Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 2  Sayfa: 910-927

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1328


AKREDİTİF ÖDEME ŞEKLİNE İLİŞKİN HİLE VAKALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

GENCAY KARAKAYA, TUĞBA ARSLANCAN

Günümüzdeki teknolojik gelişmeler, uluslararası ticarette kullanılan ödeme yöntemlerine yenilerini eklemiş,  aynı zamanda blokzincir teknolojisinin uluslararası ticarete adaptasyonunu gündeme getirmiştir. Ancak bu yeniliklerin ödeme yöntemlerine uygulanması noktasında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki teknolojik altyapı farklılıkları sebebiyle halen ticarete ilişkin belgelerin teslimini esas alan vesaik-mal mukabili, akreditif gibi geleneksel ödeme yöntemlerinin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir.

Akreditifler,  tabi oldukları kural ve düzenlemeler açısından diğer ödeme şekillerine göre daha karmaşık olarak algılanmakla birlikte aynı zamanda bankaların bir taraf olarak işleyişe dâhil olmaları sebebiyle mal veya vesaik mukabili ödeme şekillerine göre daha güvenilir olarak tanımlanmaktadırlar. Bu çalışma ile akreditiflerin güvenilir olma özelliğinin istisnası olan ve tarafların maddi kaybın yanı sıra itibar kaybı yaşamalarına sebebiyet veren belgede sahtecilik ve dolandırıcılık vakaları incelenmiş, tarafların alabileceği önlemlere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Akreditif, Özel Belgede Sahtecilik, Nitelikli Dolandırıcılık, Vaka Analizi

AN ASSESSMENT FOR FRAUD CASES İN LETTER OF CREDİT PAYMENT METHOD

Contemporary technologic improvements have created new payment methods in international trade and the usage of the blockchain technology in the international trade has been brought to agenda at the mean time. On the other hand, grounding on the presentation of documents, classic payment methods, just as cash against goods/documents and letter of credits have still been preferred as a result of the technologic infrastructure distinctions between emerged and emerging countries.

Letters of credit are perceived as more complicated than other forms of payment methods in terms of the rules and regulations which they are subject, but meanwhile they are defined as more reliable than others due to the involvement of banks as a party. In this study, fraud and forgery cases that are an exception to the reliability of letter of credit and cause loss of reputation as well as financial loss of the parties are examined and precautions can be taken by the parties are mentioned measures that can be taken by the parties are mentioned.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Forgery, Fraud, Letter of Credit, Precaution, Case Analysis

Tam Metin 212

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.