Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 1  Sayfa: 116-130

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.02.1508


YATIRIMCI DUYARLILIĞI VE HİSSE SENEDİ PİYASASI

HİLAL ERDOĞAN

Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul’da Ocak 2005-Ağustos 2020 dönemleri arasında yatırımcı duyarlılığının etkisini araştırmaktır. Bu kapsamda, kapalı uçlu yatırım fonlarını ve hisse senedi getirilerini kullanarak regresyon analizi yapılmıştır. Bununla birlikte, yatırımcı duyarlılığı etkisinin olup olmadığını test etmek için piyasa volatilitesi de dikkate alınmıştır. Son olarak, yatırımcı duyarlılığı üzerinde belirleyici etkilerinin olup olmadığını test etmek amacıyla tüketici fiyat endeksi, sanayi üretim endeksi ve döviz kuru gibi ekonomik değişenler de analize dahil edilmiştir. Analiz sonuçları Borsa İstanbul’da yatırımcı duyarlılığının hisse senedi getirileri üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu ancak piyasa volatilitesi ile yatırımcı duyarlılığı arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığını göstermektedir. Ayrıca, ekonomik değişkenlerin belirleyici bir etkisi bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kapalı Uçlu Yatırım Fonları, Yatırımcı Duyarlılığı, Hisse Senedi Piyasası

INVESTOR SENTIMENT AND THE STOCK MARKET

The aim of the study is to examine the effect of investor sentiment on Borsa Istanbul between January 2005 and August 2020. In this context, a regression analysis was conducted by using closed-end fund discounts and stock market returns. Stock market volatility was also taken into consideration to examine whether it moves with investor sentiment. At last, economic variables such as Consumer Price Index (CPI), Industrial Production Index (IPI) and Exchange Rate (XR) were included into the analysis to examine whether there is an additional effect on investor sentiment. The results of the analysis state that while investor sentiment affects stock market returns, no relation is observed between market volatility and investor sentiment on Borsa Istanbul. Moreover, economic variables have no additional effect on investor sentiment.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Closed-End Fund Discounts, Investor Sentiment, Stock Market

Tam Metin 199

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.