Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 2  Sayfa: 758-771

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1304


VARLIK FİYATLARI KANALI İÇİNDE ARSA, KONUT VE EMLAK FİYATLARI

GÖZDE ARSLAN, HİCRAN KASA

Varlık fiyatları kanalı içerisinde yer alan hisse senedi ve konut piyasaları, Türkiye ve dünya ekonomi tarihinde krizlerden oldukça etkilenmiş ve etkilemiştirler. Özellikte gelişmekte olan ülkelerde servet saklama aracı olarak görülen ve özel sektör yatırımlarının çoğunluğunu kapsayan arsa, emlak, konut piyasası ekonomik konjonktürden kolaylıkla etkilenmektedir. Yatırım aracı çeşitliliğinin az olması konutun yatırım aracına dönüşmesine, konut fiyatlarının artmasına ve konuta spekülatif bir yaklaşımla bakılmasına neden olmaktadır.  Bu çalışmanın amacı, parasal aktarım mekanizması içinde yer alan arsa, konut fiyatlarının ekonomi deki rolünün açıklanması, yaşanılan ekonomik krizlerin etkilerinin incelenmesi ve Türkiye de 2018 döviz krizi sonrası konut fiyatlarında meydana gelen değişimlerin etkilerinin incelenmesidir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Varlık Fiyatları Kanalı, Konut fiyatları, Ekonomik krizler, Türkiye

LAND, REAL ESTATE AND HOUSING PRİCES IN ASSET PRİCES CHANNEL

Stock and housing markets located in asset prices channel have affected by Turkey's economic conjuncture and the crises on the world economy. Especially in developing countries, the land, real estate, and housing market, which is considered as a means of wealth storage and covers the majority of private sector investments, is easily affected by the economic conjuncture. The lack of a variety of investment instruments leads to the transformation of the house into an investment instrument, an increase in house prices and a speculative approach to housing. The main purpose of this study described the role of land, real estate, and housing prices, which are located in the monetary transmission mechanism, on the economy. Furthermore, İt has been investigated the effects of the economic crisis on the housing market, and also examined the changes in house prices in Turkey after the currency crisis of 2018.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Asset prices channel, Housing prices, Economic crises, Turkey

Tam Metin 238

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.