Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 2  Sayfa: 673-694

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1309


SADAKAT KARTLARININ YEREL MARKET TERCİHİNDE VE MÜŞTERİ SADAKATİNDEKİ YERİ: SÜPERMARKET KARTLARINA İLİŞKİN ANKARA’DA BİR ÖZEL OKUL VELİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMA.

ALİ AYCI

Müşteriye ilişkin bilgiler toplanarak müşteri hakkında detaylı bilgi edinildiği ve indirim, para/puan biriktirme, ödül kazanma gibi imkânlar sunan sadakat kartları sadık müşterilerin sayısının artırılmasının önemli araçlarından birisidir. Bu çalışmada, Ankara’da özel bir okulun 140 velisine kolayda örnekleme yöntemi ile anket uygulanarak katılımcıların yerel market tercihleri ve sadakat kartlarının süpermarket sadakati üzerindeki önemi araştırılmıştır. Sonuçlara göre örneklem grubunun market tercihlerinde sadakat kartları sonlarda gelmekte olup sadakat kartları müşteri sadakati üzerine beklenilen etkiyi sağlamamaktadır. Bu durumun sebepleri arasında müşterilerin yerel market kartlarına duyduğu güven eksikliği ve kendilerine özel imkânlar sunulduğuna inanmamaları yer almaktadır. Örneklem grubundaki müşteriler ekonomik kazançlarına yönelik indirimlerin sadakat kartlarından bağımsız olarak doğrudan yapılmasını istemektedir.  Bu çalışmanın sınırlı bir ana kitle ve buna bağlı olarak sınırlı bir örneklem grubuyla yürütülmesi çalışmanın en büyük kısıtı olarak görülmektedir. Sonraki çalışmalarda daha geniş örneklem grubuyla farklı değişkenlerin kullanılarak sadakat kartlarının etkilerinin ölçülmesi ve yerel marketlerin sadakat kartlarından beklentilerinin incelenmesi literatüre ve pratik uygulamalara önemli katkılar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Müşteri sadakati, Sadakat kartları, Mağaza sadakati, Mağaza tercihi

THE PLACE OF LOYALTY CARDS IN LOCAL MARKET PREFERENCE AND CUSTOMER LOYALTY: A RESEARCH ON PRİVATE SCHOOL PARENTS İN ANKARA REGARDİNG SUPERMARKET CARDS

Loyalty cards, which provide detailed information about the customer by gathering information about the customer and offering opportunities such as discount, money / point accumulation and winning awards, are one of the important tools to increase the number of loyal customers. In this study, the questionnaire was applied to 140 parents of a private school in Ankara with the easy sampling method and the importance of the local market preferences and loyalty cards of the participants on supermarket loyalty was investigated. According to the results, loyalty cards come to the end in the market preferences of the sample group and loyalty cards do not provide the expected effect on customer loyalty. Among the reasons for this situation are the lack of trust of the customers in their local market cards and not believing that they are offered special opportunities. Customers in the sample group want discounts on their economic earnings to be made directly, regardless of their loyalty cards. Conducting this study with a limited main group and consequently with a limited sample group is seen as the biggest constraint of the study. In subsequent studies, measuring the effects of loyalty cards and examining the expectations of local markets from loyalty cards will make significant contributions in terms of literature and practical applications by using different variables with a larger sample group.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Customer loyalty, Loyalty cards, Retailer loyalty, Retailer preference

Tam Metin 273

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.