının kolaylaştırılması, birlik ülkelerinde faaliyet gösteren Kırgız işadamlarının indirilmiş vergi sisteminden yararlanması ve gümrük kontrolünün kolaylaştırılması gibi önemli sebeplerden dolayı bu birliğin önemi Kırgızistan ekonomisi için büyüktür.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Avrasya Ekonomik Birliği, Kırgızistan, Rusya, Entegrasyon Süreci, Gümrük Birliği, Avrasya Ekonomik Topluluğu.

MEMBERSHIP IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION OF KYRGYZSTAN

After the collapse of the Soviet Socialist Republics, new states emerged in the Eurasian region. Many of these states have applied to the process of regional integration. One of these integration processes is the Economic Union of Eurasia (EEU). This union has been established for economic purposes like the European Union. The idea of ​​forming this union was first expressed in 1994 by the President of Kazakhstan Nursultan Nazarbaev. However, the fear of the USSR at that time prevented this idea from being passed on. EEU was founded in 2014. The aim is to ensure the economic well-being of the member countries. The effects of the EEU membership on the Kyrgyz economy were discussed in the study. Since joining the EEU (in the short term), the economy of Kyrgyzstan has been adversely affected. The reason for this is the economic inequality between the member states and the fact that the economy of Kyrgyzstan is not ready for this membership. Nonetheless, it is possible to say that the Kyrgyz economy will have positive long-term effects. Some of them are; the modernization of the Kyrgyzstan economy, the improvement of the conditions of the Kyrgyz migrants working in Russia, the opportunity to benefit from big markets and the reduction of customs controls.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Eurasian Economic Union, Kyrgyzstan, Russia, Integration Process, Customs Union, Eurasian Economic Community.

Tam Metin 90

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.