Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 4  Sayfa: 1775-1787

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1210


COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN KOOPERATİFÇİLİK SİSTEMİ İÇERİSİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

İRFAN YAZICIOĞLU, GİZEM SULTAN SARIKAYA, ERSAN EROL

Kooperatifçilik, uzun tarihi geçmişi içerisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde lokomatif olarak itici bir güç olmuştur. Ülkelerin ekonomik kalkınmasında, yardımlaşma ve dayanışmaya dayalı bir sistem olan kooperatifçilik, çeşitli sahalarda organize edilen bir yapıdadır. Bu sahalardan biri de gıda sektörüdür. Ülkelerin kültürlerini, kimliklerini yansıtan, iç turizm ve dış turizm hareketinde etkili bir faktör olan coğrafi işaretli ürünlerin kooperatifçilik sistemi içerisinde değerlendirilmesi durumunda hem yetiştiriciliğini yapan halk, hem de satın alacak olan tüketiciler ekonomik avantajlar elde edebileceklerdir. Yapılan literatür taraması sonucunda coğrafi işaretli ürünlerin birincil problemini denetimin oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı coğrafi işaretli ürünlerin kooperatifçilik sistemi içerisinde değerlendirilmesinde denetim problemine ilişkin bir model ortaya konulmasıdır. Bu doğrultuda coğrafi işaretlerin denetimi hususunda kooperatifçilik sisteminin oluşturmuş olduğu ikili iç ve dış denetim sisteminden faydalanılabilir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kooperatifçilik, coğrafi işaretler, denetim, coğrafi işaretlerin denetimi

EVALUATİON OF GEOGRAPHİC INDİCATİON PRODUCTS İN THE COOPERATİVE SYSTEM

Cooperatives have been a driving force as a locomotive that has developed and developed with a long history. Cooperatives, a system based on solidarity and solidarity in the economic development of countries, is organized in various fields. One of these areas is the food sector. If the geographically indication products, which reflect the cultures and identities of the countries and which are an effective factor in the domestic tourism and foreign tourism movement, are evaluated within the cooperative system, both the people who produce them and the consumers who will buy them will have economic advantages. As a result of the literature review, it was determined that the primary problem of geographically indication products is inspection. The aim of this study is to present a model related to the audit problem in the evaluation of geographically indication products within the cooperative system. In this direction for the inspection of geographical indications internal and external audit system formed by the cooperative system can be utilized.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Cooperatives, geographical indication, control, control of geographical indication

Tam Metin 126

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.