Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2538-2556

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1452


SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ANLAYIŞINA YÖNELİK DÖNGÜSEL EKONOMİ MODELİ

FULYA KILIÇ, MEVHİBE AY TÜRKMEN

Aşırı nüfus artışı, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kaynak kıtlığı gibi problemlerin ortaya çıkması ve mevcut doğrusal ekonomi modelinin bu problemlere çözümsüz kalması sürdürülebilir modellerin önemini ortaya koymuştur. Son yıllarda sürdürülebilir kalkınmanın hedeflerine ulaşabilmesi için yeni bir yaklaşım olan döngüsel ekonomi modeli dikkat çekmektedir. Döngüsel ekonomi, kaynak verimliliğini optimize etmek için ürünlerin ve malzemelerin teknik ve biyolojik çevrimlerde etkili bir şekilde dolaşmasını amaçlayan bir modeldir. Çalışmada; döngüsel ekonomi kavramı, döngüsel ekonomi ilkeleri, döngüsel ekonomi yapısı, döngüsel ekonomiye geçiş stratejileri ve bu amaçta karşılaşılan engeller hakkında genel bir bilgi verilmiştir. Bu literatür araştırmasının amacı; sürdürülebilir kalkınma yaklaşımlarından biri olan döngüsel ekonomi modeline dikkat çekmektir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sürdürülebilir kalkınma, Doğrusal ekonomi, Döngüsel ekonomi

THE CIRCULAR ECONOMY MODEL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT APPROACH

The emergence of problems such as overpopulation, climate change, loss of biodiversity and resource scarcity and the current linear economy model being unsolved to these problems have revealed the importance of sustainable models. In recent years, the circular economy model, which is a new approach in order to achieve the goals of sustainable development, has drawn attention. The circular economy is a model that aims to effectively circulate products and materials in technical and biological cycles to optimize resource efficiency. In the study; general information is given about the concept of circular economy, principles of circular economy, circular economy structure, strategies for transition to circular economy and the obstacles encountered in this purpose. The purpose of this literature review is to draw attention to the circular economy model, which is one of the sustainable development approaches.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sustainable development, Linear economy, Circular economy

Tam Metin 102

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.