Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 2  Sayfa: 893-909

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1327


KARMA ÜRETİM SİSTEMLERİNDE KARBON SALINIMI FAKTÖRÜNÜN ÜRETİM VE STOK KONTROLÜNE ETKİLERİ

SEDAT BELBAĞ

Kıt kaynaklar, yoğun rekabet ortamı ve yasal düzenlemeler gerek işletmeler gerekse toplum tarafından sürdürülebilirlik konusuna olan ilgiyi arttırmaktadır. Geri dönüşüm, yeniden kullanım ve yeniden üretim sürdürülebilirliğin üretim sistemlerine katıldığı yöntemlerin başında gelmektedir. Bu çalışma karma üretim sisteminde karbon salınımı faktörünün üretim ve stok kararlarına olan etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Karma üretim sistemi için iki farklı hazırlık süreci dikkate alınmıştır; normal ve yeniden üretim için ayrı hazırlık süreci veya ortak hazırlık süreci bulunmaktadır. Ele alınan problemin çözümü için karma tam sayılı programlama modeli önerilmiştir. Örnek olay ve duyarlılık analizlerin sonuçlarına göre, karbon salınımı her iki üretim sistemlerinin toplam maliyet performansını dikkate değer oranda etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Karma üretim sistemleri, Yeniden üretim, Karbon salınımı, Hazırlık maliyeti

THE EFFECTS OF CARBON EMISSION ON PRODUCTION AND INVENTORY CONTROL IN HYBRD PRODUCTION SYSTEMS

Scarce resources, highly competitive environment and legal regulations increase the interest in sustainability issue from both companies and public. Recycling, reuse and remanufacturing are leading approaches to incorporate sustainability into production systems. This study aims to determine the effect of carbon emission on production and inventory decisions in hybrid production systems. Two different setup processes are considered for hybrid production system; there are separate setup or joint setup processes for production and remanufacturing. A mixed-integer linear programming has been proposed to solve the considered problem. According to the results of base case and sensitivity analysis, carbon emission considerably affects the total costs performance of both production systems.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Hybrid production systems, Remanufacturing, Carbon emission, Setup costs

Tam Metin 195

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.