Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2044-2055

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1371


GAMBİA'DAKİ TİCARİ BANKALARIN TEKNİK ETKİNLİĞİNİN TAHMİNİ VE ANALİZİ

BUBACAR MALANG FATTY, ERHAN ÇANKAL

Bu çalışma, 2009 ve 2017 yılları arasında Gambia’daki ticari bankaların parametrik olmayan Veri Zarflama Analizi ile Genel Teknik Etkinliğini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, içsel (bankaya özgü karakteristikler) ve makroekonomik faktörlerin Tobit regresyon metodu kullanarak etkinliğini araştırmaktadır. Bulgular, Gambia’da çalışılan dönem itibariyle ticari bankaların ortalama etkinliğinin dezavantaj içeren durumlarla ilgili olduğunu ima etmektedir. Tobit regresyon sonuçları karlılığın,teknik etkinlik ölçümleriyle pozitif ve sıkı ilişkili olduğunu belirtirken banka büyüklüğü, sermaye yeterliliği, kazanç ve enflasyonun negatif yönde ve sıkı ilişkili olduğuna işaret etmektedir. Bununla birlikte, üretim yaklaşımı altındasonuçlar piyasa gücü, kazançlar ve GSMH’nin etkinlik ölçümüyle pozitif ve sıkı ilişkili olduğunu gösterirken banka büyüklüğü ve likiditenin sıkı ve negatif ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu durum bankaların özgün karakteristiklerinin ve makroekonomik faktörlerin Gambia’da ticari bankaların etkinliğini etkileyen itici ve önemli faktörler olduğuna işaret etmekte ve bankaların etkinlik düzeylerini iyileştirmede atılacak adımları olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Teknik Etkinlik, Veri Zarflama Analizi, Tobit regresyon, Ticari Bankacılık, Gambia

ESTIMATING AND ANALYZING THE TECHNICAL EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN THE GAMBIA

The banking industry around ihe globe plays an important role by channeling funds from found providers to found users, which eventually contribute to the economic growth of many countries. Thus, the banking sector needs to operate efficiently to face changes in technology, regulations, and competition. This study estimates and analyzes the technical efficiency of commercial banks in the Gambia, employing the non-parametric Data Envelopment Analysis (DEA) method under Constant Return to Scale and Variable Return to Scale from 2009 to 2017. Also, the study uses the Tobit regression method to measure ihe determents of banks' efficiency in the Gambia during the same period, based on the intermediation approach. The DEA results show that commercial banks in the Gambia are not fully efficient in terms of technical efficiency, pure technical efficiency, and scale efficiency, implying that there was an effect of unnecessary extra costs on the banks' performance in The Gambia.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Technical Efficiency, DEA, Tobit regression, Commercial Banking, The Gambia

Tam Metin 93

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.