Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 4  Sayfa: 1654-1670

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.11.1228


BLOKZİNCİRİ VE MUHASEBE ALANINDAKİ UYGULAMALARI

MUSTAFA DOĞAN, EMRAH ERTUGAY

Blokzinciri, bir kripto para olan Bitcoin’in işlem hareketlerini kaydetmek üzere Satoshi Nakamoto tarafından duyurulduğu 2009 yılından bu yana gün geçtikçe daha fazla ilgi toplamaktadır. Bitcoin’in başarısında belki de en önemli pay, kripto para işlemlerinin kayıtlarının saklandığı blokzinciri teknolojisine aittir.

Bir kayıt aracı olan blokzinciri, sağladığı merkezî bir kuruma ihtiyaç duymadan verileri güvenli biçimde saklama imkânı ile farklı alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Muhasebe kayıtlarının saklanmasına ilişkin olarak da önemli bir potansiyel barındırmaktadır.

Blokzinciri teknolojisine dayalı muhasebe sisteminde kayıtları doğrulayan dağıtık defter üçüncü bir taraf olarak (triple-entry accounting system) kayıt sürecine katılabilir. Bu sayede her işletmede ayrı muhasebe kaydı yapılması yerine, tüm tarafların katılımı ve onayı ile oluşturulan, işlemlerin doğrudan ortak bir kayıt defterine kaydedilmesini sağlayan ve verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda şüpheye yer bırakmayan bir kayıt sistemi oluşturulabilir. Veriler kriptografik olarak imzalanıp bütün uçlara dağıtıldığından; gizlemek, tahrif veya tahrip etmek neredeyse imkânsız hale gelecektir.

Bu çalışmada blokzincirinin işleyişine değinildikten sonra, muhasebe ile ilişkili potansiyel uygulamalar tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Blokzinciri, Muhasebe, Denetim

BLOCKCHAIN AND APPLICATIONS IN ACCOUNTING

The blockchain has been gaining more attention since 2009 when was announced by Satoshi Nakamoto to record Bitcoin transactions. Perhaps the most important part of Bitcoin's success is the blockchain technology, where records of cryptocurrency transactions are stored.

As a means of recording, the blockchain is being used in different fields with the possibility of storing data safely without the need for a central institution. It also has a significant potential for the retention of accounting records.

In the accounting system based on the blockchain technology, the distributed book that validates the records can participate in the registration process as a third party (triple-entry accounting system). In this way, instead of making separate accounting records in each enterprise, a registration system which is created with the participation and approval of all parties, ensures that transactions are recorded directly in a common registry and leaves no doubt about the accuracy and completeness of the data. Since the data is signed cryptographically and distributed to all ends; it will be almost impossible to obfuscate, falsify or destroy.

In this study, after mentioning the functioning of the blockchain, potential applications related to accounting will be discussed.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Blockchain, Accounting, Audit

Tam Metin 169

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.