Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 3  Sayfa: 1458-1475

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1187


PASİF İLETİŞİM TARZININ ÖRGÜTSEL MUHALEFETE ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL ERDEMLİLİĞİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

SERDAR ÇÖP, ALİ DOĞANAY

Bu çalışma pasif iletişim tarzının örgütsel muhalefete etkisinde, örgütsel erdemliliğin düzenleyici rolünü araştırmak için gerçekleştirilmiştir. Araştırmada lider iletişim tarzı olarak pasif iletişim ile çalışanların işe ve işletmeye dair görüşlerinin ifadesi olan örgütsel muhalefet temel olarak ele alınmıştır. Örgütlerde, gerçekleştirilen iş ve işlemler için muhalefet eden çalışanların varlığı kadar bu çalışanların erdem sahibi olması da önem arz etmektedir. Bu çerçevede beşeri sermayenin verimliliği için, örgütsel muhalefet kültürünün sağlanması, erdemli çalışanların liderler tarafından görüş ve önerilerinin dinlenmesi gerekmektedir.  Çalışma kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otellerde çalışan 851 kişinin katılımı ile anket çalışması gerçekleştirilerek sonuçlar analiz edilmiştir. Yapılan araştırmaya göre pasif iletişim tarzının açık ve gizli muhalefete olan etkisinde örgütsel erdemliliğin düzenleyici rolünün olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Örgütsel erdemlilik, örgütsel muhalefet, otel İşletmeleri, pasif iletişim tarzı.

THE REGULATORY ROLE OF ORGANIZATIONAL VIRTUOUSNESS IN THE LIGHT OF THE EFFECT OF PASSIVE COMMUNICATION STYLE ON ORGANIZATIONAL DISSENT: A FIELD STUDY

This study was carried out to investigate the regulatory role of organizational virtue in the effect of passive communication style on organizational opposition. In the research, passive communication as the leading communication style and organizational opposition, which is the expression of the employees' views about work and management, are mainly considered. It is also important for organizations to have virtue as well as the presence of employees who oppose the work and transactions performed. In this context, for the efficiency of human capital, it is necessary for providing an organizational opposition culture and for listening to the opinions and suggestions of virtuous employees by leaders. In the scope of this study, with the participation of 851 people working in four and five star hotels operating in Turkey performing survey results has been analyzed. According to the research, it is determined that organizational virtue has a regulatory role in the effect of passive communication style on open and hidden opposition.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Organizational virtuousness, organizational dissent, hospitality businesses, passive communication style.

Tam Metin 143

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.