Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 2  Sayfa: 1078-1089

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1384


OTEL ÇALIŞANLARININ PRESENTEEİSME (İŞTE VAR OLAMAMA) İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

EBRU DÜŞMEZKALENDER

Presenteeism (işte var olamama) çalışanların hasta iken işte bulunması ve verimli olamaması olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada otel çalışanlarının presenteesime ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle presenteeismin neden ve sonuçları otel çalışanlarının gözünden yorumlayıcı bir yaklaşımla ele alınmıştır. Veriler, Eskişehir’de faaliyet gösteren otel işletmelerinde çalışan 10 kişi ile derinlemesine görüşme yapılarak elde edilmiştir. Çalışmanın sonuçları, katılımcıların presenteeism yaşadığını, hastalığın hafif veya ağır seyretmesinin işte bulunmayı etkilediğini göstermektedir. Ayrıca elde edilen sonuçlar, otel çalışanlarının yerine çalışacak birinin olmayışı, iş güvensizliği, yönetici baskısı gibi nedenlerle presenteeism yaşadığını göstermektedir. Yöneticinin desteğinin presenteeismi azaltıcı bir etkisi olduğu ve presenteeism yaşayan çalışanların verimlilik düşüşü, odaklanma sorunu yaşadığı da araştırmada elde edilen sonuçlardandır. Çalışmanın diğer araştırmalara ilham vereceği, çalışan sağlığının korunması ve çalışan memnuniyetinin sağlanması noktasında otel yöneticilerine yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Presenteeism, Otel İşletmeleri, Turizm

OPİNİONS OF HOTEL EMPLOYEES ON PRESENTEEİSM

Presenteeism is defined as employees’ attending to work even though they are sick and thus being unproductive. This study aims to examine the opinions of hotel employees on presenteesim.  Because of this, the casuses and effects of presenteesim were handled in an interpretative way through the eyes of hotel employees. The data were gathered via in depth interviews with 10 employees working in hotel establishments in Eskişehir. The results of the study indicate that participants go through presenteeism and the severity of their sickness affects their attendance. The results also show that the employees experience presenteeism because of reasons such as the lack of substitutes, job insecurity and pressure from superiors. It was also found that employees who experience presenteeism also suffer from reduced productivity and concentration and that support from superiors has a relaxative effect on presenteeism. It is thought that this study will inspire further studies on the subject and serve as a guideline for administrators in hotel in protecting the health of employees and establishing employee satisfaction.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Presenteeism, Hotel Establishments, Tourism

Tam Metin 214

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.