Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 2126-2143

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1852


NAKLİYE ŞİRKETLERİ İÇİN AHP VE TOPSIS METODLARI KULLANILARAK SİTE YERİ SEÇİMİ : MERSİN UYGULAMASI

MUHAMMED TURĞUT

Taşımacılık faaliyetleri, ticari faaliyetlerdeki rolü sebebiyle ekonominin büyümesine, gelişmesine ve katma değer sağlamaya pozitif etkide bulunan bir faktördür. Kuruluş yerleri seçimi ise uzun vadeli özellik arz eden, işletmelerin rekabet gücünü doğrudan etkileyen stratejik yatırım kararlarından birisidir. Uzun vadeli ve stratejik bir yatırım olduğu için değişim süreçleri oldukça zorlu ve maliyetlidir. Bu hususta verilecek kararlar işletmeler açısından oldukça büyük öneme sahiptir. Bu çalışma ile taşımacılık faaliyetinin önemli temsilcileri olarak ifade edilen nakliye şirketlerinin site yeri için doğru lokasyonun belirlenmesi hedeflenmektedir. Mersin ilinin lojistik faaliyetlerinin gelişmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması açısından nakliye işletmelerinin faaliyet göstereceği sitenin en doğru lokasyonda konumlandırılması gereklidir. Çalışmada kuruluş yeri seçiminde en uygun yerinin belirlenebilmesi için problem çözümlerinde ÇKKV tekniklerinden Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve TOPSIS metodu ile iki aşamalı bir hibrit model uygulanmıştır. Kriterler içerisinde yapılan ikili karşılaştırmalarda Maliyet kriterinin (0.55 ağırlıklandırma derecesi) nakliyeciler sitesi yeri seçiminde en önemli kriter olduğu tespit edilmiştir. Lokasyon seçiminde yapılan analiz sonucunda ise; Ataş bölgesi, Yalınayak bölgesi ve Huzurkent bölgesi şeklinde sıralamanın gerçekleştiği tespit edilmiştir. Her iki yöntemde de sıralama sonucu aynı şekilde gerçekleşmektedir. Sonuç itibariyle Mersin’de Nakliyeciler Sitesi için yapılacak en uygun lokasyonun Ataş Bölgesi olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kuruluş Yeri Seçimi, Çok Kriterli Karar Verme, AHP, TOPSIS, Nakliye Şirketi

COMPLEX LOCATION SELECTION FOR TRANSPORT COMPANIES USING AHP AND TOPSIS METHOD: STUDY OF MERSIN

Transportation activities are a factor that positively affects the growth and development of the economy and providing added value due to its role in commercial activities. The selection of establishment location is one of the strategic investment decisions that have long-term characteristics and directly affect the competitiveness of enterprises. Change procedures can be costly and difficult since they require a long-term and strategic investment. Decisions to be made in this regard are of great importance for businesses. The main aim of this study is to choose the ideal location for the site of the transportation companies, who are regarded as the key players in the transportation industry. Positioning the site where the transportation companies will operate in the most advantageous location is vital to grow Mersin's logistics activities and support the national economy. To choose the best location for the establishment site, a two-stage hybrid model that combines the Analytical Hierarchy Process (AHP) and TOPSIS approach, both of which are MCDM methodologies, was utilized in the study. The Cost criterion (0.55 weighting degree) has been found to be the most significant criterion in the selection of the transporters site location in paired comparisons conducted within the criteria. As a result of the analysis made in the location selection; It has been determined that the sequencing is ranked as Atas region, Yalınayak region and Huzurkent region. In both methods, the ranking result is the same. As a result, it has been determined that the most suitable location for the Transporters Site in Mersin is the Ataş Region.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Location Selection, Multi-Criteria Decision Making, AHP, TOPSIS, Freight Company

Tam Metin 225

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.