Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2916-2930

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1493


TÜRK TARIM ÜRÜNLERİNİN REKABETÇİ GÜCÜ VE TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜNDE DEVLET DESTEKLERİ

EROL BULUT, ÖZGÜR ŞAHAN

Tarım sektörü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de stratejik öneme sahip bir sektördür. Özellikle Covid-19 Salgını, tarım sektörünün, gıda güvenliğinin ve tarım sektörüne devletlerin yaptığı desteklerin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermiştir. Bu nedenle dünyadaki ülkeler geçmişten günümüze az ya da çok yurtiçi tarım sektörünü korumaya ve desteklemeye yönelik önemli adımlar atmışlardır. Çalışmada Türkiye’nin 06-21 Harmonize Kodlarına sahip tarım ürünlerinin 37 ülkenin üye olduğu OECD ülkeleri karşısındaki rekabetçi gücü 2013-2019 yıllarını kapsayacak şekilde analiz edilmiştir. Çalışmada Karşılaştırmalı İhracat Performansı Endeksi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, çalışmaya dahil edilen 16 ürün grubundan altısında Türkiye’nin OECD ülkeleri karşısında rekabet gücünün olmadığı, beş ürün grubunda rekabet gücünün zayıf bir karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu, dört ürün grubunda rekabet gücünün orta derecede karşılaştırmalı üstünlüğü sahip olduğu, bir ürün grubunda güçlü bir karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre Türkiye için mevcut tarım sektörüne yönelik devlet desteklerinin nasıl olması gerektiği konusu tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tarım Sektörü, Rekabet Gücü, Tarımsal Devlet Destekleri

COMPETİTİVE POWER OF TURKİSH AGRİCULTURAL PRODUCTS AND GOVERNMENT SUPPORTS İN TURKİSH AGRİCULTURAL SECTOR

The agricultural sector is a sector of strategic importance in Turkey as it is all over the world. In particular, the Covid-19 Pandemic has revealed how important the agricultural sector, food security and the support made by states to the agricultural sector are. For this reason, countries around the world have taken important steps to protect and support the domestic agricultural sector more or less from past to present. In the study, the competitive power of Agricultural products with Harmonized Codes 06-21 in Turkey against OECD countries of which 37 countries are members was analyzed to cover the years 2013-2019. Comparative Export Performance Index was used in the study. As a result of the analysis, Turkey had no competitiveness against OECD countries in six of the 16 product groups included in the study, that the competitiveness of all five product groups had a weak comparative advantage, and that all four product groups had a moderately comparative advantage of competitiveness and had a strong comparative advantage in one product group. According to the findings obtained as a result of the study, it was discussed how statesupports for the existing agricultural sector should be for Turkey.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Agriculture Sector, Competitiveness, Agricultural Government Supports

Tam Metin 47

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.