Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 2539-2552

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1919


MEVSİMLİK FINDIK TARIM İŞÇİLİĞİ YAPAN AİLELERİN ÇALIŞAN ÇOCUKLARINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR SOSYAL AĞ ANALİZİ

MERVE YILMAZ, CENGİZ SAYIN, MEHMET BOZOĞLU

Bu araştırmanın amacı; mevsimlik işçi ailelerin sosyo-ekonomik yapısının ve çalışan çocuklarına yönelik düşüncelerinin, gezici ve yerel mevsimlik tarım işçi ailesi olarak karşılaştırmalı şekilde incelenmesidir. Araştırmanın hedef kitlesini, Giresun ilinde fındık tarımında çocuklarını mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştıran işçi aileler oluşturmaktadır. Araştırma verileri; Giresun ili Merkez, Bulancak, Espiye ve Tirebolu ilçelerinden kartopu örnekleme yöntemi ile belirlenen, 58 farklı aileden yüz yüze anket yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Veriler, tanımlayıcı istatistiki yöntemler ve sosyal ağ analizi metotları ile analiz edilmiştir. Araştırmada çocuk işçi çalıştıran ailelerin eğitim ve gelir seviyesinin düşük olduğu ön plana çıkmaktadır. Sosyal ağ analizi bulguları, ailelerin gelecekte çocuklarının mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştırmak istemediklerini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Mevsimlik Tarım İşçi Ailesi, Çocuk İşçi, Sosyal Ağ Analizi, Fındık, Giresun-Türkiye.

EVALUATİON OF THE PERCEPTİON OF SEASONAL AGRİCULTURAL HAZELNUT WORKER'S FAMİLİES TOWARD CHİLD AGRİCULTURAL LABOR: A SOCİAL NETWORK ANALYSİS

The purpose of this research is to analyze the socio-economic structure of seasonal worker families and their thoughts towards their working children, as mobile and local seasonal agricultural worker families. The study included the families of seasonal hazelnut farmers in Giresun who employed their children as agricultural workers. Study data were collected through face-to-face interviews with 58 families living in Bulancak, Espiye, and Tirebolu three districts of Giresun province center, selected by snowball sampling. The findings of the research indicate that families employing their child as seasonal agricultural workers have low education and income levels. Furthermore, social network analysis results indicate that these families are concerned about child labor in seasonal agricultural activities.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Seasonal Agricultural Worker Family, Child Labor, Social Network Analysis, Hazelnut, Giresun-Türkiye.

Tam Metin 115

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.